ՊԱՐԱՐԵՄ

ՊԱՐԱՐԵՄ
(եցի.) NBH 2-0630 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c ն. λιπαίνω, πιαίνω pinguefacio, impinguo σιτίζω sagino τρέφω nutrio, alo եւն. պարարտացուցանել առատ դարմանօք. գիրացուցանել. բուծանել իբրու պարենիւք կամ ճարակօք. գրգել (իրօք կամ նմանութեամբ). բտել, գիրցնել. ... *Զընտիր ընտիր հաւուց պարարելոց: Զուարակք պարարեալք (յն. ճարպացեալք) են ամենեքեան. ՟Գ. Թագ. ՟Դ. 23: Եզեկ. ՟Լ՟Թ. 18: *Նորօք պարարեաց զբաժին իւր, եւ կերակուր իւր ընտիր. Ամբ. ՟Ա. 16: *Առ ժամանակ մի պարարէ զքիմս քո: համբաւ բարի պարարէ զոսկերս: Ոսկերք քո պարարեսցին: Ընդ բազում ջրով պարարեսցի. Առակ. ՟Է. 3: ՟Ծ՟Է. 30. կամ ՟Ծ՟Զ. 2: Ես. ՟Լ՟Ը. 11: Եզեկ. ՟Ծ՟Է. 8. 10: *Պատարագ արդարոյ պարարէ զսեղան. Սիր. ՟Լ՟Բ. 8: *Պարարեցաք զանձինս մեր ʼի զանազան խորտիկս. Եղիշ. միանձն.: *Վա՛յ զմարմինս պարարողի կերակուր որդանցն անմահից. Նար. ՟Է: *Զսիրելի բարեկամսն քան զչափն աւելի պարարեն. Եղիշ. միանձն.: Իգն.: *Զի մի՛ իւղով մեղաւորաց պարարիցիմք ʼի բանիս. Առ որս. ՟Ղ: *Պարարեա՛ զսիրտս իմ արմամբ հոգւոյդ սրբոյ. Եփր. աղ.: *(Հրեշտակք) պարարեալք ʼի վերուստ իմանալվոյն, եւ պարարեն զնուաստագոյն իմացողս. Մաքս. ի դիոն.: *Հող պարարեալ՝ բուսուցանէ զցացկեալսն. այսպէս եւ մարմին պարապեալ՝ զախտս չար ցանկութեանց. Վրք. հց. ՟Բ: *Բարեկերպ գունեալ իբր քաղցր օծմամբ, զի հրապուրանօք խաղտեալ զքիմսն պարարիցէ. Անյաղթ հց. իմ. *Պարարեա զանձն քո գրովք սրբովք, զի պատրաստեաց քեզ տէր սեղան հոգեւոր. Կոչ. ՟Ա: *Արբուցանել եւ պարարել զշայեկան երկիրն բանիւն կենաց: Յուշլիցի քեզ աստուածեղեն խրատն՝ որով զքեզ պարարեցի. Յճխ. ՟Ծ՟Ա: Ագաթ.: *Երկինք ազգի զարդուցն պաճուճանօք պարարէ զաչս մեր եւ զուարթացուցանէ: Մի պարարեր զակնդ շրջածութեամբ: Հերս վասն գեղեցկութեան մի պարարեր. Ոսկ. ես.: Հ. դեկտ. ՟Լ. Վրք. հց. ձ: *Յագուրդ ʼի կերակրոց՝ զխորհուրդսն պարարէ: Մշակին պարարին խելք իւր ʼիհոտ անդաստանացն իւոց. Եւագր. ՟Ծ: Մամբր.: *Ախտքն ժամանակօքն պարարեալ՝ հզօրագոյն եղեւ. Իսիւք.: *Զաւելաստացու ագահութեան պարարեսցեն բաղձանս. Պիտ.: *Զնչասիրութեան բռնաւորութիւն պարարէ: Զծուլացելոցն պարարէ զյուլութիւն. Ոսկ. ես.: *Զլսելիս նոցա պարարեմք ընդդեմ միմեանց թշնամանօք. Առ որս. ՟Ծ՟Է: *Առ ʼի տեսողացն գովութէանն պարարեսցի. Լմբ. պտրգ.: *Գարին հասեալ պարարեալ էր, եւ կտաւն ընտացեալ էր. Եփր. ել.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»