ԱՆՁԵՒ

ԱՆՁԵՒ
(ի, ից.) NBH 1-0190 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. ἁσχημάτιτος figura vel forma carens Անբաժ ամենեւին ʼի նիւթական ձեւոյ եւ ʼի կերպարանաց մարմնոյ. *Անձեւն եւ անշօշափելին. Առ որս. ՟Է: *Անշօշափելւոյ եւ անձեւին Աստուծոյ: Յանձեւսն իմացութիւնս. Դիոն.: *Անտեսիդ տեսիլ, եւ անձեւիդ կերպարան. Շ. գանձ վրդվռ.: *Անփոփոխելի պատկեր՝ ʼի մեր կերպարանութեան՝ անձեւ էութեանն Հօր. Լծ. ածաբ.: *Զանձեւն տե՛ս, եւ զանտանելին ծանի՛ր. ՃՃ.: *Անձեւ անորակ. Սկեւռ. աղղ: Կամ չեւ եւս ձեւացեալ. ձեւանալի այլով իւիք. կամ անձեւ ըստ ինքեան. ἁσχήματος nonfiguratus *Նախաստեղծեալն լոյս անձեւ գոլով՝ ձեւացաւ ʼի չորրորդում աւուրն յարեգակն եւ ʼի լուսին եւ յաստեղս. Մաքս.: *Նոյն իսկ է լոյսն, թէեւ յայնժամ անձեւ էր. Դիոն.: *Անձեւ նրբութիւն հրոյն՝ ձեւոյն երկաթոյն քանակի. Ոսկիփոր.: ԱՆՁԵՒ. Ոչ ձեւացեալ ʼի ցոյցս մարդկան. անկեղծ. անպաճոյճ. non fucatus *Հերացն կտրել ցուցանէ զմաքուր եւ անձեւ կեանսն. Դիոն.: ԱՆՁԵՒ. Տձեւ. տգեղ. անշուք. անշնորհ. անվայելուչ. անյարմար. անպատեհ. յոռի. ... ἁσχήμονος deformis, tuepis *Զի եւ ոչ ծածկէին զիւրեանց զամօթն, եւ զանձեւ տեսութիւնն. Բրս. բարկ.: *Անձեւ խայտառակութեամբ յայտնապէս պատկառեցուցանել. Փիլ. ՟ժ. բան.: *Պա՛րտ է այսպիսեացս անձեւ հարցմանց ոչ առնել սկիզբն. Պրպմ. ՟Ի՟Է: *Յանտպաւորական նմանութեան անձեւ օրինակաց. Նար. ՟Հ՟Դ: *Անձեւն անդէմ է: Անձեւն եւ անդէմն եւ անկերպարանն. Խոսրովիկ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԱՆՁԵՒ" в других словарях:

  • ԱՆԱՐԳԱՍԻ — ( ) NBH 1 0114 Chronological Sequence: 6c ա. Անձեւ. անհարթ. որպէս յն. անէ՛րղասդօս, չիբանած, չիկոկած. ἁνέργαστος incultus, rudis *Եւ թերեւս մարմնոյս անարգասի տխեղծութիւն փոքրագոյն է ասել. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԴ — (ոյ կամ ի.) NBH 1 0115 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c ա. Որոյ չկայցէ արդ, այս ինքն զարդ կամ յօրինուած. անյարդար. անշուք. անհարթ. անհեթեթ. անձեւ. տձեւ. անզարդ, տգեղ, անշնորհք. ... ἁσχήμων figura carens, deformis, turpis *Հարկ է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԻՐԱՆ — (ի, նունք, նանց.) NBH 1 0155 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 13c ա. Ոյր ոչ գոյ իրան՝ վասն անմարմին գոլոյն. անձեւ, անկերպարան. *Անմարմնոցն եւ անիրանանց ոգւոց ոչ ինչ ծանր ընդ ոտս անկեալ է եւ խափան եղեալ տեսանել եւ իմանալ զբնութեանն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԵՐՊ — (ի, ից.) NBH 1 0173 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. ἅμορφος informis, forma carens որ եւ ԱՆԿԵՐՊԱՐԱՆ. Տակաւին չունօղ զկերպ եւ զկերպարան որոշեալ. անկազմ. անհարթ. անձեւ. անհեթեթ. անկարգ. ... *Անկերպ նիւթ: Անկերպ եւ անորակ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԵՐՊԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0174 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 9c Տ. ԱՆԿԵՐՊ. ըստ ՟Ա. նշ. ἅμορφος, ἁειδείς forma, vel specie carens *Հաստատեաց զաշխարհ յանկերպարան նիւթոյ. Իմ. ՟Ժ՟Ա. 18: *Նաեւ ասելն անկերպարան՝ զկերպարանացն յայտ առնէ (չեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՍԱԿ — ( ) NBH 1 0181 Chronological Sequence: Early classical ա. Ոյր չիք որոշեալ հասակ եւ ձեւ կամ գիրք. անկերպարան. *Արեւս որ ʼի յարեգակնէ աստի, անձեւ է եւ անհասակ. յորժամ ընդ պատուհան կամ ընդ երգս ʼի ներքս մտանէ, հասակ առնու. Եւագր. ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՐԹԱԴԻՏԱԿ — ( ) NBH 1 0183 Chronological Sequence: 8c ա. ἅσχημος Անհարթ դիտակաւ կամ տեսլեամբ. տձեւ. անձեւ. *Թէ պակաս յանդամոց գտցի, անկերպարան եւ անհարթադիտակ ցուցանի. Աթ. ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԵԴԵԴ — ( ) NBH 1 0185 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c ա. ԱՆՀԵԴԵԴ ԱՆՀԵԹԵԹ Ուր չիք հեթեթանք. անշուք. անկազմ. անձեւ. այլանդակ. խոշոր. անճոռնի. անհնարին. անկարգ. անշնորհք, անճոռնի. ... συρφετώδης incompositus,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՁԵՒԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0191 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՆՁԵՒ, ըստ ՟Ա նշ. ἁσχημάτιστος *Դու անտեսանելի, եւ տեսանելի. դու անձեւական, եւ յայսմիկ ʼի ձեւի. Ոսկ. նոր կիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՆԿԱՐ — (ի, ից.) NBH 1 0211 Chronological Sequence: Early classical, 12c, 14c ա. μὴ ἑξεικονίμενος non formatus, non figuratus Ոչ նկարեալ իւր սարօքն. անկատար ձեւացեալ. ուրուական. անկերպարան. անձեւ. *Սաղմն աննկար. Ել. ՟Ի՟Ա. 22: *Մի է նկարեալն եւ աննկարն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»