ՄԱՆՈՒԱԾ

ՄԱՆՈՒԱԾ
(ոյ, ոց.) NBH 2-0206 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c գ. πλοκή, σκολιότης nexus, plicatura, tortuositas ἔλιγμα volutatio, involutio. Մանելն, իլն, եւ մանեալն. ոլորք. հիւսուած. շարամանութիւն. ... *Հայեցեալ ետես երանելին անտոն զմանուածն (չունին), եւ ոչ հաճեցաւ. Վրք. հց. ՟Ի՟Զ: *Գերակայ գագաթան ընդելուզին մանուածովք շարամանեալք արքայիցն (քարինք պատուականք). Մագ. լ: *Զվիշապացն մանուածս ահագին բերանաբացութեամբ ուռուցեալ ʼի փչմանէ օդոցն. Խոր. ՟Գ. 37: *Լսելիք ոչ ուղղակի են բացեալ, այլ մանուածով (կամ մանուածոյ) գնացիւք յօդոցդ զհնչումն ընդունին ... հնչիւն շուրջ եկեալ զմանուածովքն. Բրս. հայեաց.: *Յորդանան յորդահոսեալ, շրջան առեալ շուրջ մանուածով: Մանուած ալեօք դաշնաւորեալ՝ դիմեալ երթայր առ արարիչն. Տաղ.: Կամ Մանեալ ինչ. մանած. *Վաճառումն մանուածոյ, եւ կամ թաղկելոյ. Պղատ. օրին. ՟Ը: ՄԱՆՈՒԱԾ. նմանութեամբ՝ Կնճիռն բանից եւ իմաստից եւ գործոց. *Բարառնութիւնն լիցի) համառօտ եւ բացարձակ, եւ վճարեալ յամենայն մանուածոյ եւ ձեւոյ. Պիտ.: *Տե՛ս, թէ ո՛րպէս ոլորէ զբանն մանուածով՝ ʼի նահապետացն, ʼի մարգարէիցն, ʼի զաւակէն՝ որ ըստ աւետեացն, շարամանելով զհինն եւ զնորս. Ոսկ. գծ.: *Մանուածով բազմաբանութեամբ զնոյն թագուցանէ. Լմբ. պտրգ.: *Կիւրեղ նուրբ մանուածով ʼի քրիստոս այլաբանէ. Գէ. ես.: *Ստեղծուլ իւրեանց խորհուրդս, եւ մանուածս իմանալ մտածութեանց խոտորելոց. Կիւրղ. գանձ.: *Ամենայն դժուարին գործոց մանուածք՝ նորա խորհրդակցութեամբն լուծանէր. Նիւս. ի սքանչ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ՄԱՆՈՒԱԾ" в других словарях:

  • ԱՆՇՈՐԹԵԼԻ — ( ) NBH 1 0215 Chronological Sequence: 11c, 12c ա. Որ ոչն շորթի. անքակ. որ չիփրթիր, չի զատուիր. *Անշորթելի մանուած, կամ շաղկապութիւն. Մագ. ՟Ի՟Զ. լ: *Զոր մեք մեզէն ստանամք, անշորթելի մնայ ʼի մէնջ. Սարգ. ՟ա. պ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԷՉ — (առիչոյ կամ ջոյ, յառիչէ, չից.) NBH 1 0302 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c գ. ԱՌԷՉ ԱՌԷՋ թ. էրիզ στήμων stamen Երկայնութիւն կտաւոյ ոստյնանկա, որոյ լայնութիւնն կոչի Թեզան. առէչք, հինք. եբր. ... *Յառէչ կամ ʼի թեզան:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 441 Chronological Sequence: 6c գ. λεπτουργία opus subtile Նրբագործութիւն, բաակ մանուած. *Սարդն մանէ հրաշապէս գեղեցկութեան արուեստ գործելով, օդոյ ʼզանկուածն բարակագործութիւնք նմանեցուցանել: Սարդք ինքնուսմնակի զայնս՝ որք ʼյանկանելն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԱՐՁՈՒԱԾ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0605 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 9c, 10c, 12c գ. ἁποστροφή conversio, aversio, reversio Դարձ. շրջումն. խոտորումն, ի բաց դարձումն. կամ Հատուցումն. զի յայլ եւ այլ միտս մեկնի ասելն. *Դարձուցից զդարձուածս նոցա:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՄԲԱՂ — (աղք.) NBH 1 0739 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 14c գ. ԶՄԲԱՂ կամ ԶԸՄԲԱՂ. κακία, πλοκή afflictio, perturbatio Զբաղումն սաստիկ կամ տատամսեցուցիչ. ծանր հոգ տագնապիչ. ցնորումն յերեսաց նեղութեանց. ըստ յն. չարիք, եւ մանուած. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻԶՆ — ( ) NBH 1 1095 Chronological Sequence: Unknown date ա. ԿԻԶՆ կամ ԿԻԶ. Մասն ինչ գզաթի, կամ գզելի եւ գզեալ ասր. (որ եւ եբր. կիզա, կէզ.) *Առեալ զշաղախեալ կիզն բրդին, եւ լուացեալ տրորեաց ʼի բաժակ գինւոյն. Հ. Յայսմաւ. եւ Հ=Յ. նոյ. ՟Ժ՟Ե.: (Իսկ պրս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՒՂ — (կղի կամ կզոյ.) NBH 1 1122 Chronological Sequence: 10c, 12c, 15c գ. Ծալ. կրկնուած կամ ոլորք մասանց զիրերօք. հիւսք մանուած. ... *ընդ կուղս բարեացն՝ չարիս հիւսեմ. Նար. ՟Հ՟Ա: Իսկ Լմբ. ժղ. ՟Դ. 12: *զայսպիսի չարամանեալ երեք կուղս ոչ կարէ վաղվաղակի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՆ — ( ) NBH 2 0202 Chronological Sequence: 13c գ. Որպէս արմատ Մանելոյ՝ է Մանուած. շրջան. ոլորք. գալարք. *Օձն՝ հինգ ման առնու ʼի սողելն իւրում. Վրդն. ծն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՆՈՒԱԾՈՅ — (ի, ից.) NBH 2 0206 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c ա.մ. πεπληγμένος plicatus ἐλικοειδής tortilis. իսկ Ծոպ մանուածոյ, στρεπτόν flexus, fasia, torques. Մանեալ. շարամանեալ. հիւսեալ. ոլորեալ. ճախարակեալ. բոլորշի. պատ ʼի պատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՍԱՆ — (ի, աց. մսանունք նանց.) NBH 2 0302 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c գ. ՄՍԱՆ կամ ՄՍԱՆՈՒՆՔ. μηρίον, μηρός ile, ilium, ilia ὁσφύς lumbus, coxa ὅσχεος, ὁσχέα, ον scrotum. Ասի եւ ՄԿԱՆ. ըստ որում ʼի յն. մի՛ս է մուկն. եւ պրս. միյան,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»