ԱՆՀՆԱԶԱՆԴ

ԱՆՀՆԱԶԱՆԴ
(ի, ից.) NBH 1-0186 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c ա. ἁνήκοος, ἁπειθής inobediens, immoriger, contumanx Որ չէ հնազանդ, կամ չհնազանդի. անհլու. անլսօղ. անլուր. անհաւան. ստունգանօղ. ... *Նշանակ որդւոցն անհնազանդից: Որդի անհնազանդ ʼի կորուստ եղիցի: Ամենեքեան անհնազանդք գնան կամակարութեամբ: Սիրտ անհնազանդ եւ անհաւան: Զսիրտ իւրեանց կարգեցին անհնազանդս: Այր ոք անհնազանդ իցէ քեզ, եւ ոչ լսիցէ բանից քոց, եւ այլն: *Անհնազանդիցն արբուցին զկործանումն. Ագաթ.: *Յանհնազանդից ճշմարտութեանն. Յհ. կթ.: Կամ որ ոչ է հպատակ. ոչ ներքոյ անկեալ տէրութեան. ἁνυπότακτος non subjectus, non subditus *Ի վերայ անօրինաց եւ անհնազանդից: Ոչ յամբաստանութիւն անառակութեան, կամ անհնազանդք: Բազումք են անհնազանդք: Ոչինչ եթող անհնազանդ ʼի նմանէ. եւ այլն: *Թագաւորութիւն մի այսպիսի, որ դողացուցանէ զհնազանդս եւ զանհնազանդս. Փարպ.: *Որ անմարմին է, ազատ է, եւ անհնազանդ մարմնական կրից. Սարգ. ՟Ա. ՅՀ. ՟Ա:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱՆՀՆԱԶԱՆԴ" в других словарях:

  • ԱՆՀԱՒԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0183 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 14c ա. եւ ընդ բայի. ἁπειθής inobediens, contumax, ἁπειθέω non obedio Որ ոչ հաւանի՝ մանաւանդ հրամանաց. անհնազանդ. հեստ. անսաստ. չանսացօղ. անլուր. չմըռօղ ... *Ոչ եղէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀՆԱԶԱՆԴԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0186 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 11c ձ. ἁπειθέω non pareo, inobediens sum, παρακούω non audio Անհնազանդ լինել. չհնազանդիլ. ստունգանել. անհաւան լինել. հեստալ. անհաւանիլ. ... *Որք անհնազանդեցան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԹԼՓԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0151 Chronological Sequence: Early classical, 5c ա. *Ոչ թլփատեալ. եւ ամենայն այլազգի՝ առ համեմատութեամբ եբրայեցւոց թլպատելոց. ... ἁπερίτημητος, ἁκρόβυστος incircumcisus, praeputiatus *Արուն անթլփատ սատակեսցի: Ամենայն անթլփատ մի՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0157 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. Նոյն ընդ ԱՆԼՈՒՐ, իբր անլսող. որ ոչ լսէ. եւ ոչ հլու. անունկնդիր. անհնազանդ. ἁνήκοος non audiens, inobediens *Ամենեւին անլուն՝ եւ ո՛չ ունկն է. եւ որ բոլորովին ոչ տեսանէ՝ եւ ո՛չ ակն է.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԼՍՈՂ — (ի, աց.) NBH 1 0158 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. Որ ոչ լսէ, կամ չանսայ. անհնազանդ. *Որք անլսող եղեալ՝ ապստամբեալ գնացին առ Շապուհ. Խոր. ՟Գ. 29: *Այլ մի՛ եւս առաքեր զիս, զի մի՛ անլսօղ եղէց քեզ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0184 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 11c, 12c, 13c, 14c ա.գ. ἅπιστος infidelis, infidus, perfidus Որ չունի զճշմարիտ եւ զսուրբ հաւատս. այլակրօն. հեթանոս. կռապաշտ. այլազգի. ոչ խոստովանօղ զՔրիստոս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԼՈՒ — ( ) NBH 1 0186 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. Անլսօղ. անհնազանդ. անհաւան. համայն խուլ կամաւոր. *Ապերախտքն անհլուք. Երզն. քեր.: *Եթէ խուլ իցես եւ համր, անհլու եւ անիմաստ. Լծ. ածաբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁՆԱՀԱՃ — (ի, ից) NBH 1 0193 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c ա. ԱՆՁՆԱՀԱՃ կամ ԱՆՁՆՀԱՃ. որ եւ ԱՆՁՆԱՀԱՃՈՅ, ԱՆՁՆՀԱՃՈՅ. αὑτάρεσκος sibi nimis placens Ինքնահաճ. ինքնահաճոյ. ինքնահաւան (ոք, կամ գործ նորա.) ... *Այնպիսին ժպիրհ եւ անձնահաճ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒՆԿՆԴԻՐ — ( ) NBH 1 0221 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 10c, 12c, 15c ա. ԱՆՈՒՆԿՆԴԻՐ ἁνυπήκοος inobediens որ եւ գրի ԱՆՈՒՆԳՆԴԻՐ, եւս եւ ԱՆՈՒՆԳՆԱԴԻՐ. Որ ոչ ունկն դնէ. ոչ լսօղ, կամ չկամեցօղ լսել. անլուր. անհնազանդ. անհաւան. *Որք անունկնդիրքն են …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0234 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Իբր Անանսացօղ. հեստ յանսալոյ, կամ անամոքելի սաստիւ. անհանդարտ. անհնազանդ. ըմբոստ. խեռ. ստահակ, կամ անսանձ. ապարասան. ... *Անսաստ ալիք ծովուʼʼ. յն. վայրենի. Յուդ. 13:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»