ՄԱՆԿԱԳՈՅՆ

ՄԱՆԿԱԳՈՅՆ
(գունի, ից.) NBH 2-0204 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 9c, 12c, 13c ա. νεώτερος, -ρα junior νεαρώτερος recentior. Մանուը կրտսեր. կրտսերագոյն. երիտասարդագոյն. առոյգ հասակաւ. փոքր. փոքրիկ. եւ Համբակ. կէնճ, ճահիլ, կտրիճ. *Եթէ եղբայր մանկագոյն կարգեսցի ուսուցանել զերիցագոյնն ըստ հասակին: Թէ դիպեսցի պառաւուն մեղանչել զնոյն (յանցուած) մանկագունին, ծանրագոյն մեղադրութեան արժանի մանկագունացն (այսինքն քան զմանկագոյնս) լինել. Բրս. հց.: *Զսա մանկագոյն քան զիս տեսանէք տիօք. Փարպ.: *Դու կարի մանկագոյն ես, եւ ոչ կարես հանդուրժել յանբնակ անապատիս: Վախճանեցաւ տէր մեր, մինչդեռ մանկագոյն եւս էր. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Զարուեստ գրչութեան ուսուցանել տալով իւրոց մանկագոյն աշակերտացն. Խոր. ՟Գ. 53: *Մի ոմն մանկագոյն ի նախարարացն հայոց. Եղիշ. ՟Ա: *Ըստ հասակի մանկագոյն. Պիտ.: *Յառաջեաց յովհաննէս, զի մանկագոյն էր, բայց ոչ եմուտ ʼի գերեզմանն. պատուեաց զպետրոս, զի գլխաւոր էր. Զքր. կթ.: *Առողջաց, եւս առաւել մանկագունաց ʼի նոսա, եւ կարօտից թառամեցուցանել ընդ ծաղկի մարմնոյն եւ զախտս բնաւորականս. Սարկ. հանգ.: ՄԱՆԿԱԳՈՅՆ. Նոր. արդի. նորագոյն. յետին ժամանակաւ. յետնագոյն. *Երկին՝ ʼի միոջէն, եւ յառաւելեալ տեսակէն, զոր կոչեն մանկագոյնքն (այսինքն նոր փիլիսոփայք) հինգերորդ էութիւն: Երիցագոյն եւ առաջին ասասցի իմաստունն, եւ մանկագոյն եւ վերջին՝ ամենայն անզգամն. Փիլ. ել. եւ Փիլ. իմաստն.: *Մկրտչին եւ աստուածաբանին (յովհաննու) անունն (ʼի) հին գրեանն մի է, բայց մանկագոյն հարքն մեր փոխեալ են, ըստ որում եւ միտք անուանցն այլափոխին. յովանէս՝ ձայն, եւ յովհաննէս՝ հնազանդութիւն. Վրդն. աւետար.: *Մանկագոյն քան զդրախտն՝ գինըմպութիւն. քան զօրէնս երիցագոյն՝ պահք: Ոչ մանկագոյն գիւտս հարցն է գանձս այս. Բրս. պհ. ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ՄԱՆԿԱԳՈՅՆ" в других словарях:

  • ԱՒԱԳԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0387 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c ա. Առաւել աւագ. երիցագոյն. նախապատիւ. մեծամեծք. աւելի մենծը, մենծերը *Զոր այլքն դատիցեն յեղբայրութեանն աւագագոյնքն. Բրս. *Եւ ոչ այլքն աւագագոյնք քան զնոսա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԻՆԸՄՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0553 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c գ. Ըմպելն զգինի. գիարբութիւն. խում. իլկի. *Մանկագոյն քան զդրախտն գինըմպութիւն: Մի՛ առնիցես գինըմպութիւն. Ճ. ՟Գ.: *Անդ ոչ ցուցանի մսակերութիւն, եւ ո՛չ գինըմպութիւն. Ճ. ՟Թ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱԹՆԱԿԵՐԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 1032 Chronological Sequence: Unknown date ա. Մանկագոյն. մատաղագոյն. *Զտղայագոյն եւ զկաթնակերագոյն ժամանակաց զընծայութիւն ճառիցս մատուցանեմքʼʼ. յն. կաթնատեսակ ներածութիւն. Կոչ. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐՍԵՐԱՐԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 1138 Chronological Sequence: 6c ա.գ. νεωτεροποιός res novas moliens. Որ գործէ զաղայական եւ զնորանոր իրս, կամ զխռովութիւն. եւ նորաձեւութիւն. *Երիցագոյն եւ առաջին ասասցի իմաստունն, եւ մանկագոյն եւ վերջին ամենայն անզգանմ, զկրսերաարսն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԳԵՏԱՀԱՍԱԿ — ( ) NBH 2 0036 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. ՀԱՆԳԷՏԱՀԱՍԱԿ կամ ՀԱՆԳԵՏԱՀԱՍԱԿ. (Լաւ եւս՝ Հանգիտահասակ.) Հաւասար հասակաւ կամ տիօք. հասակակից. համահասակ. *Կինն՝ մի՛ հանգէտահասակ, այլ մանկագոյն. Փիլ. լին.: *(Տէրն ադամայ) հանգետահասակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՆԳԷՏԱՀԱՍԱԿ — ( ) NBH 2 0036 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. ՀԱՆԳԷՏԱՀԱՍԱԿ կամ ՀԱՆԳԵՏԱՀԱՍԱԿ. (Լաւ եւս՝ Հանգիտահասակ.) Հաւասար հասակաւ կամ տիօք. հասակակից. համահասակ. *Կինն՝ մի՛ հանգէտահասակ, այլ մանկագոյն. Փիլ. լին.: *(Տէրն ադամայ) հանգետահասակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՐԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 2 0442 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c ա. καινότερος, νεότερος recentior, novior. Առաւել կամ յոյժ նոր. նորագիւտ. եւ Առոյգ. *Նորագոյն տանջանարանք, կամ բանք, բանաստեղծութիւնք, ձկունք, տունկք, յոյս. Նոննոս.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՒԱՂԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 2 0449 Chronological Sequence: Unknown date ա.մ. ἁμυδρότερος, ν, ἁμυδρότατος debilior, ius. Կարի նւաղ. տկարագոյն. *Զի նուազագոյն երեւեցուսցէ զՅովբայ իմաստութիւն, իբրեւ թէ մանկագոյն իցէ ժամանակօք. Իսիւք.: *Որ փոքր ինչ մեկուսին են, ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԿԶԲՆԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 2 0719 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c ա. ἁρχαῖος, ἁρχαιώτατος vetustus, antiquus, antiquissimus, primus. Հնագոյն. կանխագոյն. նախկնագոյն. գլխաւորագոյն. գրի եւ ԻՍԿԶԲՆԱԳՈՅՆ. *Այսպէս մանկագոյն քան զդրախտն՝ գինըմպութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԻ — (տիոյ. մանաւանդ, ՏԻՔ, տիոց, կամ տից.) NBH 2 0873 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ՏԻ մանաւանդ, ՏԻՔ. ἕτος, ἕτη, ἠλικία aetas. Հասակ. որպէս ամ հասակի. չափ եւ ժամանակ կենաց. եւ Դար. տարիքը. ... *Երեմիայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»