ՍՈՍԿ

ՍՈՍԿ
(ոյ կամ ի.) NBH 2-0728 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. κενός vacuus λιτός simplex ψιλός tenuis, purus, nudus, merus. Միայն. լոկ. սին. սատակ. մերկ. լերկ. պարզ. անշուք. թեթեւ. հասարակ. ... *Նեխեսցին մարմինք նորա, եւ ցուցցէ զսոկերս նորա սոսկ. Յոբ. ՟Լ՟Գ. 21: *Բանս սոսկս ասաց (մաքսաւորն), եւ զամենայն ʼի բաց եդ զյանցանսն. Ոսկ. անոմ. ՟Է: *Սոսկ եւ անաւելորդ զկերակուրսն նոցա պատրաստեաց. Բրս. հց. *Մեք սոսկք եմք, եւ կերակուրս սոսկս կերաք. Վրք. հց. ձ: *Միայնակեաց անինչ՝ ճանապարհորդ է սոսկ. Նեղոս.: *Սոսկ իւղով ասէ դու զգլուխ իմ ոչ օծեր. սա իւղով անուշիւ էօծ. Իգն.: *Նկարագրեալ նշանակեմ սոսկ եւ նուաստ գիտութեամբ իբր մելանաւ, զի դու երանգով դեղոց գեղեցկացուսցես. Կլիմաք.: Կամ Թափուր, անմասն, ունայն, եւ ընդ ունայն, անպտուղ. *Սոսկ յընչիցն եղանին, եւ ամենեւին թափուրք. Պիտ.: *Սոսկ լեր յամենայն իրաց, եւ առ զխաչն, եւ երթ զհետ տեառն քո. Վրք. հց. ձ: *Որք սոսկ են ʼի մտաց, եւ հնազանդեալ մարմնոյ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 17: *Մի սոսկ եղիցի քրտանցն կաթուած խառնեցեալ արեամբ: Մի սոսկ զմտիցն, եւ մի անօգուտ զելիցն հետեւութիւն արասցես. Նար. ՟Հ՟Ը. եւ ՟Հ՟Է: ՍՈՍԿ ՄԱՐԴ. որպէս Հասարակ եւ լոկ մարդ՝ առանց աստուածութեան.. *Ոչ է սոսկ մարդ քրիստոս, եւ ոչ անմարմին բան, այլ միաւորեալ. Պտմ. ստէպ: *Ոչ աստուած մերկ, եւ ոչ մարդ սոսկ. այլ՝ նոյն ինքն աստուած կատարեալ, եւ մարդբովանդակ: Մարդոյ սոսկոյ մեռանել եւ փրկել զարարածս ոչ է կարողութիւն. Զքր. կթ.: *Որո՞յ սոսկ մարդոյ մահ կարաց զաշխարհս ʼի մեղաց մաքրել. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Թ: *Սոսկոյ մարդոյ ելք ոչ է հնար լինի ʼի սկզբանէ աշխարհի. Ղեւոնդ.: Եւ սոսկական ոք. հետեւակ. *Մակաձիք ռազմին, եւ սոսկքն յիւրեանց վայրն ընթանան. Արիստ. աշխ.: ՍՈՍԿ. ψιλός, -ον tenuis. ըստ քերականց՝ հակակայ թաւ ձայնի. Սուղ. նուրբ. բարակ. եւ նշան այնպիսի հագուդի. *Հագուդ երկու. թաւ, սոսկ. Թր. քեր.: *Շեշտ բութ, պարոյկ, թաւ, սոսկ, երկար, սուղ. Փիլ. այլաբ.: *Յերդիոնն բազմութիւն փողոց հասարակ գոչեն, ոմն սոսկ, ոմն թաւ, եւ ոմն եւս թանձրագոյն. Մամբր.: *Ընդ թաւին թաւանայ, եւ ընդ սոսկին սոսկանայ. Ոսկիփոր.: մ.շ. ՍՈՍԿ. մ.շ. ἀπλῶς, ὠς ἕτυχεν simpliciter, utcumque. որ եւ ՍՈՍԿԱՊԷՍ. Միայն եւեթ. պարզապէս. վայրապար. ըստ դիպաց. ... *Որ եթող զեղբարս եւ այլն , ոչ սոսկ, այլ վասն իմ եւ վասն աւետարանին: Զոր եկեալ տէրն գտցէ՝ ոչ արարեալ սոսկ, այլ արարեալ այնպէս. Բրս. հց. եւ Բրս. սահմ. կր.: *Որ անուն չար ʼի նոցանէ ոչ եդաւ ʼի վերայ մեր, ոչ սոսկ, այլ՝ արդարութեամբ. Սարգ. յկ. ՟Ը: *Ոչ թերահաւատեաց սիրտ նորա, այլ սոսկ միառն բերան նորա. Իգն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ՍՈՍԿ" в других словарях:

  • ԼՈԿ — (ոյ, ով, ոց, ոք.) NBH 1 0891 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. μόνος, ον, ψιλός, όν solus, um; nudus, merus. Սոսկ. միայն. մերկ. սին սոսկ. պարզ. ... *Տեսանէ անդ զկտաւսն լոկ. Ղկ. ՟Ի՟Դ. 12 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՒ — I. (ի, աց, կամ ու, ուց.) NBH 1 0799 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c ա. δασύς, λάσιος, δασός, θύρσος, θάλλος, θάλλων densus, pilosus, hirsutus, lispidus, herbidus, virens (լծ. ռմկ. թավլը եւ թիւյլիւ ).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵՐԿ — (ոյ, ոց, եւ ի, աց.) NBH 2 0254 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 12c, 13c ա. γυμνός nudus ἁνακατάλυπτος retectus, non velatus. (լծ. լերկ). Անվերարկու. անհանդերձ. բա՛ց. ... *Էին երկոքեան մերկ: Գիտացին՝ զի մերկ էին:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՏՈՒԿ — (տկի, կաց.) NBH 2 0339 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 17c ա. ἵδιος proprius եւ privatus, peculiaris, specialis. իբր Յատեալ՝ զատուցեալ՝ իրօք կամ մտօք. Սեպհական. իւրական. բնիկ, առանձնական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐՄԱՐՈՒԱԾ — (ոյ.) NBH 2 0348 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c գ. ՅԱՐՄԱՐՈՒԱԾ ՅԱՐՄԱՐՈՒԹԻՒՆ ՅԱՐՄԱՐՈՒՄՆ. ἀρμονία , εὑαρμονία harmonia, concinnitas, congruentia ῤυθμός rhythmus ἁνακολουθεία consequentia. Յարմարելն, իլն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐՄԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0348 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c գ. ՅԱՐՄԱՐՈՒԱԾ ՅԱՐՄԱՐՈՒԹԻՒՆ ՅԱՐՄԱՐՈՒՄՆ. ἀρμονία , εὑαρμονία harmonia, concinnitas, congruentia ῤυθμός rhythmus ἁνακολουθεία consequentia. Յարմարելն, իլն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐՄԱՐՈՒՄՆ — (րման.) NBH 2 0348 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c գ. ՅԱՐՄԱՐՈՒԱԾ ՅԱՐՄԱՐՈՒԹԻՒՆ ՅԱՐՄԱՐՈՒՄՆ. ἀρμονία , εὑαρμονία harmonia, concinnitas, congruentia ῤυθμός rhythmus ἁνακολουθεία consequentia. Յարմարելն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՒԵԼԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0350 Chronological Sequence: 8c, 14c գ. ՅԱՒԵԼԱԴՐՈՒԹԻՒՆ կամ ՅԱՒԵԼԱԴԻՐ. προσθήκη additamentum, accessio, incrementum, auctus, adjectio եւ ἅρθρον (յորմէ արթր. թ. արթմա, արթըգ ). artus, articulus, copula. Յաւելումն. յաւելուած. յարակցութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՏԱԿ — ( ) NBH 2 0697 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 11c, 12c, 13c, 14c որպէս գ. Արմատ բայիդ Սատակել՝ ռամկորէն եւեթ վարի, եւ նշանակէ դի, գէշ. մեռեալ մարմին անասնոյ կամ անհաւատի: Այլ ʼի գիրս գտանի որպէս ա. այլազգական բառ սատէ, սատեճե, լծ. ընդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՊԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0108 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա.գ. ἅκρατος, ον merus, um որպէս պրս. նապ, պապէի նապ: Անջուր. գինի անխառն. ... *Բաժակ քո որպէս անապակ արբեցոյց զիս: Բաժակ ʼի ձեռին Տեառն՝ գինի լի անապակ արկեալ: Ա՛ռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»