ՆՈՅՆՈՒԹԻՒՆ

ՆՈՅՆՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0441 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ταυτότης, τὸ ταυτόν identitas, idem esse. Նոյն գոլն. նոյն իսկ ինքն. նոյն վիճակ. անզանազանութիւն. անփոփոխութիւն. եւ Միութիւն. նոյնպիսի գոլն. *Նմանութեամբ (ըստ ինքեան) զնոյնութիւն ամբողջ պահէ. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Յանշարժ նոյնութեան յարամնայաբար կառուցեալ: Առ փափագումն բարւոյն նոյնութիւնքն եւ ծայրութիւնքն: Ըստ միոյն եւ միականի բոլոր նոյնութեան գերունակ պատճառք: Յիւրմէ նոյնութենէն անփոխաբնապէս. Դիոն.: *Նոյնութիւն առաւել՝ քան եթէ նմանութիւն. Առ որս. ՟Ե: Տե՛ս եւ Աթ. ՟Դ: Կիւրղ. գանձ. եւ Կիւրղ. պրպմ.: Յհ. իմ. երեւ.: Նար. ՟Լ՟Գ. ՟Հ՟Ե. եւ Նար. խչ.: *Ի նոյնութեան ամբողջ պահելով՝ զելդ փայտ ոչ ʼի բաց եդեր. Անյաղթ բարձր.: *Անդուստ մինչեւ ցայժմ ʼի նոյնութեան միշտ զաշխարհ պահելով՝ խնամեալ. տածէ: Օրինաւոր կրօնիւք զհասարակութիւն ʼի նոյնութեան զուգեցելոցն առնել (որպէս մի մարմին եւ մի հոգի). Պիտ.: *Մի աստուած՝ յաղագս նոյնութեան բնութեան, եւ անձինք երեք վասն ամենառատութեան. Սարկ. հանգ.: *Թէպէտեւ բազումք բազումս գրիցեն աւետարանս, սակայն վասն նոյնութեան խորհրդոյ եւ բանից մի են. ապա յայտ է թէ չորքն վասն նոյնութեան ասելեաց մի են. Ոսկ. գաղ.: *Զի ոչ եթէ ʼի նոյնութեան միշտ կեայր (կամ կայր), այլ եւս առաւելեալ լինէր ʼի բարիսն՝ գնալով ʼի զօրութենէ ʼի զօրութիւն: Ոչ յառաջադէմք լեալ ʼի յանդիմանութեանցն, այլ ʼի նոյնութեան կացեալք անզղջանալի. Վրք. ոսկ.: *Զչարչարանացն զփորձ ցուցանէ, եւ նոյնութեամբ շարժմամբն օգնէ փորձելոցն. Ոսկ. եբր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ՆՈՅՆՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱՆԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0106 Chronological Sequence: Early classical գ. Ոչ լինելն այլակերպ. նոյնութիւն. համանմանութիւն. *Այսու զանայլակերպութիւնն յայտ առնէ. Ոսկ. եբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0137 Chronological Sequence: 8c գ. Գոլն անդր քան զամենայն. գերագունութիւն. ծայրագոյն կատարելութիւն Աստուծոյ. *Գերագոյն բարերարութեամբ բարին, անդրն քան զամենայն՝ անդրութեանն քան զամենայն բոլոր յատկութեանն նոյնութիւն. Դիոն. ածայ. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՆՄԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0212 Chronological Sequence: Unknown date, 11c, 13c գ. ἁνομοιότης dissimilitudo Աննման գոլն. պակասութիւն նմանութեան. տարբերութիւն. անհամեմատութիւն. եւ Աննմանելի կամ անզուգական իսկութիւն. ... *Մի՛ ինչ էութեանն աննմանութիւն իմասցի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՎՐԷՊ — ( ) NBH 1 0242 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c ա. ἁψευδής, ἁπήραντος infallibilis, illaesus Ազատ ʼի վրիպանաց. անսխալ. անսուտ. հաւաստի. աներկբայ. ուղիղ. ողջիկ. անվնաս. անքոյթ. անվտանգ. ... *Անվրէպ գիտութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0254 Chronological Sequence: 8c, 10c, 11c գ. ἁμεταβλησία, τὸ ἅτρεπτον, ἁπαραλλαξία immutabilitas, constantia Անփոփոխն գոլ. անայլայլութիւն. անյեղութիւն. հաստատութիւն. եւ Նոյնութիւն. *Զյարութեանն կատարելութիւն, եւ զբանին անփոփոխութիւն. Աթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԻՆՔՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0858 Chronological Sequence: Unknown date գ. իբր Նոյնութիւն. *Սկիզբն մերձաւորութեան ըստ առ ʼի յինքնականութիւնն շարժեանց եւգոյացութեանց. Մաքս. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0017 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 12c գ. ὀμοφωνία, συμφωνία consonantia, consensus, concordia. Միաձայնութիւն. ձայնակցութիւն. միաբանութիւն. *Աստուածայնոցն օրհնութեանց համաձայնութեամբ օրինադրէ. Դիոն. եկեղ.: *Որոց՝ եւ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՄԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0432 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c գ. ὀμοίωσις, ὀμοίωμα, ὀμοιότης , μίμημα similitudo, assimilatio, imitatio եւ այլն. Նման գոլն կամ գտանիլն. նմանելն. հետեւողութիւն. եւ Նմանեալն իւիք՝ պատկեր,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐԶԱԳՈՅՆ — (գունի, նից, կամ նաց.) NBH 2 0633 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 9c, 12c ա. ἀπλότερος, τάτος simplicior, cissimus. Առաւել կամ ամենեւին պարզ. *Յաննիւթէն՝ աննիւթականք. եւ պարզականք՝ ʼի պարզագունէն. Շ. հրեշտք.: *Այս է պարզագունացն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՏԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 1030 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ἁλλοτρίωσις alienatio, abalienatio, aversio ἁλλοδαπή, ξενία peregrinitas, peregrinatio. Օտար գոլն. օտարանալն. հեռացումն. երեսդարձութիւն. ... *Մի՛ լինիր ինձ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»