ԱՆՀԱՒԱՏ

ԱՆՀԱՒԱՏ
(ի, ից.) NBH 1-0184 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 11c, 12c, 13c, 14c ա.գ. ἅπιστος infidelis, infidus, perfidus Որ չունի զճշմարիտ եւ զսուրբ հաւատս. այլակրօն. հեթանոս. կռապաշտ. այլազգի. ոչ խոստովանօղ զՔրիստոս Աստուած. հեռի յաստուածպաշտութենէ. անհաւատարիմ առ Աստուած. անկրօն. անզգամ. ... *Ազգ անհաւատ: Ընդ անհաւատս դիցէ: Մի՛ լինիր անհաւատ, այլ հաւատացեալ: Անհաւատ արամբն: Անհաւատ կնաւն: Լեզուք՝ նշանակի վասն են, ոչ հաւատացելոց, այլ՝ անհաւատից: Զի՞նչ բաժին կայ հաւատացելոյն ընդ անհաւատին. եւ այլն: Որպէս եւ Ես. ՟Ժ՟Է. 10. *Տունկ անհաւատ, եւ սերմն անհաւատ". այս ինքն անհաւատարիմ, կամ անպտուղ ʼի հաւատոյ եւ ʼի գործոց: Նովին նմանութեամբ ասի՝ *Անհաւատ շտեմարան". այս ինքն թափուր. Բրս. պհ.: Եւ որ ոչ հաւատայ բանիցն Աստուծոյ, կամ արժանահաւատ բանի. թերահաւատ. երկմիտ. չհաւտացօղ ... ἅπιστων իք. ἁπιστούσα non credens, incredulus, diffidens. կամ բայիւ non credo, diffido, որ եւ անհաւատանալ. *Անհաւատի ոգւոյն յիշատակ հաստատեալ զարձանն աղի. Իմ. ՟Ժ. 7: *Վասն առաւելութեան պարգեւացն՝ անհաւատք լինիմք յերախտաւորէն. Բրս. ծն.: *Թէ այսմ անհաւատ լիցիս, ե՛րթ ʼի Սոդոմ. Յճխ. ՟Ե: *Ի կենդանեացս փրկանացն անհաւատ եդեալ. Լմբ. սղ.: *Անհաւատք եղեն ʼի նմանէ. Գէ. ես.: *Մովսեսի անհաւատ գտայք մանաւանդ՝ քան թէ ինձ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 40: *Նորին ուխտին անհաւատք գտան: Առ մեծ զօրութիւնն Աստուծոյ անհաւատ գտան. Լմբ. սղ.: ՅԱՆՀԱՒԱՏՍ ԼԻՆԵԼ. իբր կեղծել չհաւատալ: Ոսկիփոր.: Եւ անհաւան. անսաստ. անհնազանդ. յամառ. ... ἅπιστων, ἁπειθής, ἁγνώμων inobediens, contumax, improbus *Սպառնասցի անհաւատիցն. Ես. ՟Կ՟Զ. 14: *Ոչ կռուել, եւ ոչ մարտակից լինել ընդ անհաւատսն վայե՛լ է մեզ. Բրս. հց.: Եւ որ ոչ դիւրաւ հաւատայ ամենայն բանի. որ չընծայէ հաւատս չնչին իրաց. *Որ ամենեւին անհաւատն է երազոց, իմաստուն է. Կլիմաք.: ԱՆՀԱՒԱՏ. իբր անհաւատալի. անհնարին. դժուարին, երկբայելի. ոչ արժանահաւատ. ἅπιστον incredibile ... *Զի՞նչ անհաւատ թուի ձեզ, եթէ Աստուած զմեռեալս յարուցանէ. Գծ. ՟Ի՟Զ. 8: *Անհաւատ էր ապաքէն մարդկութեանս, թէ ʼի մեռելոցս մք յառնիցէ, իբրեւ՝ որպէս զի թէ անհաւատ իցէ ʼի մարմնոցն մեռելոց որդեծնութիւն լինել: Անհաւատ են գործք, եթէ Աստուծոյ Որդի զայս համբերել հաւանեսցի: Եթէ այն անհաւատ է, եւ այս անհաւատ է. այլ ինձ երկոքին հաւատարիմ են. Կոչ. ՟Ե. ՟Ժ՟Գ. ՟Ժ՟Դ: *Անհաւատ պատմութիւնք: Այսպիսի անհաւատ եւ դանդաչանաց բանից. Եզնիկ.: ԱՆՀԱՒԱՏ. իբր անհաւատարիմ. *Որ ʼի սակաւն անհաւատ, եւ ʼի բազմին անհաւատ. Կլիմաք.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆՀԱՒԱՏ" в других словарях:

  • ՏՈՒՆԿ — (տնկոյ կամ կի, կոց.) NBH 2 0891 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c գ. φυτόν, φυτία . (լծ. թ. ֆիտան ). planta, plantatio. իտ. pianta. գրի եւ ՏՈՒՆԳ (արմատ Տնկել բային. որպէս եւ թ. տիգ, է տնկեա , եւ որպէս զտէդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՐԻՇՏ — (րշտի, տաց.) NBH 1 0054 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ԱՄԲԱՐԻՇՏ կամ ԱՄՊԱՐԻՇՏ. Լմբ. սղ. ՟Ի՟Է. եւ ՟Լ՟Զ. հայերէն ստուգաբանէ՝ որպէս անբարի. *Մի՛ համարիր ընդ ամբարիշտս զանձն իմ. անբարի նա՛ է՝ որ գիտէ զբարին, եւ ոչ առնէ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԹԼՓԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0151 Chronological Sequence: Early classical, 5c ա. *Ոչ թլփատեալ. եւ ամենայն այլազգի՝ առ համեմատութեամբ եբրայեցւոց թլպատելոց. ... ἁπερίτημητος, ἁκρόβυστος incircumcisus, praeputiatus *Արուն անթլփատ սատակեսցի: Ամենայն անթլփատ մի՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈՍՏՈՎԱՆՈՂ — ( ) NBH 1 0162 Chronological Sequence: Unknown date Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԽՈՍՏՈՎԱՆ) եւ չդաւանօղ զճշմարտութիւն. անհաւատ. *Որք ասեն ʼի մտի, ո՛չ գոյ Աստուած, եւ անխոստովանողք. Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿՐՕՆ — (ի, ից.) NBH 1 0177 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. Օտար ʼի ճշմարիտ կրօնից. անհաւատ, մոլար. ... *Մահու պարտաւոր է, եւ անկրօն: Առն անկրօնի. ՃՃ.: *Անկրօն կրօնք. Սամ. եր.: *Զչար կրօնսն անկրօնս. Կոչ. ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՏԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0184 Chronological Sequence: Early classical, 10c Առաւել կամ յոյժ անհաւատ. ἁπιστώτερος magis incredulus *Ո՛վ, եւ քան զհրէայսն անհաւատագոյն քան զհնգեսին եղբայրակցութիւնսն. Նար. ՟Կ՟Դ: Կամ առաւել անհաւատալի. *Եւ միւսն եւս՝ որ քան զամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՏԱԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0184 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. որ ասի եւ ԱՆՀԱՒԱՏ (ըստ ՟Ե նշ). Դժուարաւ հաւատալի. կամ անդէպ թուեցեալ ʼի հաւատալ. եւ ի վեր քան զմիտս կամ զկարծիս. չհաւտալու. ... ἅπιστος, ἁπιστότατος, ἁπίθανος …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՏԱՄ — (տացի.) NBH 1 0184 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 8c, 11c ն. եւ չ. ԱՆՀԱՒԱՏԱՄ ԱՆՀԱՒԱՏԱՆԱՄ որ եւ ԱՆՀԱՒԱՏԵԼ, ԱՆՀԱՒԱՏ ԼԻՆԵԼ. այս ինքն չհաւատալ. թերահաւատել. դժուարիլ ʼի հաւատալ. չհաւտալ. ... ἁπιστέω, διαπιστέω, οὑ πιστεύω non credo …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՏԱՆԱՄ — (տացայ.) NBH 1 0184 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 8c, 11c չ. ԱՆՀԱՒԱՏԱՄ ԱՆՀԱՒԱՏԱՆԱՄ որ եւ ԱՆՀԱՒԱՏԵԼ, ԱՆՀԱՒԱՏ ԼԻՆԵԼ. այս ինքն չհաւատալ. թերահաւատել. դժուարիլ ʼի հաւատալ. չհաւտալ. ... ἁπιστέω, διαπιστέω, οὑ πιστεύω non credo,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՒԱՏԱՐԻՄ — ( ) NBH 1 0184 Chronological Sequence: 8c, 11c, 14c ա. Իբր ոչ հաւատարիմ. է առաւել ռմկ. ʼի յետին դարս. որպէս եւ ԱՆՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆՆ. որ ըստ նախնեաց ասին ԱՆՀԱՒԱՏ, եւ ԱՆՀԱՒԱՏՈՒԹԻՒՆ. ἅπιστος, ἁπιστία infidelis, infidelitas ... *Որ ոչ հաւատայ յԱստուած,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»