ՈՒՏԵՄ

ՈՒՏԵՄ
(կերայ կամ կերի, կե՛ր. ն. եւ կր. ուտի, ուտիցի, կերիցի. կերաւ, իբր կերեալ եղեւ.) NBH 2-0557 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c, 14c - (լծ. յն. լտ. էտօ, կամ է՛տօմե ). ἕδω , մանաւանդ ἕδομαι, φάγω, φάγομαι edo, comedo τρώγω rodio ἑσθίω, ἕσθω vescor καταφάγω, καταβρώσκω , κατεσθίω, κατέδομαι (որպէս չարաչար ուտել). devoro, consumo եւն. Դնել զկերակուր ի բերան, ծասկել, եւ կլանել. ճաշակել. ճարակիլ. եւ Ծախել. վատնել. հալել, մաշել. ուտել եէմէք ... խօրտէն. (որպէս եւ եուտմագ ՝ է կլանել.) *Ուտելով կերիցես: Յամենայն կերակրոց՝ զոր ուտիցէք: Բաղարջ ընդ եղեգի կերիցեն: Եւ ոչ ուտիցէք ի նոցանէ հում: Առ ի պտղոյ նորա, եկեր, եւ ետ առն իւրում ընդ իւր, եւ կերան: Որ ուտէր ընդ իս հաց: Ռա՛բբի հա՛ց կեր: Ուտէին եւ ըմպէին: Որ ուտէ զմարմին իմ, եւ ըմպէ զարիւն իմ: Առէ՛ք կերա՛յք. եւ այլն: Կամ *Հուր զհակառակորդս կերիցէ: Նզովք կերիցեն զերկիր: Եկեր ուտելով զարծաթ մեր. եւ այլն: Կամ *Գազան չար եկեր զնա: Մարախ եկեր զամենայն բանջար երկրին. եւ այլն: Կամ *Ուտէին զպարգեւսն՝ զոր տայր նոցա փարաւոն: Եթէ ուտելով կերեալ էր յաւարէ թշնամեաց. եւ այլն: կր. կր. *Ի տան միում կերիցի: Միս նորա մի՛ կերիցի: Մի՛ ուտիցի: Կամ ուտիցի՞ հաց առանց աղի. եւ այլն: *Նման է նա փայտի, որ ուտիցի ի յորդանց: Ուտին յորդանցն՝ որ անվախճան. Վրք. հց. ՟Զ: Շ. թղթ. մխիթ.: *Իգնատիոս կերաւ ի գազանաց վասն վկայութեանն քրիստոսի. Եւս. պտմ. ՟Գ. 6: *Ուտիմ միշտ, եւ անուագիմ (մանրիմ) առ սակաւ սակաւ. Ոսկ. ՟ա. տիմ.: Նմանութեամբ ասի. *Զմիտս եւ զմարմինս ուտեն (խղճիւ). Ոսկ. ես.: ռմկ. իրենք զիրենք կուտեն: *Յերկիւղէ եւ ի կասկածոյ եւս առաւել ուտէ զմիտս: Աստ զմիտս ուտիցեմք, եւ անդ զպատիժսն կրիցեմք. անդ: Իսկ յասել անդ. *Երիթացեալ զերեսս, զմիտս եւ զսիրտս ուտիցէք. Գէ. ես. պարզէ այսպէս. *Զսիրտս խոցոտիցէք»: *Երդումն ուտել անձամբ վասն միոյ փողոյ, եւ սուտ. Զքր. ծործոր.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ՈՒՏԵՄ" в других словарях:

  • ԱՌՕՐԵԱՅ — (րէի, ից.) NBH 1 0313 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. αὑθημερινός, ὀ αὐθημερόν uniusdiei, diurnus Որ ինչ իցէ կամ լինիցի առօրին, յօրն յայն, ʼի միջոցի աւուր միոյ. աւուրն. օրական. նոր. օրուան,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈՐԵԱՆ — (րենի, ից.) NBH 1 508 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c գ. ԲՈՐԵԱՆ ԲՈՐԵՆԻ ԲՈՐԷ կամ ԲՈՐԵՆ. ὔαινα hyena Գազան գիշակեր, մարդախանձ, եւ գերեզմանակրկիա, խառն ʼի նմանութենէ գայլոյ, վարազու, եւ ընձու՝ ըստ ձեւոյ եւ ըստ բարուց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՐԱԿՐԻՄ — (եցայ.) NBH 1 1090 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 12c, 13c կ. եւ հ. ἑσθίω vescor. Ուտել. ճաշակել. սնանիլ. ... *Որ ողորմի անանկի, ինքնկերակրեսցի: Կերակրեսցին նովաւ ազինք: Ի նմանէ կերակրէր ամենայն մարմին: Վասն կերակրելոյ երկրին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՕՐ — (աւուր, յօրէ, աւուրբ, աւուրք, ուրց, ուրբք. (անկանոն է հոլովս, որպէս եւ հայր, հօր, մայր, մօր). ) NBH 2 1031 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ՕՐ կամ ԱՒՐ. (լծ. եբր. աւր, որ հնչի օ՛ր. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»