ՄԱԿԱԳՐԵՄ

ՄԱԿԱԳՐԵՄ
(եցի.) NBH 2-0191 Chronological Sequence: 6c, 8c, 9c, 11c, 12c, 13c ն. ἑπιγράφω intitulo, describo, inscribo եւ assigno, adscribo Վերագրել. որպէս վերնագրել. գրել ʼի վերայ. *Մակագրէ արիստոտէլ (այսպէս). Յաղագս ստորոգութեան. Յաղագս մեկնութեան. Յաղագս վերլուծութեան: Ոմանք մակագրենն յիւրեանց շարագրածսն զերեւելի ուրուք զանուն վարդապետի: Այլք գրեն շարագրածս ոմանս, եւ մակագրեն զանուն վարդապետի իւրեանց. Անյաղթ պորփ.: *Պղատոն առաջի իւրում համալսարանին մակագրեաց. աներկրաչափ ոք մի՛ մտցէ. Սահմ. ՟Ժ՟Զ: *Մովսէս ոյ ուրեք ʼի գլուխ գրոցն մակագրեաց զանուն իւր. Սարգ. յկ. ՟Ա: *Տէրունեան օրինացն ʼի հինգ գիրս վերագրեցելոց առաջինն կոչի եւ մակագրի լինելութիւն (այսինքն ծնունդք, կամ արարածք). Փիլ. իմաստն.: Եւ որպէս Վերագրել, իբր ընծայել. սեպհականել. *Որք շրջաբերութիւն աստեղացն զպատճառ եղելոցն ամենայնի մակագրեն: Այլեւ ո՛չ աստուծոյ այնպէս պարտ է մակագրել ամօթալիս նչ գործս եւ անիրաւս: Հարկի, եւ ոչ յօժարութեան մակագրեն զչարութիւնն. Նիւս. բն.: ՄԱԿԱԳՐԵԼ. ἑπιγράφω, συγγράφω inscribo, conscribo. Շարագրել. գրել. դրոշմել. արձանագրել. ճառել. *Մակագրէ մեծն ղուկաս, ʼի հնգետասաներորդի ամի եւ այլն. Զքր. կթ.: *Զորս հանդերձեալ եմք մակագրել: Սրբազան աջոյդ մակագրեալ ընկալայ զտառ: Ոչ պերճաբանութեամբ զբոլորն բաւեմ մակագրել քեզ. Մագ. ՟Ժ՟Գ. ՟Ժ՟Դ. ՟Կ՟Զ: *Զմակագրեալ բանս քրիստոսազգեցից արանց ընթերցաք. Գր. տղ. թղթ.: *Երրեակ տառիւ վերաբերէ, զմարդիկ յերկինս մակագրէ. Շ. յիշ. սողոմ.: Մերթ ոպէս Քերել (ըստ յն. ոճոյ). *Մակագրեալ իմ այժմ զոտին քայ գարշապար՝ ունայնս պանծանս. Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»