ՊԱՏԱՐԱԳ

ՊԱՏԱՐԱԳ
(ի, աց.) NBH 2-0605 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. Որպէս Պատրուճակ, որ է Զենլիք ʼի կենդանեաց, եւ որպէս Պտուղ երկրի՝ պատուասիրութեամբ իմն ընծայեալ Աստուծոյ. որ եւ ԶՈՀ. իբր յն. թիսի՛ա, որ ի գիրս Փիլոնի ՝ մեկնաբար թարգմանի՝ Զենլի պատարագ. եւ ի սուրբ գիրս անխտիր դնի Զոհ, եւ Զենլիք. θυσία hostia, sacrificium. եբր. զէպախ. ար. ֆիտա, կիրեան, զէպիհէթ, գուրպան. *Եբեր կային ʼի պտղոյ երկրի պատարագ Աստուծոյ (որ զկնի կոչի զոհ): Չուեաց Իսրայէլ, եւ եկն ʼի ջրհորն երդման, եւ մատոյց պատարագ Աստուծոյ: Պատարագ Աստուծոյ հոգի խոնարհ: Տալ պատարագս զոյգս տատրակաց: Պատրաստել զմարմինս ձեր պատարագ կենդանի. եւ այլն: Կամ որպէս προσφορά oblatio. Նուէր. ձօն. *Ընդ զոհս եւ ընդ պատարագս ոչ հաճեցար: Ո՜չ ողջակէզք եւ ո՜չ զոհք եւ ո՜չ պատարագք: Մինչեւ մատեաւ ʼի վերայ իւրաքանչիւր ուրուք ʼի նոցանէ պատարագ: Մատնեաց զանձն իւր վասն մեր՝ պատարագ եւ զենումն Աստուծոյ ʼի հոտ անուշից, եւ այլն: Կամ որպէս δῶρον donum, munus. Տուրք, եւ ամենայն ընծայ մատուցեալ Աստուծոյ կամ մեծի ումեք. եւս եւ Կաշառք. արմաղան, փիշկէշ, եբր. մինխա, գառպան, քօռպան, լէխմ, շօխատ. (յորմէ շաղավաթ.) Եւ ըստ այսմ ընդարձակ առմանս ասի. *Պատարագ կոչի ընծայ. Խոսր. պտրգ.: *Հայեցաւ Աստուած Յաբէլ եւ ʼի պատարագս նորա: Առ յորոց ածէրն ձեռամբ իւրով պատարագս, եւ առաքեաց Եսաւայ եղբօր իւրում. ծառայի քոյ Յակոբայ պատարագք են. ցածուցից զերեսս նորա պատարագօքըդ: Տարա՜յք առնն պատարագս՝ ռետին եւ մեղր եւ խունկ: Մատուցին նմա պատարագս՝ ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս: Եթէ մատուցանիցես զպատարագ քո: Կորբան, որ է պատարագ: Ընծայս եւ պատարագս տանել միմեանց. եւ այլն: ՊԱՏԱՐԱԳ. ʼի նոր օրէնս՝ է Անարիւն եւ անծախելի զոհ եւ զոհագործութիւն կենդանի եւ կենդանարար մարմնոյ եւ արեանն Քրիստոսի. որոյ եւ կատարումն կամ պաշտօնն կոչի Քահանայագործութիւն, կամ Պատարագ. որպէս յն. λειτουργία, ἰερουργία liturgia, missa, sacrificium. *Պատարագ Քրիստոսի մատչի գառն Աստուծոյ: Քահանայապետ եւ պատարագ: Ընկա՜լ հա՜յր սուրբ մարդասէր զպատարագս. եւ այլն. Պտրգ.: Իսկ Շար. *Պատարագաւդ հօր ʼի հոտ անուշից զմարմինդ առ ʼի մէնջʼʼ. իմա՛, պատարագմամբդ, պատարագելովդ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ՊԱՏԱՐԱԳ" в других словарях:

  • АРМЯНСКИЙ ОБРЯД — Богослужебная традиция Армянской Апостольской Церкви (ААЦ). Формирование арм. богослужения в III IV вв. происходило под влиянием в первую очередь греч. (через Каппадокию) и сир. (через Эдессу и Осроену) традиций (Taft. The Armenian. P. 176 179).… …   Православная энциклопедия

  • ՈՂՋԱԿԷԶ — (կիզի, զաց.) NBH 2 0513 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա.գ. ὀλόκαυτος totus crematus, combustus ὀλοκαύτωμα, ὀλόκαυστον , ὀλοκάρπωμα, ὀλοκάρπωσις holocaustum, totum oblatum, vel adolens. Ողջոյն կիզեալ եւ ծախեալ՝ պատարագ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏԱՐԱԳԻՔ — (գեաց.) NBH 2 0606 Chronological Sequence: Early classical, 6c գ. որ եւ ՊԱՏԱՐԱԳ ասի. προσφορά, ρά oblatio, ones. Նիւթ պատարագի. ընծայ կամ նուէր ʼի պէտս զոհի կամ սուրբ պատարագի. *Ի բազում ամաց ողորմութիւնս եկի առնել յազգդ իմ, եւ ետու պատարագիս. Գծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵԿՈՅԻ — ( ) NBH 1 0675 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. ԵՐԵԿՈՅԻ ԵՐԵԿՈՅԻՆ. ἐσπερινός vespertinus Ի սեռականէ ԵՐԵԿՈՅ բառին, որպէս Երեկոյեան. իրիկուան. ... *Համբարձումն ձեռաց իմոց՝ պատարագ երեկոյի. Սղ. ՟Ճ՟Խ. 2: *Զերեկոյի աղօթս մեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԵԿՈՅԻՆ — ( ) NBH 1 0675 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. ԵՐԵԿՈՅԻ ԵՐԵԿՈՅԻՆ. ἐσπερινός vespertinus Ի սեռականէ ԵՐԵԿՈՅ բառին, որպէս Երեկոյեան. իրիկուան. ... *Համբարձումն ձեռաց իմոց՝ պատարագ երեկոյի. Սղ. ՟Ճ՟Խ. 2: *Զերեկոյի աղօթս մեր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԵՆ — ( ) NBH 1 0731 Chronological Sequence: Early classical գ. Իբր Զենումն, սպանդ, զոհ. *Զենաւ մեզ զեն (կամ զէն) պատարագ. Մծբ. ՟Բ. (տպ. եզն պատարագ) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶԵՆՈՒՄՆ — (նման.) NBH 1 0732 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c գ. σφαγή, θυσκία mactatio, sacrificium, oblatio Զենանիլն. եւ Զենլիք. զոհ. պատարագ. ... *Համարեցաք որպէս զոչխար ʼի զենումն (կամ ʼի սպանումն). Սղ. ՟Խ՟Գ. 22:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0968 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c գ. ὀμολογία, ἑξομολόγησις confessio. Խոստովան լինելն. որպէս Դաւանութիւն հաւատոյ եւ ճշմարտութեան. ... *Ուղղափառ, կամ ճշմարիտ խոստովանութեամբ. Յճխ.: Շար. եւայլն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՐԲԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1119 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 14c գ. Բառ եբր. գարպան, գօրպան. ռմկ. գուրպան, ղուրպան. (որպէս զոհ.) κορβᾶν corban. Պատարագ աստուծոյ. ընծայ. նուէր. *Կորբան, որ է պատարագ. Մրկ. ՟Է. 11: *Ոչ է արժան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՏՉԻՄ — (տեա, տի՛ր, տուցեալ.) NBH 2 0216 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ձ. ἑγγίζω, προσεγγίζω accedo, appropinquo προσέρχομαι advenio ἄπτομαι haereo, tango, attingo. Մօտ երթալ. մօտիլ. մերձենալ. եւ իբր մատամբ հպիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»