ՍՐՏԱԹԱՓ

ՍՐՏԱԹԱՓ
(ի, ից.) NBH 2-0764 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 11c, 12c, 14c ա.մ. Որպէս թափեալ սրտիւ. անսիրտ. սրտաբեկ. սրտատրոփ. լքեալ. անյոյս. ահաբեկ. այլայլեալ սրտիւ. *Ահ ամենակալին ի վերայ անկեալ՝ սրտաթափս անդէն եւ անդ մրրկեալ ընդ միմեանս պողէր պղտորէր. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 22: *Զռամիկսն ամենայն ահեղ բանիւք սպառնացեալ սրտաթափ առնէր: Զբազումս առնէր սրտաթափ եւ ահակոտոր: Բօթաբերն սրտաթափ զքեզ առնէ. Եղիշ. ՟Գ: Կեչառ. աղեքս.: Մաշկ.: *Սրտաթափ գոլով (հերովդի՝) զմանկունսն կորոյս: Սրտաթափ էին վասն հեռանալոյն ի նոցանէ (տեառն). Նիւս. մկ. բեթղ.: Արշ.: *Սրտաթափ յուսակտուր: Սրտակտուր եւ սրտաթափ: Եղեւ եփրեմ աղաւնի սրտաթափ, զի ոչ իցէ ի նմա իմաստութիւն. Լմբ. համբ. Լմբ. պտրգ. Լմբ. ովս.: *Իբրեւ լուան զձայն աղաղակին, եւ զհնչիւն փողոյն, սրտաթափ լի դողութեամբ՝ ի դուրս ելանէին. Լաստ. ՟Է: *Ասեն, թէ դեղ է սրտաթափի եւ ատամնացաւի. Կանոն.: Եւ իբր Սրտակաթ. *Սրտաթափ արարեր զմեզ միով ակամբ քով: Ի գութ եւ ի սէր նորա ուրախութեամբ սրտի սրտաթափ լինիմք. Զքր. կթ.: Լմբ. սղ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ՍՐՏԱԹԱՓ" в других словарях:

  • ԱՀԱԿՈՏՈՐ — ( ) NBH 1 0029 Chronological Sequence: 10c Տե՛ս ԱՀԱԲԵԿ: *Զբազումս առնէր սրտաթափ եւ ահակոտոր. Պտմ. աղեքս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐՏԱԲԱԽ — (ի, աց.) NBH 2 0763 Chronological Sequence: Early classical ա. συντετριμμένος τήν καρδίαν contritus corde. Ոյր սիրտն բախի եւ բաբախէ յերկիւղէ. սիրտը դռըփ դռըփ նետօղ. *Ի կապելոցն եմք եւ մեք, եւ ոչ ի կապելեացն (ի կապողաց). ի սրտաբախացն, եւ ոչ ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐՏԱԿԱԹ — ( ) NBH 2 0764 Chronological Sequence: Early classical, 13c ա. Կարօտագին. անձկալից. խանդակաթ. կաթոգնեալ. Տե՛ս եւ Սրտաթափ. *Կեանք տնանկի սրտակաթ. Սիր. ՟Լ՟Ը. 20: *Սրտակաթ արարեր. սիրտ ի մեզ եգեր, եւ ի սրտէ քումմէ կաթեաց ի մեզ. Վրդն. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐՏԱԿՏՈՒՐ — ( ) NBH 2 0764 Chronological Sequence: 8c, 12c ա. Սրտաբեկ. սրտաբախ. լքեալ. անսիրտ. անյոյս. եւ Սրտակոտոր. *Մահուն երկիւղիւ սրտակտուր լինել: Մնասցուք վերջացեալք յայս շնորհէ մեծէ սրտակտուր եւ սրտաթափ: Դեռեւս սրտակտուր թօթափին. Լմբ. առակ. եւ Լմբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐՏԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 2 0765 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ն. Երկդիմի առմամբ՝ որպէս καρδιόω, ἑκκαρδιόω cordifico, cor moveo եւ cor dolore afficio, vulnero, vel aufero եւն. Տալ սրտանալ. քաջալերել. սիրտ տալ. կամ սրտակաթ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՋՈՒՂԷՇ — ( ) NBH 2 0990 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 13c, 14c ա. ՔԱՋՈՒՂԷՇ կամ ՔԱՋՈՒՂԵՇ. εὑθηνῶν, νούσα vigens, abundans. Որոյ ուղէշքն են ընտիր՝ իրօք կամ նմանութեամբ. յուռթի. աղէկ ճղերով՝ տալերով. *Ունելով յինքեան զքաջուղեշ որթն. Նիւս. երգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»