ՎԱՐՍԱՒՈՐ

ՎԱՐՍԱՒՈՐ
(ի, աց.) NBH 2-0798 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c ա. κομήτης comatus, comans, crinitus. Ունօղ զվարսս ամբողջ առանց յապաւելոյ կամ փոքրելոյ՝ որպէս ուխտաւոր նազովրեցի. *Վարսաւորն սամփսոն, եւ վարսաւորն յիսուս՝ որդի եւ բան հօր. Սհկ. կթ. արմաւ.: *Սովորութիւն էր հնոցն վարսաւոր լինել. Մխ. երեմ.: *Վարսաւորք ոմանք առ նոսա շրջէին բազումք. զորս ʼի բաց կարել հրամայեաց. Ոսկ. ՟ա. կոր.: *Ոչ կնտացեալ ոք վարսաւոր եղեւ. Արիստ. հակակ.: ա. ՎԱՐՍԱՒՈՐ. ա. τρίχα ἕχων . Ունակ վարսից. առատ կամ թաւ վարսիւք գլխոյ. Երբեմն իբր վարսաւոր հինաւուրցն երեւի. Ոսկ. ես.: *Վասն վարսաւոր գիսուցդ. Ասող. ՟Գ. 21: ա.գ. ՎԱՐՍԱՒՈՐ. ա.գ. κομήτης cometa. Գիսաւոր աստղ. վարսամ. *Աստղնʼʼ անրախոտքն, որպէս լօռն, եւ վարսակն, եւ կնիւնն: *Ցօղունն վարսակայ ամենեւին փո՛ր եւ սնամէջ է. Ագաթ.: Վեցօր. ՟Ե: ա. ՎԱՐՍԱՒՈՐ. ա. որպէս Մակդիր ծառոց. δασύς densus ἁλσώδης nemorosus, sylvestris εὕσκιος, σύσκιος opacus, umbrosus συσκιάζων obumbrans. Տերեւախիտ՝ սաղարթագեղ՝ թաւուտ՝ անտառախիտ, հովանաւոր. *Ի ներքոյ վարսաւոր ծառոց: Ի ներքոյ ամենայն վարսաւոր ծառոց: Ձիթենի գեղեցիկ վարսաւոր տեսլեամբ: Ի վերայ ծառոց վարսաւորաց. եւ այլն: Նովին նմանութեամբ ասի եւ այն բան Եզեկ. ՟Ի՟Ը. 16. *Ի լեռնէն աստուծոյ իջոյց զքեզ քերովբն (ըստ ոմանց, ո՛ քերովբ) վարսաւոր ʼի միջոյ հրեղէն վիմացնʼʼ. յն. հովանաւոր: *Սաղարթիւք ծառոց վարսաւորաց: Ըստ ծայրից վարսաւոր ոստոց: Զմերկ ծառս ագուցանէ, զվարսաւոր գագաթունս զարդարէ: Վարսաւոր գեղեցկութիւն բարունակին. Խոր. ՟Ա. 15: Պիտ.: Ագաթ.: Ճ. ՟Ա.: ՎԱՐՍԱՒՈՐ ՕԴ ասի նմանութեամբ, յորժամ իցէ լուսազարդեալ շողիւք արեգական կամ նշողիւք լուսին. *Ջուրն ովկիանոսի վարսաւոր օդով զօրանայր արեգականանաւութեամբ եւ լուսնանաւութեամբ. ՃՃ. վկ. եւստաթ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ՎԱՐՍԱՒՈՐ" в других словарях:

  • ԳԻՍԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0556 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 14c ա. κομάων, πολύκομος comats, crinitus Ունօղ զգէսս կամ զվարսս երկայնեալս եւ հիւսեալս. գիսարձակ. հերարձակ .... եւ Գեղմնաւոր. ... *Այր եթէ գիսաւոր է,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏԱՌԱԽԻՏ — ( ) NBH 1 0243 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c ա.գ. σύμφυτος, δασύς, κατάσκιος consitus, una plantatus, densus, umbrosus Ուր իցէ անտառ խիտ. մացառոտ. տնկախիտ եւ հովանաւոր վայր. *Ամենայն բլուրք անտառախիտք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏԵՂԱԲՈՐԲՈՔՈՒՄՆ — (քմունք.) NBH 1 0317 Chronological Sequence: 6c գ. Եեւոյթ յերկինս իբր մասնաւոր վառումն լուսոյ ըստ նմանութեան աստեղաց զոր օրինակ են թռիչք աստեղաձեւք, եւ այլն. *Վարսաւոր լամբարաց, եւ նմանօրէն այլոց աստեղաց, եւ կամ աստեղաբորբոքմունք ցոլմանց. Փիլ. նխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԵԳԱԿՆԱՆԱՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0351 Chronological Sequence: Unknown date գ. Անցանելն արեգական ընդ միջոցս ծովու իբրու նաւարկութեամբ. *Յորժամ ջուրն ովկիանոսի վարսաւոր օդով զօրանայր՝ արեգակնանաւութեամբ. Ճ. ՟Բ. եւ ՟Զ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱԽՈՅՐ — I. (խուրի.) NBH 1 0377 Chronological Sequence: 8c, 9c, 15c գ. ԱՐՏԱԽՈՅՐ կամ ԱՐՏԱԽՈՒՐ. Նոյն ընդ ԱՐՏԱԽՈՒՐԱԿ, նմանութեամբ իւիք. զոր օ՛րինակ բանջար վարսաւոր, եւ մոլորակ երեւելի՝ որպէս երեւակն, կամ լուսնթագն. *Տենչաց ասեն սաթենիկ տիկին տենչանս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵԲՈՂԲՈՋ — ( ) NBH 1 445 Chronological Sequence: 10c, 13c ա. Որ ունի զբարի բարի բողբոջս. գեղեցկապէս բողբոջեալ. քաջընձիւղ. աղէկ ճղեր դուրս տուօղ, ուռճացած. *Բարեբողբողջ բոյսս վարսաւոր փայտից. Նար. խչ.: *Երեւացաւ ցամաքն հանդերձ բարեբողբոջ բոսօք եւ տնկօք. Յհ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՍԱՂԱՐԹ — ( ) NBH 1 455 Chronological Sequence: 5c ա. Սաղարթագեղ, տերեւազարդ, վարսաւոր. *Ստեղն քաջապտուղ, եւ բարեսաղարթ. Մամբր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՒ — I. (ի, աց, կամ ու, ուց.) NBH 1 0799 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c ա. δασύς, λάσιος, δασός, θύρσος, θάλλος, θάλλων densus, pilosus, hirsutus, lispidus, herbidus, virens (լծ. ռմկ. թավլը եւ թիւյլիւ ).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԼՓԱՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0813 Chronological Sequence: Early classical գ. περιτομή circumcisio Թլփատիլն. յապաւումն. կրճատումն. կրճատութիւն. եւ Այր թլփատեալ. ... Ծն. ՟Դ. 25: Գծ. ՟Ժ՟Ա. 2. ՟Ա. Կոր. ՟Է. 19: Փիլիպ. ՟Գ. 3: Իսկ Երեմ. ՟Ժ՟Ա. 16. *Ձիթենի վարսաւոր ... ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԻԺԻ — ( ) NBH 1 0834 Chronological Sequence: 13c գ. Բառ ռմկ. որպէս ճպուռն. ... *Ժիժիքն ասեն, թէ ʼի վարսաւոր ծառս հանգչեաք, եւ անոյշ երգով զճանապարհորդս ուղարկեցաք. Վրդն. առակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»