ՉՈՒԱՆ

ՉՈՒԱՆ
(ի, աց.) NBH 2-0580 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 13c, 14c գ. σχοινίον funiculus, funis. որ եւ ՃՈՊԱՆ. Առաստն. պարան. կառան. խառան. չըվան. ... *Կախեաց զնոսա չուանաւ ընդ պատուհանն: Արկցուք չուանս ի գլուխս մեր: Փոխանակ կամարացն՝ չուան գօտի: Գանձս ընտիրս վանդակեալս չուանօք. Յես. ՟Բ. 15: ՟Գ. Թագ. ՟Ի. 31: Ես. ՟Գ. 14: Եզեկ. ՟Ի՟Է. 24: *Կապեն՝ որպէս կարծեն, յերկոցունց կողմանց, ո՛չ հզօր չուանօք, այլեւ յոյժ տկարօք. Առ որս. ՟Գ: *Հատեալ զչուանս նաւակամրջին եփրատու. Խոր. ՟Գ. 13: *Խզիլ պարանացն եւ ընկղմիլ նաւին ի տկարութենէ չուանացն էր: Եւ զի՞նչ չուանքն՝ որ խզեցան. շաղկապ եւ շարամանութիւնք մեր առ աստուած հաւատոյ եւ սիրոյ. Գէ. ես.: *Հարուածովք խրատէ առ ի չուանացն, եւ վարոցովք խրատէ. Եփր. աւետար.: *Առի չուան՝ եւ երեքկնեցի, եւ հարի զնա. Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ: *Կապեցին բարակ չուանաւ զոլոգս նորա. Տէր Իսրայէլ. սեպտ. ՟Ժ՟Ա.: *Չուանօք պնդեցից զմէջս իմ. Ոսկիփոր. (գրեալ էր, չունարօք):

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ՉՈՒԱՆ" в других словарях:

  • ԱՊԱՒԱՆԴԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0275 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 13c գ. σχοινίον, κάλως funis, rudens Չուան. առասան. պարան. լար, մանաւանդ վրանաց. ... *Զվարագոյր դրան խորանին, եւ զապաւանդակս նորա: Սիւնք սրահին, ցիցք, եւ ապաւանդակք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՍԱՆ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0292 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c գ. (պ. ար. ռէս ...) σπαρτίον, σχοῖνος, κάλως filum, restis Չուան. ճոպան. պարան. լար. թել. ... *Առասան երեքկին ոչ վաղվաղակի խզեսցի. Ժղ. ՟Դ. 12: *Արկանել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՍԱՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0292 Chronological Sequence: 8c գ. Բարակ չուան. լար. *Արկին առասան ʼի պարանոց նորա. Աթ. ի ստեփ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՕՏԻ — (տւոյ, տեաց կամ տւոց.) NBH 1 0589 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c, 14c, 15c ζώνη zona, cingulum Կապ միջաց ʼի վերայ պարեգօտի. կամար. զունար. ... *Գօտի կտաւի, մաշկեղէն: Չուան գօտի: Ոչ լուծցեն զգօտիս ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՈՅԼ — (դուլի կամ լոյ, ից.) NBH 1 0638 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c գ. ἅντλια, κάδος situla, hauria, cadus ռմկ. դօլ. պ. տուլ. ար. տէլվ. Սափոր. անօթ ջրոյ կամ ջրհան. ... *Դոյլ իսկ ոչ ունիս, եւ ջրհորս խոր է: Իբրեւ զկաթիլ մի ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵՔԿՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0681 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 12c, 13c ն. τριπλασιάζω, τρισσεύω, τρισσόω triplico, triplum facio, tertio facio Երեքկին առնել զիմն պարզ, կամ զնոյն գործ, կամ զտեւողութիւն. երիցս կրկնել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼԱՐ — I. (ի, ից. եւս եւ րոյ, րաց. օք, եօք.) NBH 1 0879 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 12c, 13c գ. σχυνίον, σπαρτίον funiculus, funis, filum. Առաստան. պարան ʼի կանեփոյ կամ յայլ նիւթոց. ապաւանդակ. տոռն. չուան. թել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՌԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0924 Chronological Sequence: Early classical, 13c գ. նոյն ընդ Կառան. որ եւ ԿԱՐ. այսինքն Պարան. չուան. տոռն. կապանք պարանոցի. գուցէ նաեւ Անուր. ... *Արկանելխառան ʼի պարանոց նորա, եւ ածել ունել զնա առ դուրս սենեկին. * Ագաթ. (յն. թարգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՌԱՆԱՁԻԳ — ( ) NBH 1 0925 Chronological Sequence: Early classical ա.մ. Ձգեալ կառանօք, կամ ձգելով տոռամբք. *Տոռն ընդ անձն ... ձեռակապօք խառանաձիգ. ՟Գ. Մակ. ՟Դ. 7. յն. պատատեալ զպարանոցս. եւ մի ձեռ. հյ. չուան ընդ պարանոց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՄԱՐ — I. (ի, աց.) NBH 1 1041 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. (թ. քէմէր. յն. գամա՛րա, լտ. գա՛մէրա. վր. կամարա.) Որ ինչ կազմեալ է կոր ձեւով իբրեւ զաղեղն, կամ գմբեթաձեւ, կամ խորանաձեւ, եւ գօտիաձեւ: Որպէս Գօտի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»