ԱՄԲԱՐԻՇՏ

ԱՄԲԱՐԻՇՏ
(րշտի, տաց.) NBH 1-0054 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ԱՄԲԱՐԻՇՏ կամ ԱՄՊԱՐԻՇՏ. Լմբ. սղ. ՟Ի՟Է. եւ ՟Լ՟Զ. հայերէն ստուգաբանէ՝ որպէս անբարի. *Մի՛ համարիր ընդ ամբարիշտս զանձն իմ. անբարի նա՛ է՝ որ գիտէ զբարին, եւ ոչ առնէ: Ամբարիշտ է՝ որ անմասն է ʼի բարւոյ, ʼի հաւատս եւ ʼի գործս պիղծʼʼ: Բայց որպէս բարեպարիշտն է բարեպաշտ, նոյնպէս եւ ամբարիշտն կամ ամպարիշտն է իբր անպաշտ. այս ինքն պրս. ձայնիս փէրէսթ. զի է յն. ἁσεβής եւ լտ. impius, զայն հաւաստեն այսինքն իբր անկրօն, անօրէն եւ անհաւատ. օտարացեալ յաստուածպաշտութենէ. ... եւ զայս եւս ստուգէ Լմբ. առակ. *Ամբարիշտ է, որ զէութիւն Աստուծոյ անհաւատութեամբ ʼի կարծիս ձգէ, եւ զդատելն զչարս, եւ զպսակելն զարդարսʼʼ. ռմկ. անաստուած եւ անզգամ մարդ, հաւատի օրէնք չիսեպօղ, անիրաւ, չար, չարագործ, անօրէն, մեղաւոր. *Միթէ կորուսանիցե՞ս զարդարն ընդ ամպարշտին: Երանեալ է այր՝ որ ոչ գնաց ʼի խորհուրդս ամպարշտաց: Ուսուցից անօրինաց զճանապարհս քո, եւ ամբարիշտք առ քեզ դարձցին: Տեղի դատաստանի, եւ անդ ամպարիշտ: Դատապարտէ արդար հանգուցեալ զամբարիշտս կենդանիս: Ի կորստական ամբարշտացն փախուցեալ: Ամբարիշտք, որք զԱստուծոյ մերոյ շնորհսն դարձուցին յանկարգութիւն. եւ այլն: *Յարդարութեան՝ ամբարիշտ: Արդար դաւանեցայ՝ ամենայն իրօք ամբարիշտս. Նար. ՟Ի՟Զ. ՟Հ՟Բ: ԱՄԲԱՐԻՇՏ. իբր ամբարշտական. *Ժամանակաւ ձգեալ ամբարիշտ սովորութիւնն. Իմ. ՟Ժ՟Դ. 16: *Զօրինացն բառնալ զամբարիշտ սովորութիւն. Պիտ.: *Ըստ ամբարիշտ հրամանի նորա: Զամբարիշտ հայհոյութիւնն Մակեդոնի. Յհ. կթ.: *Ամբարիշտ մտածութեամբ: Ամբարի՛շտ բարբառի (բան՝) բերանն այն. Մագ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Смотреть что такое "ԱՄԲԱՐԻՇՏ" в других словарях:

  • ԱՄ — (ի, աց.) NBH 1 0050 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 14c, 15c գ. Տարի. ժամանակ ՟Ժ՟Բ ամսոց արեգական. ... ἕτος, ἑνιαυτός annus *Եկաց Ադամ ամս ... եւ եղեն ամենայն աւուրք Ադամայ՝ ամք իննհարիւր եւ երեսուն: Եղիցին աւուրք դոցա՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՐՇՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0055 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 12c մ. ԱՄԲԱՐՇՏԱԲԱՐ կամ ԱՄՊԱՐՇՏԱԲԱՐ ἁσεβῶς, δυσσεβῶς impie. Իբրեւ ամբարիշտ. ամպարշտութեամբ. ... *Մի՛ ինչ զձեզ հաւանեցուսցէ ամպարշտաբար ինչ խորհել. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Մի՛ այսուհետեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՐՇՏԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0055 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c ա. ԱՄԲԱՐՇՏԱԳՈՅՆ կամ ԱՄՊԱՐՇՏԱԳՈՅՆ ἁσεβέστερος, δυσσεβέστερος, ἁσεβέστατος magis impius, impiissimus Առաւել ամբարիշտ, եւ ամբարշտական. աւելի գէշ, ա՛լ չար. ... *Ամպարիշտ է, որ ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱՐՇՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0055 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c չ. ԱՄԲԱՐՇՏԵՄ կամ ԱՄՊԱՐՇՏԵՄ ԱՄԲԱՐՇՏԻՄ, կամ ԱՄՊԱՐՇՏԻՄ. Վարիլ որպէս ամբարիշտ. անօրինիլ. անիրաւիլ առ Աստուած եւ առ այլս. ἁσεβέω impie ago, impius sum ... *Որ յիսն մեղանչեն, ամբարշտեն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՊԱՐԻՇՏ — ( ) NBH 1 0074 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՄԲԱՐԻՇՏ. (անխտիր ծագեալ ʼի հյ. անբարի կամ անբարեպարիշտ. եւ ի պրս. բէրէսթ որպէս անպաշտ, անաստուածապաշտ:) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՐԲԱՌՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0120 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c գ. ἁφθεγξία, ἁφωνία insonantia, defectus vocis Անբարբառն գոլ. անձայնութիւն. լռութիւն. *Աստուածայնոյն խաղաղութեան եւ լռութեան, զոր սրբազանն Յուստոս անբարբառութիւն կոչէ: Անբարբառութիւն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՐԻՇՏ — ( ) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date ԱՆԲԱՐԻՇՏ. Տ. ԱՄԲԱՐԻՇՏ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈԿ — (ի, ից.) NBH 1 0161 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. ԱՆԽՈԿ ԱՆԽՈՀ ἅφρων, ἁλόγιστος Որ ոչ խոկայ. անխորհուրդ՝ ոք կամ ինչ. չմտմտացօղ, անխելք. *Ձառադէմ կոչէ զհակառակսն եւ զանխոկս. Երզն. քեր.: *Թէ անխոհ երբէք հաւատան լինել զհայր, ապա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽՈՀ — (ի, ից.) NBH 1 0161 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. ԱՆԽՈԿ ԱՆԽՈՀ Որ ոչ խոկայ. անխորհուրդ՝ ոք կամ ինչ. չմտմտացօղ, անխելք. *Ձառադէմ կոչէ զհակառակսն եւ զանխոկս. Երզն. քեր.: *Թէ անխոհ երբէք հաւատան լինել զհայր, ապա հարցցեն, թէ խորհելո՞վ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Բ — ( ) NBH 1 399 Chronological Sequence: 6c, 12c Առաջինն ի բաղաձայն տառս՝ որք կարօտին ձայնակցութեան միոյ ի ձայնաւորաց առ ի յօդել զհնչիւն. եւ ի բաղաձայնս անդ կոչի անձայն, զի պարզ շրթամբք կազմի՝ որք իսկոյն փակին, եւ հեղձուցանեն զկարծեցեալ ձայնն: Բ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»