ԱՆՎՐԷՊ

ԱՆՎՐԷՊ
(-) NBH 1-0242 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c ա. ἁψευδής, ἁπήραντος infallibilis, illaesus Ազատ ʼի վրիպանաց. անսխալ. անսուտ. հաւաստի. աներկբայ. ուղիղ. ողջիկ. անվնաս. անքոյթ. անվտանգ. ... *Անվրէպ գիտութիւն, կամ հոգի. Իմ. ՟Է. 17. 22: *Անվրէպ լիցին կենաց աւետիք. Ագաթ.: *Անվրէպ հանդիպումն, կամ դիտողութիւն. Պիտ.: Անվրէպ զրոյցք, կամ շաւիղք, կամ գործք. Յհ. կթ.: Նար. ՟Լ՟Բ. եւ Նար. մծբ.: *Անվրէպ գանձարան. Կանոն.: *Անվրէպ գոլ ʼի գոռոզիցն գաղտնի նենգութեանց. Մագ. ՟Դ: ԱՆՎՐԷՊ. Որ ոչ վրիպէ ʼի նպատակէն. *Աղեղնաւորք անվրէպք կորովիք. Բուզ. ՟Դ. 20: ԱՆՎՐԷՊ. ἁπαράλλακτος immutabilis Անայլայլակ, անյեղլի, աննփոփոխ. *Անվրէպ պատկեր է որդի հօր: Պատկեր անվրէպ նմանութեան հօր: Անվրէպ նմանութեամբ: Վասն էութեանն անվրէպ նմանութեանն: Վասն բարոյիցն անվրէպ նմանութեանն. Կիւրղ. գանձ.: *Անվրէպ նմանութեամբ կարպաւորուի պատշաճաբար նուիրելոցն. Դիոն. երկն. ՟Գ: Յորս յն. որպէս չէզոք, τὸ ἁπαράλλακτον , է անվրիպութիւն. իսկ լտ. similitudo կամ identitas նմանութիւն, կամ նոյնութիւն: Իսկ Անան. նին.: *Յանվրէպ մետաղս աքսորեալʼʼ. իմա՛, անզերծ, կամ անհրաժեշտ: մ. ԱՆՎՐԷՊ. մ. ἁνυπερθέτως sine more, ἁπαραλλάκτως constanter, prorsus Առանց վրիպելոյ կամ զանց առնելոյ. անյապաղ. հաւաստեաւ. անշուշտ. նմենայնիւ. ... *Անվրէպ զվաղիւ օրն պատրաստեսջի՛ր զփիղսն. ՟Գ. Մակ. ՟Ե. 10: *Անվրէպ ʼի ձեզ յարմարի. Նար. առաք.: *Որք նորին են անվրէպ՝ ներգործութեանն, նորին էութեանն գոլ լինին խոստովանեալ. Կիւրղ. գանձ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԱՆՎՐԷՊ" в других словарях:

  • ՀԱՒԱՍՏԻ — (տւոյ, տեաւ, տիք, տեաց.) NBH 2 0076 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. σαφής certus, manifestus, perspicuus ἁκριβής accuratus, diligens, exploratus, requisitus. (ʼի ձայնիցս Աստի, հաստատ. յստակ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՅԼԱՅԼԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0106 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c ա. ἁναλλοίωτος, ἁνετερείωτος immutabilis, alterationis expers Որ ոչն այլայլի. անփոփոխելի. անյեղլի. անշարժ. անվրէպ. անփոփոխ. ... *Ամենեցուն գոյացուցիչ, եւ էիցս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՃԱՐ — (ի, ից.) NBH 1 0198 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 12c ա. ἁμήχανος, χαλεπός impossibilis, difficilis Ուր չիք ճար. անհնար անհնարին. դժուարին եւ անվրէպ. ... պ. նաջար *Անճա՛ր է ինձ՝ մարդասէր գոլով՝ անմարդի ինչ խորհել. Ոսկ. ղկ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՄՈԼԱՐ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0204 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. որ եւ ԱՆՄՈԼՈՐ. ἁπλανής non erraticus, inerrans Որ չէ մոլար. ոչ մոլորեալ. անսխալ. անխոտոր. ուղիղ. ողջամիտ. ... *Հօտ անմոլար. Շար.: *Վերատեսուչք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՒՐԱԴԷՏ — ( ) NBH 1 0630 Chronological Sequence: 6c ա.մ. Քաջ եւ անվրէպ դիտօղ կամ դիտելով. ուղիղ. անվրէպ. *Դէպուղիղ եւ դիւրադէտ առնել (զպաշտօն ուսուցչի). Փիլ. ել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՄԱՐԱՐ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 1041 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c ա. θελητής, θεραπευτής studiosus, officiosus. Արարօղ կամաց այռոց. կամակատար. հռու. հնազանդ. ջերմ պաշտօնեայ. մտադիւր ծառայօղ. *Քահանայս անարատս՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՐՈՎՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1121 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. εὑστοχία, ἑπιτυχία dexteritas, sollertia. Ճարտարութիւն. աջողաձեռնութիւն. անվրէպ կշռութիւն ըստ արուեստի. ճարպկութիւն, վարպետութիւն. ... *Ձգեաց մի ոմն գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱՌՕՏ — (ի, ից.) NBH 2 0020 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ՀԱՄԱՌՕՏ σύντομος, συντετμημένος, ἑπίτομος brevis, concisus, praecisus, compendiosus, compendiarius. որ եւ ԿԱՐՃԱՌՕՏ. (իբր ʼի կարճոյ համօրէն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՐՈԳ — ( ) NBH 2 0446 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c, 12c, 13c ա. πρόσφατος, καινότερος recens, recentior. Նոր. նորագոյն. այն ինչ զառաջինն եղեալ, կամ յառաջին վիճակ վերածեալ. դեռ նոր, նորանց եղած. ... *Զոր նորոգեաց մեզ ճանապարհ նորոգ եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԳԻՏԱԿ — (ի.) NBH 1 0059 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ԱՄԵՆԱԳԻՏԱԿ ԱՄԵՆԱԳԻՏՈՂ. Տ. ԱՄԵՆԱԳԷՏ: *Անվրէպ կատարին յամենատես եւ յամենագիտակ Հոգւոյն Սրբոյ ասացեալքն. Խոսրովիկ.: *Քեզ ամենագիտողիդ յանձն առնեմ զպահպանութիւն հոգւոյ իմոյ: Հոգւոյն Սրբոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»