ՅԱՂԹ

ՅԱՂԹ
(ի կամ ոյ.) NBH 2-0315 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 13c, 14c ա. πολύς, -λλή, -λύ multus, -a, -um. Արմատ Յաղթելոյ, որպէս Յաղթական կամ յաղթօղ յիմիք կարգի՝ մեծութեամբ, վսեմութեամբ, բարձրութեամբ, բազմութեամբ, զօրութեամբ եւ այլն. (լծ. թ. ալթ էթմէք կամ այագ ալթընա ալան. լտ. ա՛լթուս, բարձր, եւ խոր. եւ պրս. սախթ, քաջ եւ մեծ, եւն). Վարի որպէս Բազում. բազմաւոր. յորդ. ահագին. ընդարձակ. (յ. բօլի՛, բօլլի՛ ). ... *Խռովեցան յաղթ ջուրք. Ամբակ. ի սղ. որ Ամբ. ՟Գ. 15. գրի *Պղտորել զջուրս բազումսʼʼ: *Ի վերայ յաղթ ջուրցն բազմութեան: Անցին ընդ ծովն յաղթ. Ագաթ.: *Բազմահոս արտասուացն ʼի վեր բղխեալ ʼի յաղթ աղբերացն. Բաբիղ. ի յհ. մկ.: *Տէր Աստուած քո տարցի զքեզ յերկիրն բարի եւ յաղթ. Օր. ՟Ը. 7. (յն. բազում.) զոր Վրդն. մեկնէ, *Յաղթ՝ որ յաղթէ ամենայն երկրի պարարտութեամբʼʼ: ՅԱՂԹ. որպէս Յաղթօղ. մեծ. զօրաւոր. վիթխարի. բարձրահասակ. քաջ. վսեմ. ... *Ճշմարիտ Աստուածն մեր՝ թագաւոր յաղթ է. Եփր. աւետար.: *Զյաղթ իշխանութիւնն մակեդոնացʼʼ. յն. զմեծութիւն իշխանութեան. Եւս. քր. ՟Ա: *Զամենայն բնակութիւն մարդկան յաղթ զօրութեամբն երկնից կալայ ես. Ոսկիփոր.: *Վէմս արաստոյս յաղթս՝ ծանունս: Բուռն ոսկերօք, եւ յաղթ մարմնով. Ագաթ.: *Երկոքեան արքն յաղթք էին. Բուզ. ՟Ե. 43: *Ի չափ հասեալ Երուանդայ՝ լինի սրտեայ, եւ անդամովք յաղթ. Խոր. ՟Բ. 34: *Անդամօք ոք յաղթ իցէ. Ոսկ. ես.: *Յաղթ մարմնով, անճոռնի հասակաւ. Պիտ.: *Կիկլոպ այր էր անճոռնի եւ յաղթ. Պիտառ.: *Յաղթ եւ ահագինք են գազանք ծովու. Մծբ. ՟Ժ՟Թ: *Գալ առ ʼի գեղեցկութեան յընտրութիւն, զի ամենայնի լիցի՝ որ յաղթն է, հաւուց թագաւոր. Ոսկիփոր.: գ. ՅԱՂԹ. գ. որպէս Յաղթութիւն. *Ի պատճառս լրման ախտին՝ սկիզբն առնու յաղթոյն ʼի յասպարիզին. Սկեւռ. աղ.: մ. ՅԱՂԹ. մ. Տիրապէս. քաջիկ. *Յա՛ղթ կապեաց զնա. Վանակ. յոբ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ՅԱՂԹ" в других словарях:

  • ԱՀԱԳԻՆ — (գնի, ից.) NBH 1 0028 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. φοβερός, ἁπηνής terribilis, immanis, saevus Ահաւոր յոյժ. ահարկու. զարհուրելի. սոսկալի. դժնդակ. ահռելի. ... *Շրջեցաք ընդ ամենայն անապատն ընդ մեծ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՅԱՂԹ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c ա. ԱՄԵՆԱՅԱՂԹ եւ ԱՄԵՆԱՅԱՂԹՈՂ. Յաղթօղ ամենայնի եւ յամենայնի. ամենազօր, եւ քաջայաղթ. εὕνικος, καλλίνικος victor egregius, invictissimus որ ամմէնուն կըյաղթէ. *Ի փառս ամենայաղթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՀՈՍ — ( ) NBH 1 409 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 13c ա. ԲԱԶՄԱՀՈՍ ԲԱԶՄԱՀՈՍԱՆ. Յորդահոս. յորդ. յորդեալ. յաճախեալ. *Ալէկոծի (ծով) ... առ ʼի յնդունումն արդարակ բազմահոս արեանս. Պիտ.: *Բազմահոս կեղտ, կամ ախտ. Սկեւռ. աղ.: *Բազմահոսանքն բանք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՀՈՍԱՆ — ( ) NBH 1 409 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 13c ա. ԲԱԶՄԱՀՈՍ ԲԱԶՄԱՀՈՍԱՆ. Յորդահոս. յորդ. յորդեալ. յաճախեալ. *Ալէկոծի (ծով) ... առ ʼի յնդունումն արդարակ բազմահոս արեանս. Պիտ.: *Բազմահոս կեղտ, կամ ախտ. Սկեւռ. աղ.: *Բազմահոսանքն բանք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 2 0054 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ա. στάσιμος, βέβαιος stabilis, constans. (յորմէ Հաստատ. Հաստել. եւ այլն. արմատն է Աստ, աստի, աստին. խիստ. նիստ. ըստ.) Ամրապինդ. ամրակազմ. սերտ. կարծր. կայուն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՍՏԱՀԱՐՈՒՍՏ — ( ) NBH 2 0054 Chronological Sequence: Early classical, 12c ա. Հարուստ մի հաստ, այսինքն պինդ, տոկուն. կամ հարուստ պնդութեամբ. ուժեղակ. զօրաւոր. յաղթ. ըստ յն. հզօր. ἱσχυρός fortis, robustus. *Զկորուսեալն (ոչխար) ոչ խնդրեցիք, զհաստահարուստն աշխատ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԾԱՅԱՂԹ — ( ) NBH 2 0238 Chronological Sequence: Early classical, 12c ա. ՄԵԾԱՅԱՂԹ ՄԵԾԱՅԱՂԹՈՂ. Իբր Քաջայաղթ. մեծապէս յաղթօղ. *Զմեծայաղթ զօրութիւնն ʼի միտ առնուցու. Ոսկ. ես.: *Մեծայաղթող լեւոն արին. Գր. տղ. յերուսաղէմ.: ՄԵԾԱՅԱՂԹ իբր Մեծ եւ յաղթ. մեծամարմին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԾԱՆԴԱՄ — ( ) NBH 2 0239 Chronological Sequence: Early classical, 10c ա. πολύσαρκος carnosus. Յաղթանդամ. մեծամարմին. մեծղի, մենծ. *Փիղ՝ անհնարին մեծանդամ յաղթ մարմնով եւ վիթխարի է յանասունս ամենայն. Վեցօր. ՟Թ: *Կանգնէր զտէրունեան նշան մեծանդամ՝ քառակուսի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԻԱԿՆ — ( ) NBH 2 0265 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՄԻԱԿԱՆԻ եւ ՄԻԱԿՆԻ. *Կիկղոփ այր էր անճոռնի եւ յաղթ, եւ միակն (կամ մի ակն) էր ʼի ճակատն. Պիտառ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՂԹԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 2 0315 Chronological Sequence: 6c ա. ὐπερέχων excellens, eminens, superans, altior. Առաւել յաղթ. զօրագոյն եւ բարձրագոյն. վերագոյն. գերազանց. *Յաղթագոյն եւ ուժգնագոյն իւր կողմն էր բազմութեամբ եւ զօրութեամբ. Փիլ. իմաստն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»