ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0262 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c գ. ὀμόνοια, συμφωνία concordia, consensus, concentus ἐνότης unio ψύφησμα consultum σύμπνοια unanimitas ὀμολογία concinnitas, conventio. Միաբան գոլն. եւ միաբանիլն. ձայնակցութիւն. համախոհութիւն. միութիւն. յարմարութիւն. ... *Պահել զմիաբանութիւն հոգւոյն յօդիւ խաղաղութեան: Մինչեւ հասցուք ամենեքեան ʼի մի միաբանութիւն հաւատոց: Ի միաբանութիւն չարութեան ազգացն շփոթելոց: Երգք միաբանութեան. եւ այլն: *Ե՛ւս քան զայս անզատական է միաբանութիւն միասնական երրորդութեանն. Մամբր.: *Յիւր միաբանութիւնն եւ նմանութիւն կատարեալ պատկերին կոչիցէ զմեզ. Յհ. իմ. երեւ.: *Զփորձ առի միաբանութեան ուխտի եկեղեցւոյն: Միաբանութեամբ նախարարացն. Եղիշ. ՟Գ. ՟Ե: *Ի միաբանութենէ սիրոյ կիւրոսի եւ տիգրանայ: Ի միաբանութենէ կիւրոսի եւ տիգրանայ. Խոր. ՟Ա. 25. 26: *Խնդրէին ստիպով ʼի նմանէ եւ զնորա միաբանութիւնն ընդ ինքեանս. Փարպ.: *Բարւոք է այն միաբանութիւն (հոգւոյ ընդ մարմնոյ). Եղիշ. հոգ.: *Յորս կայ փազում միաբանութիւն եւ առ այլ եւս մեր գիրս. Եւս. քր. ՟Ա: ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ. συνοδία communitas, societas. Միաբանական կեանք կրօնաւորաց, կամ ժողով բարեպաշտից. *Թագաւո՛ր երկնաւոր զմիաբանութիւնս մեր օրհնեա՛. Շար.: ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ. ὀμιλία conversatio. որպէս Զուգաւորութիւն ըստ մարմնոյ. *Անցեալ կայր ժողովուրդն սրբեալ ʼի միաբանութեանց առ կանայս. Փիլ. ՟ժ. բան.: մ. ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԵԱՄԲ որպէս մ. ὀμοθυμαδόν unanimiter. Միաբան. համաշունչ գոլով. իբրեւ մի սիրտ եւ ոգի. միաբանաբար. *Խորհեցան միաբանութեամբ ʼի միասին: Գնայաք միաբանութեամբ ʼի տան աստուծոյ: Զսրբութեանն օրէնս միաբանութեամբ ուխտէին: Կանխեալ միաբանութեամբ ʼի տաճարն: Միաբանութեամբ ʼի մի բերան փառաւոր առնիցէք զաստուած. եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ՀԱՄԱՇՆՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0019 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c, 13c գ. ὀμοψυχία, σύμπνοια animorum consensio, concordia συμφωνία concentus. Համաշունչն գոլ. սրտակցութիւն. միաբանութիւն. ձայնակցութիւն (իրօք կամ նմանութեամբ). *Համաշնչութեամբ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐ — (ու, եւ ի. պարք կամ պարս, կամ պարք, րուց.) NBH 2 0625 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c գ. Բոլորումն՝ որպիսի եւ իցէ՛ (լծ. յն բերի՛, եւ սանս. փարա, շուրջ.) վարի որպէս χορός եւ χορεία chorea,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԲԱՐԻՈՔ — ( ) NBH 1 0058 Chronological Sequence: 6c Տ. ԱՄԵՆԱԲԱՐՒՈՔ. ա. մ. *Եղիցի ամենաբարիոք եւ սքանչելագոյն միաբանութիւն: Եւ ամենաբարիոք այս յաւելաւ ʼի վերայ, թէ զքեզ տեսի արդար առաջի իմ. Փիլ. լին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0083 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c ա.գ. Օտար բանիւ խօսօղ, եւ ասացեալ, եւ ասացուած. մոլար. խառնակ. *Զմիոյ այլանդակի եւ այլաբանի զհետ երթաս. Ճ. ՟Ը.: *Զմիաբարբառ լեզու մարդկութեան շփոթեաց յայլաբան խլուըրտիւնս. Արծր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱՅԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0087 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c գ. Այլայլին. այլազգ իմն լինելն իւիք օրինակաւ. փոփոխումն. յեղումն. այլութիւն. այլայլումն. եւ ըստ իմաստասիրաց՝ փոփոխութիւն որակի. ἁλλοίωσις mutatio ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԺՈՂՈՎ — ( ) NBH 1 0153 Chronological Sequence: 8c ա. Ուր չիք միաբանութիւն եւ կարգ ժողովոյ. յն. անկարգ, կամ խառնակ. ἁσύντακτος *Աննշան ինչ եւ անժողով ʼի շարժման ալեացն հնչիցէ բոմբիւն. Նիւս. կազմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՈՅԾ — (լուծի, ից.) NBH 1 0157 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ա. որ եւ ԱՆԼՈՒԾԱՆԵԼԻ. ἅλυτος, ἁδιάλυτος insolubilis, indissolubilis Որ ոչն լուծանի ապականութեամբ, եւ ոչ քակի. անեղծ, եւ անքակ. սերտ. հաստատուն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈՐԱՄԱՆԿԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0162 Chronological Sequence: 6c մ.ա. Առանց խորամանկութեան. պարզ մտօք. *Անխորամանկաբար կամօք ունել միաբանութիւն. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿՈՂՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0175 Chronological Sequence: 12c գ. Անկողնակիցն գոլ. մերձաւորութիւն առն եւ կնոջ. *Ի հասանելն նոցա ʼի միաբանութիւն անկողնակցութեան. Մխ. դտ.: *Զղջումն է անկողնակցութեան (ընդ օտարի) հետեւումն, եւ տրտմութիւն. Լմբ. իմաստ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՃԱՀ — ( ) NBH 1 0197 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. ἅτοπος, ἅκαιρος absurdus, importunus, ineptus Ո՛չ ʼի ճահ. անպատշաճ. անվայելուչ. անտեղի. տարադէպ. անշուք. անպիտան. ... *Զհիւղեայն ասեն, թէ անճահ եւ անզարդ եւ անարգ եւ չար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»