ՀԱՄԱՌՕՏ

ՀԱՄԱՌՕՏ
(ի, ից.) NBH 2-0020 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ՀԱՄԱՌՕՏ σύντομος, συντετμημένος, ἑπίτομος brevis, concisus, praecisus, compendiosus, compendiarius. որ եւ ԿԱՐՃԱՌՕՏ. (իբր ʼի կարճոյ համօրէն առեալ, կամ առյօդեալ.) Կարճ. սուղ. ամփոփ. բովանդակեալ. ʼի կարճոյ եւ փութով եղեալ կամ լինելի. եւ Վճռական. հատու. ... եւ կտրուկ. ... *Բան համառօտ: Խորհուրդ համառօտ: Իրս հաստատեալս եւ համառօտս. Ես. ՟Ժ. 22. 23: ՟Բ. Մակ. 27. 32: Առակ. ՟Ի՟Ա. 5: Ես. ՟Ի՟Ը. 22: *Համառօտ ընձեռութիւն. Պորփ.: *Միանգամայն իսկ ասացից համառօտ բանիւք. Պիտ.: *Բովանդակէ զնոսա ʼի համառօտ մատենին. Եւս. քր. ՟Ա: *Անաչառ եւ համառօտ ընտրութիւն: Տէրութեանն խնամոց, եւ համառօտ դատաւորութեանն: Զհամառօտ հատուցմունսն արդար դատաստանին: Զհամառօտն փոխատրութիւն անաչառութեան. Շ. մտթ.: Յճխ. ՟Է: Եղիշ. ՟Ա: Նար. ՟Կ՟Ա: գ. ՀԱՄԱՌՕՏ. իբր գ. ըստ յն. ոճոյ. Համառօտիւն. բովանդակութիւն. եւ Վճիռ հատու, կամ անվրէպ համար. *Զկարճառօտ բանն ʼի համառօտ կացուցանել. ՟Բ. Մակ. ՟Բ. 29: *Օր տարաժամ ʼի համառօտս երբի. Նար. ՟Ձ՟Բ: *Հանդերձեալ է որդի աստուծոյ գալ փառօք, եւ առնել զհամառօտն յաւիտենից. Ճ. ՟Է.: *Առնել համառօտս յաւիտենից ʼի մէջ արդարոց եւ մեղաւորաց. Եղիշ. ՟Գ: Նովին իմաստիւք ասի ածականաբար. *Որ ʼի վերջնում աւուր համառօտի. Շար. ըստ անյաղթի.: ուստի եւ Շ. բարձր. գրէ. *Համառօտ ասէ, քանզի ոչ ըստ օրինի մարմնաւոր դատաւորաց ʼի դատել յերկարի ժամանակն կամ քննութիւնն, այլ համառօտ եւ կարճ բանիւ ունի լուծանել զսահման դատաստանինʼʼ: մ. ՀԱՄԱՌՕՏ, տս. մ. ՀԱՄԱՌՕՏԱԲԱՐ σύντομον, συντέμνων breviter, in compendium redigendo ἑν κεφαλαίῳ summatim. Համառօտիւ. կարճառօտ. ʼի կարճոյ. անվրէպ. փութով, եւ անաչառ. ... *Ցուցցուք համառօտʼʼ. յն. համառօտելով. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ. 10: *Համառօտ յիշատակել, կամ ասել, գլխաւորել, դնել. Խոր. ՟Բ. 31: Եզնիկ.: Խոսր.: Բրս. հց.: Լմբ. պտրգ.: *Իւրաքանչիւր ʼի նոցանէ աղաչէր զդահիճսն համառօ՛տ մահ ածել ʼի վերայ նոցա: Պետրոս համառօ՛տ ընծայեաց զզղջումն: Աստուածասաստ բարկութեամբ համառօտ դատել: Համառօտ ածէ զբարկութիւնն. Ճ. ՟Ա.: Ճ. ՟Գ.: Ագաթ.: Սարգ. յկ. ՟Ժ: *Վկայէ սոցին եւ ժամանակագիրն կաստովր, յորում համառօտս զժամանակացն հատանէ. Եւս. քր. ՟Ա: *Ի մարգարէից անտի բերեալ համառօտս՝ ʼի սոյն յարկ մուծից սաստիկ դատախազ. Նար. ՟Լ՟Գ: *Համառօտաբար զեկուցանել, կամ զգացուցանել, տեանել, ʼի մէջ ածել, ընձեռել, յառաջ վարել, կամ վերստին առնուլ (զբան). Պիտ.: Գր. սքանչ.: Դիոն. Շ. բարձր.: Յհ. կթ.: Արծր. ՟Գ. 12: Ոսկ. ծն.: *Բայց եթէ համառօտաբար իսկ ընդ տուօղն հրաշանալ: Այնպէս համառօտաբար հրաժարեցուցեալ: (Եւ իբր ա.) Որ համառօտաբար բանիւն յայտնի կացուցանէ զյեղանակս. Պիտ.: *Առ ʼի համառօտաբար ասել. Շիր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "ՀԱՄԱՌՕՏ" в других словарях:

  • ՀԱՄԱՌՕՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0020 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ՀԱՄԱՌՕՏ, տս. մ. ՀԱՄԱՌՕՏԱԲԱՐ σύντομον, συντέμνων breviter, in compendium redigendo ἑν κεφαλαίῳ summatim. Համառօտիւ. կարճառօտ. ʼի կարճոյ. անվրէպ. փութով …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐՃ — (ոյ կամ ի, ից.) NBH 1 1073 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. κολοβός currus βραχύς brevis μικρός parvus. Նուազ ըստ երկարութեան կամ ըստ բարձրութեան. հակիրճ. համառօտ. կարճառօտ. կարճիկ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐՃԱՌՕՏ — ( ) NBH 1 1074 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. (որպէս թէ Կարճ առեալ եւ յօդեալ.) ἑπίτομος, σύντομος brevis, praecisus. Համառօտ. կարճ. ... *Զկարճառօտ բանն ʼի համառօտ կացուցանել. ՟Բ. Մակ. ՟Բ. 29:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱԿԻՐՃ — ( ) NBH 2 0008 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c ա.մ. συντέλων, ὐποτέμνων praecidens, vel praecisus Համայն կարճ կամ կրճատ. կարճառօտ. համառօտ. համառօտիչ կամ համառօտեալ. բովանդակեալ. վճռական. ... *Զբանն հակիրճ արասցէ տէր ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՏԱՆԵՄ — (հատի, հա՛տ.) NBH 2 0057 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. τέμνω, ἁποτέμνω, ἑκκόπτω , ἁποκόπτω եւն. abscindo, rescindo, seco, scindo, aufero եւն. Հատ կամ կոտոր կամ կէս կամ պակաս առնել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՒԱՍՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0076 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c, 14c Նոյն ընդ վ. (=ՀԱՒԱՍՏԻ) որպէս Անվրէպ ստուգութիւն, հաստատութիւն, ճշդութիւն քննութեան, եւ զգուշութիւն. *Գիատսջի՛ք ասէ, այս է, ʼի մի՛տ առէք, եւ հաւաստութեամբ ʼի վերայ կացէք. Սարգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Гейазан (крепость) — У этого термина существуют и другие значения, см. Гейазан. Крепость Гейазан/Гавазан Страна Азербайджан Село …   Википедия

  • Ա — ( ) I. NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c մջ. Ա՛. Ա՛յ, ո՛վ. է՛յ. եա՛, հա՛, պրէ. *Ա՛, դու աստուած իմ ես. Ոսկիփոր.: *Ա՛ թշուառական. Ճառընտ.: մջ. Ա՛ Ա՛. մջ. Oimoi, Hei mihi! եբր. ա՛ա՛: Ո՛ո՛. ո՛հ ո՛հ. օ՛օ՛, ա՛յ ա՛յ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԱՐՏ — (ի.) NBH 1 0391 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. τέλος finis, terminus, κορωνίς summitas լծ. եւ նոյն ընդ Վերջ. վախճան. ծայր. կատարած, յանգ, եւ կատար իբր պսակ, գլխաւորումն. բովանդակութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԱՅԻՇԱՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 472 Chronological Sequence: 6c գ. ἁπομνημόνευμα dictum vel factum memorabile, et commentarii rerum gestarum Յիշատեկելի բան. արժանի յիշատակաց՝ ասացուած, կամ առած, եւ գործ իմաստնոց. եւ Բացատրութիւն նոցին իրաց. *Պէտք են՝ բացայիշատակք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»