ԱՆԽԻՂՃ

ԱՆԽԻՂՃ
(խղճի, ից.) NBH 1-0160 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 12c, 13c ա. ԱՆԽԻՂՃ որ գրի՝ եւ ԱՆԽԵՂՃ Ուր չիք խիղճ ստգտանաց, կամ խիճ՝ որ տացէ գթել մտաց. անստգիւտ. անարատ. անկեղծ. ողջամիտ. ἁπρόσκοπος inoffensus, ἁνυπόκριτος non simulatus, ἁδιάκριτος non dijudicatus եւն. խղճմտանքը մաքուր. *Անխիղճ միտս ունել առ Աստուած: Զանխիղճ հաւատսն: Անխիղճ, առանց կեղծաւորութեան. Գծ. ՟Ի՟Դ. 76: ՟Բ. Տիմ. ՟Ա. 5: Յկ. ՟Գ. 7: *Անխիղճ մտօք զայն ճանապարհն երթայցէ. Ոսկ. ես.: *Անխիղճ մտացն ուրախութեամբն. Մանդ. ՟Ժ՟Ը: *Անբամբաս յաշխարհէ, եւ անխիղճ յանձնէ. Մաշտ.: *Անխիղճ եւ անպատճառ իցեն առ հեռաւորս եւ առ մերձաւորս. Յճխ. ՟Ժ՟Է: *Անխիղճ են յամենայն եկեղեցիս Աստուծոյ (չորք Աւետարանքն). Եւս. պտմ.: *Անխիղճ ձեռօք մերձեսցին ʼի մարմինն Քրիստոսի. Կլիմաք.: մ. մ. Առանց ունելոյ զխիղճ. յն. բարի խղճիւ. *Անխեղճ եւ բարի կամօք հաստատիցիմք. Բրս. հց.: *Նստան յիւրաքանչիւր տեղիս անխիղճ, մինչ զի բժշկեցան. Եփր. յես.: ԱՆԽԻՂՃ. իբր անտխեղծ. *Ծնցի մարմին անխիղճ (կամ անխեղճ), անաղտ. Նար. երգ.: *Մայր քո՝ որ ծնաւ մարմին անխիղճ: Մարմին անխեղճ: Անխիղճ էր մայրն անարատ. Վրդն. երգ.: ԱՆԽԻՂՃ. որպէս ոչ խղճելի. խղճմտանք չընելու. *Այնուհետեւ անխիղճ են իրքն. Կանոն.: *Ի հարցմանս խղճի եւ անխղճի. Մխ. դտ.: ԱՆԽԵՂՃ. Ոյր չիք խիղճ մտաց. որ ոչն խղճէ. արհամարհոտ. անզգոյշ. անգութ. խղճմտանք չունեցօղ. ... *Կայէն սպան զեղբայրն անխեղճ եւ անողորմ սրտիւ. Երզն. խր.: *Անխոստովանութեանն անխղճի (ընդդէմ կարգել) խոստովանութիւն խղճիւ մտացն. Յճխ. ՟Ժ՟Թ: *Զաշակերտսն ցուցանէ անխիղճս եւ յիմարամիտս. Ոսկ. ՟ա. կոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԱՆԽԻՂՃ" в других словарях:

  • ԱՆԽԷԹ — ( ) NBH 1 0160 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա.մ. Ուր չիք խէթ, այս ինքն խոչ եւ խութ. անխափան. եւ առանց խիթալոյ կամ խթելոյ սրտին. անխիղճ. անկասկած. անվեհեր. համարձակ. ἁκώλυτος, ἁκωλύτως sine obice եւ ἁναλγήτως sine… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՂՃԱԿԱՆ — ( ) NBH 1 0160 Chronological Sequence: 13c Տ. ԱՆԽԻՂՃ ըստ ՟Ա. նշ. *Անխղճական միտք: Եւ ըստ ՟Բ. նշ. *Որպէս անխիղճ էր մայրն անարատ, նոյնպէս անբիծք եւ անարատք ընկալցին զաստուածախառն մարմինն անխղճական. Վրդն. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԽԵՂԾ — ( ) NBH 1 0246 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 13c ա. ԱՆՏԽԵՂԾ կամ ԱՆՏԽԻՂԾ Առանց թխութեան կամ տգեղութեան եւ եղծման. այլք ընթեռնուն ըստ Նար. եւ Վրդն. ԱՆԽԻՂՃ. կամ գրեն. ԱՆԽԻՂՃ ԱՆԱՂՏ. *Մայր քո ծնցի մարմին անտխեղծ (կամ անտխիղծ). Երգ. ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԽԻՂԾ — ( ) NBH 1 0246 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 13c ա. ԱՆՏԽԵՂԾ կամ ԱՆՏԽԻՂԾ Առանց թխութեան կամ տգեղութեան եւ եղծման. այլք ընթեռնուն ըստ Նար. եւ Վրդն. ԱՆԽԻՂՃ. կամ գրեն. ԱՆԽԻՂՃ ԱՆԱՂՏ. *Մայր քո ծնցի մարմին անտխեղծ (կամ անտխիղծ). Երգ. ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԿՆԱԾԵԼԻ — ( ) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 9c մ. Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԱԿՆԱԾԱՊԷՍ) *Յամենայն ʼի ցանկութիւնս վայելեմք անհոգաբար, եւ հանգչիմք անակնածելի: Զծերս եւ զտղայս առ հասարակ սատակել անողո՛րմ եւ անակնածելի: Անակնածելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱԿՆԱԾՈՂ — ( ) NBH 1 0103 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 9c ա. ԱՆԱԿՆԱԾԵԼԻ ԱՆԱԿՆԱԾՈՂ. Որ ոչն ակնածէ յումեքէ. անխիղճ. աներկիւղ. անպատկառ. յանդուգն. չի նկատօղ, չորս դին չինայօղ. ... *Անկասկած ʼի բռնաւորաց, եւ անակնածելի յամենայն զրպարտողաց. Մանդ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԿԵՒԱՆ — ( ) NBH 1 0141 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 10c, 13c ա.մ. Անմասն յերկուանց եւ յերկիւղէ. աներկբայ եւ անկասկած. անխիղճ. անկեղծ. զուարթագին. աչալուրջ. *Պահել զձեզ անարատս եւ անբիծս հաստատեալ առաջի իւրոց փառաց աներկեւան՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԿԻՒՂԱԾ — (ի, աց.) NBH 1 0141 Chronological Sequence: 5c ա. Աներկիւղ յԱստուծոյ, կամ ʼի մարդկանէ. անխիղճ. եւ արիական. *Ոմանք ʼի պակասամտաց եւ յաներկիւղածաց Աստուծոյ. Մանդ.: *Ապշեալ ընդ աներկիւղած ոյժն. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՍՏԳԻՒՏ — ( ) NBH 1 0150 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ա. ԱՆԸՍՏԳԻՒՏ ԱՆՍՏԳԻՒՏ Ըստ յն. անըստգիտելի. ἁκατάγνωστος irreprehensibilis, qui damnari nequit Ուր չիցէ ստգիւտ կամ ինչ մի ըստգտանելի. անպարսաւ. անարատ. անթերի. կատարեալ. ստոյգ. անկասկած. *Ոչ մի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԵՂՃ — ( ) NBH 1 0160 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆԽԻՂՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»