ՀԵՇՏԱԼՈՒՐ

ՀԵՇՏԱԼՈՒՐ
(-) NBH 2-0086 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. (ն.) Հեշտիւ լսօղ. ախորժելով ունկն դնօղ. դիւրալուր. քաղցրալուր. *Աղաչեմ զքեզ՝ միայն բարերար եւ հեշտալուր. Պտրգ.: *Նորա խնդրուածոցն հեշտալուր եղեւ: Ծանեաւ զնա հեշտալուր եւ արագահաս: Զի թէ ոչ գիտէի զքեզ հեշտալուր, ոչ յուսայի. Լմբ. սղ.: ա. (կ.) ՀԵՇՏԱԼՈՒՐ. ա. (կ.) Հեշտիւ լսելի. ախորժ լսելեաց. ախորժալուր. եւ Դիւրիմաց. *Իմաստութեան ծանեաք արտաբերումն՝ հեշտալուր բանիւք եւ քաղցրալից. Պիտ.: *Հեշտալուր քնար. Արծր. ՟Ե. 3: *Զհեշտալուր երգս սաղմոսացս: Այսպիսի հնչմունք երգոց հեշտալուր մարմնոց. Լմբ. պտրգ.: *Քննել զգիրս. քանզի յոլովն նոցա թէպէտեւ թուի թէ դիւրին է եւ հեշտալուր, եւ սակայն բազում խորհուրդս խորինս ունի ծածկեալ. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 12:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ՀԵՇՏԱԼՈՒՐ" в других словарях:

  • ԱԽՈՐԺԱԼՈՒՐ — ( ) NBH 1 0016 Chronological Sequence: 5c Տ. ՀԵՇՏԱԼՈՒՐ. *Ընկալեալ ʼի յախորժալուր ʼի տըւչէն զգիւտ խնդրոյ իւրոյ. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԱՂՏՈՒԿ — ( ) NBH 1 0242 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 11c, 12c ա. ἁνεπαχθής, ἁνεπαχθέστερος non molestsus Ոչ տաղտկալի. դիւրիչ. դիւրին. հեշտալի. հեշտալուր. *Անտաղտուկ արար, կամ առնիցէ, կամ կահիցէ զբանն: Որ անտաղտուկ էր եւ թեթեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0321 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c գ. θεολογία theologia, sermo de deo, et divinus Բան կամ ճառ զԱտուածոյ՝ բերանով եւ գրով, վարդապետաբար կամ ուսումնաբար, եւ որո՛վ եւ է օրինակաւ. ... *Հրաշալի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԱԳԱՀԱՍ — ( ) NBH 1 0337 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 12c ա. Որ արագ հասանէ. փութով հասեալ ʼԻ վերայ. *Արագահաս դատաստան, կամ կործանումն, կամ բժշկութիւն. Յհ. կթ.: Լմբ. ամովս.: Վրք. ոսկ.: *Ծանեաւ զնա հեշտալուր եւ արադահաս (յօգնութիւն). Լմբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱԲԵՐՈՒՄՆ — (րման.) NBH 1 0376 Chronological Sequence: 6c, 8c Նոյն ընդ վ. *Արտաբերումն հեշտալուր բանիւք. Պիտ.: *Նախ ʼի թիւ ասել զծածուկս սրտին՝ երախայրիս մատուցանել է Աստուծոյ. եւ ապա ձայնիւ շրթամբք ցնծութեամբ՝ արտաբերումն զւարթութեանն հոգեւորի ʼի սրտի անդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՂԱՁԱՅՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 426 Chronological Sequence: 6c συμφωνέω consonus Միաձայն. միաբանական. *Գոհանալով ʼի շնորհողէն յաղթութեան բաղաձայնականն հեշտալուր բանիւք. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԸՆԿԱԼ — ( ) NBH 1 447 Chronological Sequence: 13c ա. Դիւրընկալ. հեշտալուր. բարեմոյն. *Երկիւղածագոյն տեսանեմ զձեզ, այսինքն բարեընկալք եւ յօժարք. Ոսկ. գծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐԸՆԿԱԼ — ( ) NBH 1 0635 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c ա. Որպէս Դիւրաւ ընդունօղ. *Մոմ դիւրընկալ (կնքոյ): Դիւրընկալ լսելիք: Դիւրընկալ եղեն բանին: Յամլութենէ մտաց առ դիւրընկալ փոփոխելով: Այնու զնոսա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԵՂԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0027 Chronological Sequence: 13c գ. Խօսք կամ բան ախորժ եւ հեշտալուր. *Համառօտ համեղախօսութեամբ. Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԵՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0027 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ախորժական. համեղ. եւ Հեշտալուր. *Համեղական հայնʼʼ. այսինքն լեզու հայոց. Հին քեր.: Տե՛ս եւ ՀԱՄԵՄԱԿԱՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»