ՀՐԱՀԱՆԳ

ՀՐԱՀԱՆԳ
(մանաւանդ ՀՐԱՀԱՆԳՔ գաց, կամ գից.) NBH 2-0131 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ՀՐԱՀԱՆԳ մանաւանդ ՀՐԱՀԱՆԳՔ. διατριβή , γυμνασία exercitatio, schola ἑπιτήδευμα disciplina, usus ἁγών certamen studium եւ stadium. Դեգերանք ʼի կրթութիւն ո՛ր եւ է իրաց. կրթութիւն. կրթականութիւն. վարժք. մարզք. ուսումն. մրցանք. փորձ. հանդէս. եւ Ասպարէզ մրցանաց. վարժարան. ... *Յորժամ ʼի հրահանգս ոք չկրթիցի, ʼի մարտսն զիա՞րդ կարիցէ առաքինի ոք գտանել: Շահս յաստի հրահանգս շահիցիք: Ի ցածութեան հրահանգսն վատթար գտանիք. Ոսկ. մտթ.: *Թողուլ զբժշկացն հրահանգս. Բրս. հց.: *Մովսիսի թողեալ զեգիպտացւոց հրահանգսն: Վասն ագոնին դնելոյ, որ են մրցութեան հրահանգ. Եւս. քր.: *Հրահանգօք առաքինութեանցն. Բուզ. ՟Գ. 13: *Ներսէս ʼի կեսարիա էր ʼի հրահանգս: Մնալ ʼի պաղեստիանցւոց հրահանգս. Խոր. ՟Գ. 16. 62: *Հրահանգիցն աղագաւ առ մանկունս: Հրահանգիւք կրթութեամբ: Ըստ քերթողական հրահանգաց: Ի հրահանգս կրթութեան. Պիտ.: եւ Յհ. կթ.: *Ճարտասանական հրահանգից. Արծր. ՟Գ. 9: *Յաստուածեղէն եւ յարտաքին հրահանգս. Շ. բարձր.: *Զի հրահանգից վարժարանի՝ չեմ տակաւին ներկուռ բառնի. Շ. վիպ.: *Իբրեւ զկրթութիւն եւ զհրահանգ ունել իմսատութեան ʼի տան. Ոսկ. ՟ա. կոր.: *Իմաստասէր հրահանգաւ. Նոննոս.: *Զօրականք հրահանգ ʼի հրահանգս կրթին. Բրս. մկ.: *Առաքեսցէ զնոսա ʼի հրահանգս՝ մրցել ընդ ախոյեանս: Թողեալ է աստուծոյ զսատանայ իբրեւ ʼի հրահանգս կռուանոցաց յաշխարհի. Եզնիկ.: *Իբրեւ զքաջ զինուորս վառեցին զնոսա, եւ ʼի հրահանգս կրթութեան վարժեցին զնոսա. Եղիշ. ՟Ը: ՀՐԱՀԱՆԳ. δίαιτα ratio vivendi. Չափ եւ կարգաւորութիւն կերակրոյ. հանգամանք կենաց. սպաս պէսպէս. կարգ եւ կանոն. *Դաստիարակել պարտ է հրահանգիւ զամենայն զայսպիսիքս, եւ ոչ գեղիւք զչարն մաքառեցուցանել. Պղատ. տիմ.: *Թագաւորական հրահանգաց հանդիսիւ ճոխացուցանէ: Բազում հրահանգաց պատուով յուղարկեալ. Յհ. կթ.: *Քանզի որպէս յերկրաւորին՝ այս է հրահանգ դատաւորին. Շ. եդես.: ա. ՀՐԱՀԱՆԳ ա. Կիրթ. կրթական. կարգաւոր. *Խաղաղականաւս հրահանգ վարժմամբ յարդարին. Պիտ.: *Բան հրահանգ եւ անշփոթ. Վրք. հց. ՟Ը:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ՀՐԱՀԱՆԳ" в других словарях:

  • ԱԶԴՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c Տ. ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆ, որպէս ներգործութիւն, զօրութիւն, ոյժ. վաւերականութիւն. *Զանճառ պարգեւսն յայտ առնէր, եւ զանբաւ զազդողութիւնն: Ի ձեռն ազդողութեան գլխոյն կարող է զգալ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՇԱՐԺՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0019 Chronological Sequence: Unknown date գ. Շարժումն ախտից. գրգիռ ցանկութեան. *Հարկեցուցիչ ʼի մեղս ունի զբորբոքումն ախտաշարժութեան. Գր. հրահանգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՆԱՀԱՆԳԷՏ — ( ) NBH 1 0022 Chronological Sequence: Unknown date ա. Հանգէտ ականց. ականակերպ. *Ականահանգէտ առաքինութեամբ զարդարիլ. Գր. հրահանգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԾԱՅՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0779 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 12c, 13c, 14c գ. προσαγωγή accessus πάρεξις exhibitio ἁπόδειξις, ἕλεγχος argumentum Մատուցանելն, եւ մատչելն. տըւչութիւն. յանդիման կացուցումն. ցուցակութիւն. ապացոյց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՐԱՏ — (ու, ուց, ուք, օք կամ իւք. եւ ոյ, ով, ովք.) NBH 1 0992 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c, 13c գ. Բան յորդորիչ կամ զգուշացուցիչ. ազդումն. յուշարարութիւն. թելադրութիւն. ... *Խրատ է բան բացասութեամբ (այսինքն վճռաբար) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1066 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. εὕθυνσις, διοίκησις directio, administratio ἁκολουθία ministerium, ordo, officium. Կարգաւորելն, եւ Կարգաւոր գոլն. կարգ. օրէնք. տնտեսութիւն, կարգադրութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1134 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c գ. γυμνασία, μελέτη, ἅσκησις exercitatio, exercitium, cura, industria, studium. Կրթելն. կրթանք. մարզք. հրահանգ, մրցանք. ճիգն. փոյթ. հոգ. վարժութիւն, որպէս հմտութիւն, ուսումն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐԱՀԱՆԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0131 Chronological Sequence: 12c Տ. ՀՐԱՀԱՆԳ ըստ ՟Բ նշ. *Յերկիր կործանեցաւ բարեկարգութիւն՝ հրահանգութիւն եկեղեցւոյ: Բարեկարգութիւն հրահանգութեան օրինացն. Լմբ. պտրգ. եւ Լմբ. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱԿՐԹՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0390 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 13c գ. προγυμνασία, προγύμνασμα exercitatio praevia, praeparatio. Նախավարժութիւն. հրահանգ նախընթաց. ուսումն եւ սկզբունք իրաց կարեւորաց եւ մրցանաց. թալիմ. *Իբրեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐԱԾԱՊԷՍ — ( ) NBH 2 0414 Chronological Sequence: 8c մ. εἱσαγωγικῶς isagogice, institutionis modo, sive causa. Ներածելով. իբրու նախակրթելով. որպէս հրահանգ ինչ. *Ներածապէս սրբազնագրելով զօրինացն քահանայապետութիւն. Դիոն. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»