ՈՐԹ

ՈՐԹ
(ոյ, ոց.) NBH 2-0530 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c գ. (որպէս թէ՝ Ուռդ. կամ յուռթի. ուռճացեալ.) ἅμπελος vitis. Տունկ խաղողոյ աճունաճիւղ. ուստի եւ ԲԵՐ ՈՐԹՈՅ ասի գինին. ... (յն. ա՛մբէլօս. տե՛ս եւ ԱՅԳԻ, որ է ամբէլօ՛ն. լտ. վիթիս. իսկ վի՛թուլուս է հորթ. որպէս եւ յն. մօսխի՛օն, է մոզի, հորթ, եւ ճիւղ.) *Որթ մի առաջի իմ, եւ յորթն երեք ուռք: Կապեսցէ զորթոյ զյաւանակ իւր: Ընդ որթով եւ ընդ թզենեաւ: Ես եմ որթն ճշմարիտ. ես եմ որթ, եւ դուք ուռ. եւ այլն: *Ճշմարիտ որթոյն քրիստոսի շառաւիղք. Շար.: ՈՐԹ. κόφινος cophinus, corbis, qualus. Կողով կազմեալ յուռոց որթոյ. սակառի. կթոց. սապատ. ... *յորթ եւ ի թի (յն. մի բառ) ծառայելոյ. Սղ. ձ. 7: *Երկու որթովք եւ փայտատովք: Առէ՛ք ի ձեռս ձեր բրիչս եւ որթս. Էր ընդ եղբ.: *Զտղայս հրամարեաց կրել որթովք ... յետոյ աւանացեալ՝ անուանեցան որթք այնորիկ աղագաւ. Խոր. ՟Գ. 27:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ՈՐԹ" в других словарях:

  • ՈՐԹ 2 — (ու, ուց.) NBH 2 0530 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c գ. (որպէս թէ որդեակ կենդանաց.) μοσχάριον, μόσχος vitulus, la, juvencus, ca. ռմկ. հորթ, մոզի, մոզիկ. (յն. մօ՛սխօս, մօսխա՛ռիօն. լտ. վի՛թուլուս. լծ. ընդ Վիթ. վթիկ.)… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՈՐԵԿ — ( ) NBH 2 0730 Chronological Sequence: Early classical, 7c, 12c ա. ՍՈՐԵԿ կամ ՍՈՐԷԿ, կամ ՍՈՎՐԷՔ. Բառ եբր. սօրեգ. յորմէ եւ յն. լտ. σωρήκ sorec, sorech. Մակդիր որթոյ խաղողոյ՝ իբր Ազնիւ, պատուական, ընտիր. *Տնկեցի որթ սորէկ. Ես. ՟Է. 2: *Որթ սովրէք:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԳԻ — (գւոյ, գեաց.) NBH 1 0080 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c գ. ԱՅԳԻ որ եւ ԱՅԳԵՍՏԱՆ. ἁμπελών vinea Պարտէզ՝ ուր խիտ առ խիտ անկեալ իցեն որթք խաղողոյ, եւս եւ թզենիք եւ այլն. էգի ... *Թզենի մի էր տնկեալ յայգւոջ իւրում: Ե՛րթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՏԱՂ — (ոյ, ոց.) NBH 2 0212 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c ա. ἀπαλός mollis, tener, delicatus νήπιος, νέος, νεώτερος, νεώτατος novus, juvenis, infans եւն. (լծ. տղայ. իսկ ըստ վարդանայ ʼի ծն. ստուգաբանի մատո՛ աղ.) ռմկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՈԶԻ — (զւոյ.) NBH 2 0292 Chronological Sequence: 13c գ. յն. մօ՛սխօս. μόσχος vitulus. Զուարակ. որթ. *Արջառն ոչ նշանակեաց զարականն եւ զիգականն եւ զչէզոքն (իմա՛ զհասարակն), թէ ոչ ասեմք, եզն, եւ կով, եւ մոզի. Երզն. քեր.: (ռմկ. մոզի. յոքն. մոզկներ, է առաւել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՐԹԱՏՈՒՆԿ — (տնկոյ.) NBH 2 0530 Chronological Sequence: Early classical գ. Տունկ որթոյ խաղողոյ. որթ. *Յայգւոյն սոգոմացւոց որթատունկ նոցա, եւ որթ նոցա ի գոմորայ: Տնկեաց ի նոսա որթատունկ սիրելի (տպ. զայգի ի նոսա նորատունկ). Մծբ. ՟Ժ՟Ա. եւ ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶՆՈՒԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0011 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c ա. εὑγενής, εὕπατρις nobilis, patricius Որ է յազնիւ զարմէ. ազնիւ եւ ազատ. քաջատոհմիկ. ... *Էր այրն այն ազնուական քան զամենայն արեւելեայսն: Այր ոմն ազնուական: Ոչ բազում իմաստունք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶՈԽ — (ի, ից.) NBH 1 0011 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c գ. ὅμφαχ uva immatura vel acerba Բեր որթոյ տհաս եւ թթու, խակն խաղողոյ. ... *Ազոխ ատամանց վնասակար է: Բովանդակեսցի ծաղիկն եւ ազոխն: Որ ուտիցէ զազոխն, նորին ատամունքն առցին. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՐՈՒՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date ա. Առանց բարունակի մնացեալ. քշտեալ ʼի շառաւիղաց. ճղեր չունեցօղ. ... *Եցէ անբարունակ որթ. Շար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԵՐՈՒՆԱԿ — ( ) NBH 1 0122 Chronological Sequence: Unknown date, 13c Տ. ԱՆԲԵՐ. *Անբերունակ որթ. ՃՃ.: եւ Բենիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»