ՄԽԻԹԱՐԵՄ

ՄԽԻԹԱՐԵՄ
(եցի.) NBH 2-0283 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ն. παρακαλέω (որ թարգմանի եւ Աղաչել.) consolor. adhortor, recreo, suadeo եւ advoco, oro, obsecro, intercedo եւն. παραμυθέω mulceo verbis, sedo, medeor. Մխիթար տալ կամ մատուցանել. սփոփել. քաջալերել. արգահատել. կարեկից լինելով յորդորել. պաղատելով եւ խաղապատելով համոզել, կամ մաղթելով իմն հանգուցանել զսիրտ. (քանզի եւ ʼի յն. բառագալէ՛օ, է անխտիր աղաչել՝ եւ մխիթարել). ... *Սուգ ունէր, եւ եկին մխիթարել զնա, եւ ոչ կամէր մխիթարել (իլ): Մխիթարեաց զնոսա, եւ սփոփեաց զսիրտ նոցա: Մխիթարէր զնոսա յօրինացն եւ ʼի մարգարէից: Եկեալ էին, զի մխիթարեսցեն զնոսա վասն եղբօրն: Զիւրաքանչիւր ոք ʼի ձէնջ իբրեւ հայր զորդիս մխիթարէաք եւ սփոփէաք: Մխիթարեցէ՛ք զկարճամիտս: Մխիթարել զամենայն սգաւորս: Մխիթարեցին զանձինս, եւ գնացին ʼի մարտ: Ի ծառայս իւր մխիթարեսցի: Մխիթարեցաւ տէր ʼի հեծութենէ նոցա. եւ այլն: *Մխիթարէին զմիմեանս: Ոչ ʼի սպառնալեաց զանգիտեաց, եւ ոչ յաւետիսն մխիթարեցաւ. Եղիշ. ՟Է. եւ ՟Դ: *Ոչ պատուեաց գերեզմանաւ (զորդիսն), ոչ մխիթարեցաւ արտասուօք ըստ օրինաց բնութեանն. Իսիւք.: *Որ մխիթարեաց զառաքեալսն՝ հանգչելով ʼի նոսա հրեղէն լեզուօք: *Մխիթարել զորս յադամայ տրտմեցելոց, եւ այլն. Շար.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»