ՄԱՆՐ

ՄԱՆՐ
(նու, նունք, նունց.) NBH 2-0207 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. (լծ. լտ. մինօր, մինուս, մինու՛դուս. λεπτός tenuis, tener, minutus. Փոքրիկ եւ նուրբ, որպէս մասն մասին. մանտր, պզիկ. ... *Եղեւ մանր իբրեւ զփոշի: Մանրեսցէ իբրեւ զփոշի մանր: Մանր իբրեւ զգինձ: Հատանիցէ զմանր մանր ողկուզացն: Գազանք մեծամեծքեւ մանունք: Իբրեւ զեղեամն ʼի մրրկէ հալածեալ մանր (այսինքն զեղեամն մանր). եւ այլն: *Վարսս մանր անձրեւով լցեալ՝ յեռմամբ մարգարտով. Նար. տաղ.: *Գլուխ իմ լցաւ ցօղով. վարս քո (կամ վարսքս) մանր անձեւով ցայթեաց. Սիւն. տաղ.: *Մղեղ, եւ մանր աճիւն լինէր. Փիլ. իմաստն.: *Մանր մասամբք այսպէս համարին. Եւս. քր. ՟Ա: *Ի նուրբ եւ ʼի մանր մանր սքոց ըստ արտաքին երեսաց ծածանէր. Նիւս. կազմ.: *Գգուելով խօսին ընդ մանկտին մանր. Ոսկ. ՟ա. թես.: *Շատք ʼի մանր մանկանց՝ նախարարաց որդւոցն. Փարպ.: *Յետ սակաւ աւուրց մեռանէր, թողեալ մանր զտղայսն. Պտմ. վր.: *Մանունց մեղանաց. Պիտ.: *Որ ʼի մեծամեծսն մեղանչէ, զպարտի զմանունսն յայլոց պահանջել. Ոսկ. մ. ՟Բ. 25: *Ի ձեռն մանր պարգեւացդ՝ զոր ասէք, յագեալ իցէքʼʼ. (իբր զանազան, կամ փոքր ʼի շատէ). Եփր. ՟ա. կոր.: ՄԱՆՐ ՈՒՍՄՈՒՆՔ. Երգք ժամագրոց. որպէս թագաւորք, ալէլուք, մեսեդիք, ժամամուտք, կացուրդք, փառեր, հարցնափառեր. յառանձինի գրքուկ ամփոփեալ ʼի նախնեաց. Յիշատ.: *Զմանր ուսմունս ձայնաւորացն պաշտել յեկեղեցիս. Շ. ընդհ.: մ. ՄԱՆՐ. մ. λεπτόν, λεπτῶς tenuiter, subtiliter κατὰ μέρος particulatim ἁγαθῶς bene. իբր Մանրապէս, եւ մանրամասնաբար. մասն մասն. քաջ. քաջիկ. իսպառ. մանտրելով, աղէկ մը. ... *Աղայցես ʼի նոցանէ մանր: Խորտակեաց զնա մանր: Փշրեաց մանր: Մանր մանր կոտորեալ զայս, թռչնոց գիշագէշ ջամբեցից. Ել. ՟Լ. 36: ՟Լ՟Բ. 20: ՟Դ. Թագ. ՟Ժ. 19: ՟Բ. Մնաց. ՟Լ՟Դ. 7: ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ե. 33: *Մանր պատմեցից. Նախ. գծ.: *Մանր կրկտել: Մանր թուել. Եւս. քր. ՟Ա: *Այսպէս ասէ մանր զամենայնսն. Խոր. ՟Ա. 4: *Մանր ծամել. Նար. երգ.: *Մանր մանր ծամել. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 10: *Ի հեռաստանէ կալաւ զերակս հիւանդին, մանր զննեաց. Մամբր.: *Որ ուտէին մանր զտունս այրեաց. Արշ.: *Խորտակեալ մանր (այսինքն իսպառ) զզօրութիւն հեթանոսական զօրուն. Ճ. ՟Բ.: *Զոր եւ մարգարէն մանունս դրոշմէ. Ոսկ. ՟ա. տիմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ՄԱՆՐ" в других словарях:

  • ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ — (սին, սունք, սանց կամ սնից.) NBH 2 0208 Chronological Sequence: 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λεπτομερέστατον res minutissima. Մանրեւ մանրագոյն մասն՝ ժամանակի եւ իրաց. *Բաշխեն ʼի մասունս, եւ ʼի կրկնամասունս ... եւ ʼի մանրամասունս բազումս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0208 Chronological Sequence: 6c, 7c, 9c, 10c, 12c, 13c մ. λεπτομερῶς, κατὰ μέρος minutim, per partes, particulatim. Ըստ մանր մանր մասանց. մի ըստ միոջէ՝ ʼի մանունս իջանելով. մանր մանր, մէկիկ մէկիկ. ... *Մանրամասնաբար առաջ դնել լսողաց,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՄ — (աղացի, աղա՛.) NBH 1 0032 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 13c ն. ἁλέω, ἁλήθω molo Մանրել զցորեան, եւ յալիւր դարձուցանել՝ յաղօրիս կամ յերկանի. լեսուլ. ... *Ա՛ռ երկան, աղա՛ ալիւր: Աղայր ʼի մի երկանս: Եթէ եղիցին երկու՝ աղալ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐԿՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 1137 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 11c ն. Քաղել որպէս զկրկուտ, կամ կտել կտտել կրկին եւ կրկին զնոյն իրս. զի նշանակէ, Ի խնդիր ելանել կամ քաղել. հետազօտել. մանր զննել. փնտռտել, տնտղել. ... *Այլք զգերեզմանս կրկտենʼʼ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՊԱԼԱՍ — (ի.) NBH 2 0049 Chronological Sequence: 12c գ. Ազգ մանր ձիթապտղոյ: Իսկ ՀԱՊԱԼԱՍԻ, կամ ՀԱՊԱԼՍԻ, ձիթենի՝ որ բերէ պտուղ մանր. *Հապալաս՝ մանր լինի. եւ վասն այն հապալաս ասեն զինքն: Հապալաս վայրի: Զհապալաս ʼի պարզուտ ածես, եւ զգինին այնով պարզես, լաւցնէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՊԱԼԱՍԻ — (ի.) NBH 2 0049 Chronological Sequence: 12c գ. Ազգ մանր ձիթապտղոյ: Իսկ ՀԱՊԱԼԱՍԻ, կամ ՀԱՊԱԼՍԻ, ձիթենի՝ որ բերէ պտուղ մանր. *Հապալաս՝ մանր լինի. եւ վասն այն հապալաս ասեն զինքն: Հապալաս վայրի: Զհապալաս ʼի պարզուտ ածես, եւ զգինին այնով պարզես, լաւցնէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՊԱԼՍԻ — (ի.) NBH 2 0049 Chronological Sequence: 12c գ. Ազգ մանր ձիթապտղոյ: Իսկ ՀԱՊԱԼԱՍԻ, կամ ՀԱՊԱԼՍԻ, ձիթենի՝ որ բերէ պտուղ մանր. *Հապալաս՝ մանր լինի. եւ վասն այն հապալաս ասեն զինքն: Հապալաս վայրի: Զհապալաս ʼի պարզուտ ածես, եւ զգինին այնով պարզես, լաւցնէ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՆՈՒԱԾԱՒԱԼ — ( ) NBH 2 0206 Chronological Sequence: 10c ա. Կա՛մ է նոյն թնդ վերնոն՝ իբր մանուածածաւալ, եւ կամ է Մանրածաւալ. մանր մանր ծաւալեալ ծածանմամբ. *Ջուր մանուածոյ ծիծաղ ծաւալ, կարկաջահոս ուխինահոս, ծայթինասէր մանուածաւալ՝ շրջանապտոյտ մանր աւազին. Նար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՆՐԱՄԱՆՐ — ( ) NBH 2 0208 Chronological Sequence: Early classical ա. Մանր մանր. կարի մանր. մանտրմունտր. ... *Եթէ ամենայն աշխարհք ձեօք դատին, ո՞չ արդեօք արժանի իցէք դուք դատել զմանրամանր դատաստանսդ. Եփր. ՟ա. կոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒԱԳԻՄ — ( ) NBH 1 0218 Chronological Sequence: Early classical ձ. Գրչութիւն անյայտ, թերեւս գրելի է ԱՆԱՒԱԳԻՄ. այսինքն նուաստանամ. կամ Անօսրիմ, մանրիմ, որպէս յն. λεπτύνομαι *Ուտիմ միշտ, եւ անուագիմ առ սակաւ սակաւ (այսինքն մանր մանր), զի ե՛ւս յաճախագոյն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»