ՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ

ՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ
(ի, աց.) NBH 2-0588 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. συντηρητικός conservandi vim habens, conservator, -trix. Ունօղ զկարողութիւն պահպանելոյ. պահպանիչ. պահօղ. պահապան. եւ Զօրաւիգ. *Ամրացեալք պահպանական կօշկօք առաքինութեան. Յճխ. ՟Ժ՟Ա: *Աստուած ... ծախեսցէ զնիւթն, ո՛չ յոշ դարձուցեալ, այլ ընդդէմ անդրէն յոչնչէ ʼի գոյանալ ածումն պահպանական. Փիլ. տեսիլ աբր.: *Զօրութիւն՝ իբրեւ պահպանական եղելոցս, եւ որ կալն մնալ սոցա մատակարարէ զօրութիւն. Առ որս. ՟Ե: *Յարենէն՝ որ եղեւ պահպանական անդրանկացն առ ʼի սատակչէն. Շիր. զատիկ.: *Պահպանական զօրութեամբն ունի զամենայնն. Պիտառ.: *Պահպանական ուսոյց ամրութիւն. Պիտ.: *Մի՛ թողուր զիս ʼի պահպանական զօրութենէ քումմէ: Պահպանական ամենայաղթ զօրութեամբն: Պահպանական պարիսպ ամրութեան: Պահպանական աջով քոյին: Կնիք պահպանական՝ նշան ամենազօր. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: Զքր. կթ.: Յհ. կթ.: Յիսուս որդի.: Նար. խչ.: *Իսկ յասելն *(Ի դրախտին) օրէն աւանդէր պահպանական: Ընկալայ զպատուէր հրամանի իբր օրինաւոր ամրութեանն պահպանական աւանդ. Մամբր. պիտ. իմա՛, պահելի, կամ պահպանիչ ʼի չարեաց: ա.գ. ՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ. ա.գ. Հմայական. եւ Գրապանակ. հմայեակ. *Պահպանական հմայս ʼի բազուկս եւ ʼի գլուխս նոցա կապէին. Նախ. եզեկ.: *Գրեն ʼի քարտիսի, եւ կապեն ʼի բազուկս եւ ʼի պարանոցս մանկանց իւրեանց եւ անասնոց ... եւ պահպանականս կոչեն. Կանոն.: *Ի գիրս փոքունս գրել, եւ կախել ʼի վերայ լանջացն, զոր պահպանականք կոչէին. Երզն. մտթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ" в других словарях:

  • ԱՄՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c ա. Որպէս ամուր. ա. անքոյթ. անվտանգ. ամրակառոյց. անմարտնչելի, անառիկ. ապահով. ... *Լերին նմանեցուցանէ, զի զամրական զանառիկ (յն. մի բառ, ἁκαταγώνιστος inexpugnabilis միտսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԵՒԱՐԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0809 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 9c, 14c չ. Թեւ արկանել. պատիլ բազկաւ. *Մայրն՝ մարմնոյն թեւարկէր առ խաչին. Ոսկիփոր.: Կամ որպէս Թեկն ածել, ձեռներէց լինել, թեւակոխել ʼի տիրել եւ ʼի նուաճել. հնարիլ. ճգնիլ. ամբառնալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՄԱՅՔ — (այից, իւք.) NBH 2 0104 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 13c գ. οἵωσις, οἱώνισμα, οἱωνισμός , κληδονισμός, μαντεία, είον ominatio, omen, augurium, praestigia, gium; vaticinium, hariolatio. (լծ. իմայք. իմացք. եւ հմտութիւն.) Սուտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՆԳԵԱԿ — (գեկի, կաց.) NBH 2 0108 Chronological Sequence: 6c, 8c, 11c, 13c գ. Հինգ թիւն. *Բաշխեաց յերկուս հնգեակս: Տասնեակն լաւագոյն է քան զհնգեակն. Փիլ. ՟ժ. բան. եւ Փիլ. լին.: Երզն. ՟ժ. խորան.: *Կնքէ զառաջինն հնգեակն: Յետին է առաջին հնգեկին. Վրդն. ել.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՉՈՐԵՔԾԱԳԵԱՆ — ( ) NBH 2 0578 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 10c, 14c ա. որ եւ ՉՈՐԵՔԵԶԵՐԵԱՆ. Ունօղ զչորս ծագս կամ զկողմանս. եւ Որ ինչ հայի ի չորս ծագս աշխարհի. տիեզերական. բոլորական. շրջասփիւռ. չորս դիի, չորս դիաց. *Նա արար զչորեքծագեան կողմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՀՊԱՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0588 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c գ. Որ ինչ պահպանէ յարտաքին վնասուց. մանաւանդ զրահք, լանջապանակք, բազպանք եւ սռնապանք սպառազինաց. *Տախտակս պղնձիս՝ թիկանց եւ լանջաց, եւ պահպանակս բարձից եւ բազկաց:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՀՊԱՆԱԿԻՑ — ( ) NBH 2 0588 Chronological Sequence: Early classical ա. Գործակից պահպանութեան. կամ որպէս յն. պահպանական. *Ունիս զաղօթս պահպանակիցս գիշերոյ: Պահպանակից պատուական գանձուց. Սեբեր. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՀՊԱՆԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0588 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c գ. Գործի եւ տեղի պահպանութեան. պատսպարան. պահպանական ինչ. *Ոչ ինչ պէտք են քեզ հմայից եւ յուռթաց ... տաս նմա զերրորդութիւնն՝ զմեծութեանն պահպանարան. Ածաբ. մկրտ.: *Ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 0589 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c Տ. ՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ. φρουρητηκός, σωτηρητικός conservatorius, tor, trix. *Եւ այսորիկ՝ արդարութիւնն է պահպանողական. Դիոն. ածայ.: *Պահպանողական աջով քո վերակացու լեր հոգւոյ սորայ եւ մարմնոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»