ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑ

ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑ
(տուցի, ցաց.) NBH 2-0606 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 12c, 14c ա.գ. Որպէս Մատուցող պատարագի. որ եւ ՊԱՏԱՐԱԳԻՉ ասի. այսինքն քահանայ. զոհարար. *Նոքա եղիցին պատարագամատոյցք փոխանակ ժողովրդեանն: Պատարագամատոյցքն եւ քաւիչքն Իսրայէլի. Մծբ. ՟Ժ՟Ե. ՟Ժ՟Թ: *Զպատարագամատուցացն սարսափելի խորհըրդոյն պատշաճող սպասահարկութիւնս. Կանոն.: *Նա էր նուէր, նա՜ ինքն եւ քահանայ. եւ պատարագ, եւ պատարագամատոյց. Ոսկ. եբր.: ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑ. որպէս Մատուցումն պատարագի. պատարագ. բանք եւ աղօթք պատարագի. *Զայս աղօթս մատուցանէր երէցն յառաջ քան զմատուցանելն պատարագին. եւ յետ այսորիկ մատոյց կատարեաց զպատարագամատոյցն զամենայն. Բուզ. ՟Ե. 28. (կամ ըստ այլ ձ. պատարագամատոյցն զամենայն. որ հայի ʼի ՟Ա. նշան.): *Յամենայն պատարագամատուցի սուրբ խորհրդեանն տեսանէր զզօրութիւնն Աստուծոյ. Ճ. ՟Բ.: *Յամենայն պատարագամատոյցսն առաջին աղօթքն՝ վասն մատուցանողին արժանաւոր լինելոյ ասի: Զանազանութիւնք քարոզաց եւ աղօթից եւ պատարագամատուցաց. Խոսր. պտրգ.: *Ոչ ունել քահանայից՝ յԱստուծոյ եւ ʼի մէնջ հրաման, առանց սուրբ ծածկութի պատարագամատուցին զգենլոյ՝ մատուցանել զսուրբ պատարագն: Զամենայն սրբոց պատկերս՝ յեկեղեցիս մեր նկարեմք, եւ ʼի պատարագամատուցի հանդերձս. Շ. ընդհ. եւ Շ. թղթ.: *Ի սուրբ մակաբայեցիսն էի ընդ Ատտիկոսի պատրիարգին ʼի պատարագամատուցի: Յորժամ սարկաւագն զանուն միոյ ʼի նոցանէ քարոզէ ʼի պատարագամատուցին. Հ=Յ. օգոստ. ՟Գ.: Ոսկիփոր.: ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑ. εὑχολόγιον missale. Գիրք մատուցանելոյ զպատարագ. խորհըրդատետր. *Պատարագամատոյց աստուծով, զոր արարեալ է սրբոյ հօրն մերոյ Յովհաննու Ոսկեբերանի. (որպէս եւ Բարսղի, եւ Աթանասի) Պտրգ. ոսկ. եւ այլն: *Պատարագամատոյցն Յակոբու (Տեառնեղբօր): Ոչ ոք յաստուածային պատգամացն յիշէ զպատարագամատոյցն, թէ պատարագամատոյց ունէին առաքեալք. Ճ. ՟Է.: *Եւ առեալ քարտէս՝ գրեաց պատարագամատոյց. Հ=Յ. մայ. ՟Ի՟Զ.: *Սուրբն Բասիլիոս գրեալ է յիւրում պատարագամատուցին: Նոյնպէս եւ Յովհան յիւրում պատարագամատուցին զնոյնս է գրել. Նչ. խնդ.: ա. ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑ. ա. Որ ինչ անկ է մատուցման պատարագի. *Քննեցի վասն սորին զպատարագամատոյց աղօթս: Պատարագամատոյց սեղանովն: Ի պատարագամատոյց զգեստ քահանային. Լմբ. պտրգ.: Վրդն. լս.: Հ=Յ. յուլ. ՟Ժ՟Դ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑ" в других словарях:

  • ԽՈՐՀՐԴԱՏԵՏՐ — ( ) NBH 1 0979 Chronological Sequence: Unknown date գ. Տետր կամ գիրք խորհրդոյ պատարագի. որ եւ ՊԱՏԱՐԱԳԱՄԱՏՈՅՑ ասի: Յիշատ. նոյն գրոց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»