ԱՆՀԱՍՈՒԹԻՒՆ

ԱՆՀԱՍՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0181 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. τὸ ἁκατάληπτον, τὸ ἅληπτον capi non posse Անհաս կամ անհասանելի գոլն ʼի մտաց. անպարագրութիւն. անքննելի եւ անըմբռնելի լինելն. *Զանփոփոխութիւն, զանհասութիւն. Աթ. ՟Ը: *Անհասութեամբն սքանչելի երեւի. Ածաբ. ծն.: *Յառաջ քան զյաւիտեանս մշտնջենաւորութեամբ եւ անհասութեամբ (յն. անհասաբար) ʼի հօրէ ծնեալ. Կոչ. ՟Դ: *Զվերնոյն անհասութեան անեզրութիւն. Կլիմաք.: *Անուն անհասութեան (այս ինքն անհասական): Անհասութեամբն վերնականաւ եւ զանունն ունի անքնին. Նար.: *Հիանալով ընդ դատաստանացն անհասութիւն. Արշ.: *Անհասութիւն խորհրդոյս. Սարգ.: *Որքան ʼի տեսութիւնն Աստուծոյ ոք վերանայ, այնքան եւ եւս յանհասութիւնն բարձրանայ. Լմբ. սղ.: Եւ անհաս գոլն երագ կամ խորին իրաց. *Անհասութիւն ընթացիցն. Պիտ.: *Անդնդոց անհասութիւն. Նար.: Կամ չհասանելն իրաց մինչեւ առ մեզ. չանկանելն ʼի ձեռս. *Անհասութիւն ծերունեացն զրուցաց. Յհ. կթ.: ԱՆՀԱՍՈՒԹԻՒՆ. Չկարելն ուրուք հասանել իմիք. անձեռնհաս գոլն. անկարութիւն. *Գունդք զօրաւորացն պարսից զկնի նորա երթային անհասութեամբ. Փարպ.: *Անուր հարկացն անհասութեամբ. Յհ. կթ.: Եւ ոչ լինելն հասու մտօք. չիմանալն. չըմբռնելն տիրապէս. *Զմերոյ բնութեանս նմանութիւն ցուցանեմք աներեւութին վասն մերոյ անհասութեան. Ագաթ.: *Յանհասութեան էր եւ ʼի տգիտութեան. Նար. երգ.: *Բազում ինչ է՝ որ միտքն իմանայ զԱստուծոյ, եւ բանն տկարանայ, եւ ոչ տրտմի ընդ անհասութիւնն. Սարգ. ՟ա. յհ. ՟Ա: *Զսքանչացումն ընդ անհասութիւն խառնեալ: Անհասութիւն հասողացն ... Անբան անհասութիւն. Լմբ. էր ընդ. եւ Սղմ.: ԱՆՀԱՍՈՒԹԻՒՆ. Տհասութիւն. խակութիւն. ... *Ետես զխակութեանն զանհասութիւն. Ագաթ.: *Անհասութեան խակութեանդ լեալ տարփանք. Խոր. ՟Բ. 1:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ԱՆՀԱՍՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱՆԻՄԱՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0155 Chronological Sequence: 8c, 10c, 13c գ. Գոլն ʼի վեր քան զամենայն իմացութիւն եզական. եւ մնալն անիմանալի. անհասութիւն. ἁνοησία *Միտ անիմանալի, անիմացութիւն, եւ անանունութիւն. Դիոն. ածայ. ՟Ա: *Ոչ կարի խորութեամբ զանիմանալիսն ծածկել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՍԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0181 Chronological Sequence: 12c Տ. ԱՆՀԱՍՈՒԹԻՒՆ. *Ի մէջ իմացականացն է զանազանութիւն անհասականութեան. Լմբ. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՍՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0181 Chronological Sequence: 10c Տ. ԱՆՀԱՍՈՒԹԻՒՆ. *Իբրեւ իւղ թափեալ է Աստուածութեանն անուն, եւ գիտութեանն ʼի մարդկանէ անհասողութիւն, նա եւ ʼի կատարեալ սրբոց. Նար. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՄԲՌՆՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0763 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c գ. ԸՄԲՌՆՈՂՈՒԹԻՒՆ կամ ԸՄԲՌՆՈՒԹԻՒՆ. κατάληψις comprehensio δραστήριον efficacitas որ եւ ԸՄԲՌՆՈՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ. Կարողութիւն ըմբռնելոյ ձեռօք կամ մտօք. ոյժ. ներգործականութիւն. *Որք զԱստուծոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՄԲՌՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0763 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c գ. ԸՄԲՌՆՈՂՈՒԹԻՒՆ կամ ԸՄԲՌՆՈՒԹԻՒՆ. κατάληψις comprehensio δραστήριον efficacitas որ եւ ԸՄԲՌՆՈՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ. Կարողութիւն ըմբռնելոյ ձեռօք կամ մտօք. ոյժ. ներգործականութիւն. *Որք զԱստուծոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0840 Chronological Sequence: Unknown date գ. Առաւել ռմկ. Ժուռ գոլն. Խակութւն. տհասութիւն. *Խակութիւն, ժռութիւն, անհասութիւն. Լծ. նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԽՐԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0718 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c չ. θαυμάζω, ἁποθαυμάζω miror, admiror. Սքանչանալ. հրաշանալ. հիանալ. պակնուլ. արմըննալ. ... *Ի ժամանակի փրկութեան զարթեաւ, եւ սխրացեալ՝ յոչինչ երկիւղէ. Սիր. ՟Խ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»