ՆՇԱՆԱԿԵՄ

ՆՇԱՆԱԿԵՄ
(եցի.) NBH 2-0436 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c ն. σημαίνω, ἑπισημαίνω significo, assigno, designo, signum do διασαφέω declaro, explano ἑξηγέομαι refero, enarro, explico. Նշանակաւ իւիք յայտ առնել. նշանաւ իմն յայտնել. տալ իմանալ. ծանուցանել. ակնարկել. ազդել գրով կամ բանիւ. իմացնել, ցցնել, նշան տալ. ... *Նշանակեալ՝ թէ որո՛վ մահու մեռանելոց իցէ: Նշանակեաց հոգւովն՝ սով մեծ լինել: Տալ տանել կապեալ մի, եւ ոչ ինչ վնաս զնմանէ նշանակել: Առ ʼի թաղելոյ զիս նշանակեաց: Ակնարկէ ակամբ, եւ նշանակէ ոտամբ: Փողք նշանակաց՝ նշանակել ʼի մեզ: Ոչ նշանակիցէ փողով: Եթէ լեզուօք ոչ նշանակիցէք զբանն: Հրովարտակ մի, ուր նշանակէր զմեզ նիզակակիցս եւ թիկունս իւր. եւ այլն: ՆՇԱՆԱԿԵԼ. σημιόω, σημαίνω, σφραγίζω noto, obsigno. Որոշել նշանաւ իւիք. տպաւորել. դրոշմել. գծագրել. նշանել. ... *Կնքեցեր զանօրէնութիւնս իմ ʼի քսակի, եւ նշանակեցեր՝ թէ ակամայ ինչ յանցեայ: Մատեան նշանակել զտեղին: Արիւնդ նշանակեալ ʼի վերայ տանց: Օր նշանակելոյ եղիցի ձեզ: Դուք նշանակեսջիք զնա, եւ մի՛ խառնակեսջիք ընդ նմա. եւ այլն: *Յայտնապէս ʼի վերայ ճակատոյդ նշանակեսջի՛ր: Զկնիք խաչին ʼի ձեզ նշանակեցէք. Կոչ. ՟Դ: Ճ. ՟Գ.: *Հեզութիւն բարուց եւ սրտի խոնարհութիւն նշանակեսցէ զառաջնորդն. Բրս. հց.: *Զանուանս իւրաքանչիւր ուսեալ, եւ ʼի վերայ տապանացն նշանակեալ էր. Եղիշ. ՟Ը: *Զոր նախանկար տեսութեամբ նշանակեալ Մովսէս խորանաւն, եւ այլն. Շար.: ՆՇԱՆԱԿԵԼ. Յանդիման կացուցանել. ʼի մէջ բերել. ցուցանել. հանդիսացուցանել. (որ հայի ʼի ա նշ.) *Անուն է մասն բան հոլովական, մարմին կամ իր նշանակելով. Թր. քեր.: *Յերկուց բնութեանց խոստովանելով՝ նշանակեսցես զնա մարդ միանգամայն եւ աստուած. Յհ. իմ. երեւ.: *Զնա կարճաց օրինակեաց, եւ զիս ճառագայթ նշանակեաց. Նար. ՟Կ՟Է:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ՆՇԱՆԱԿԵՄ" в других словарях:

  • ՍՈՍԿ — (ոյ կամ ի.) NBH 2 0728 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. κενός vacuus λιτός simplex ψιλός tenuis, purus, nudus, merus. Միայն. լոկ. սին. սատակ. մերկ. լերկ. պարզ. անշուք. թեթեւ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»