ՎԵՐՆԱՏՈՒՆ

ՎԵՐՆԱՏՈՒՆ
(տան.) NBH 2-0814 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c գ. ὐπερῷον coenaculum ἁνώγεον editior domus locus τριώροφον tricamentum. Վերնայարկ. վերին մասն կամ կողմն տանն, եւս եւ նաւու. պ. վէրտան, վարտան. *Ներքնատունս եւ միջնատունս եւ վերնատունս գործեսցես ʼի նմա: Փակեաց զդուրս վերնատանն: Դուրք վերնատանն փակեալ էին: Ել ʼի վերնատուն դրանն: Տաճարին եւ սենեկաց նորա, վերնատանցն, եւ շտեմարանաց ներքնոց. եւ այլն: կամ *Վերնատուն մի մեծ զարդարեալ: Ելին ʼի վերնատունն, ուր վանքն իսկ էին. եւ այլն: *Ի բարձր վերնատանց անկեալ՝ առողջ ապրեցան. Իսիւք.: *Ի վերնատուն ապարանից: Ի ցամաք վերնատուն մի. Խոր. ՟Բ. 32: Եղիշ. ՟Ը: *Վարագոյրս կախել ʼի վերնատունս եկեղեցւոյն. Տէր Իսրայէլ. յնվր. ՟Ա.: *Մինչեւ ցձեղուն՝ վերնատուն բացարձակ թողեալ. Փիլ. տեսական.: ՎԵՐՆԱՏՈՒՆ. Մեհեան կռոց ʼի բարձրավանդակս եւ յանտառս. τέμενος (որպէս զատուցեալ). lucus, delubrum. *Զբագինս, զտաճարս եւ զվերնատունս: Տաճարաց, եւ վերնատանց. Պղատ. օրին. ՟Ե. ՟Զ: ՎԵՐՆԱՏՈՒՆ. ըստ. յն. ոճոյ. Առաստաղ բերանոյ. քիմք. ὐπερῴα palatum. Նիւս. բն. ՟Թ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ՎԵՐՆԱՏՈՒՆ" в других словарях:

  • ՎԵՐՆԱՅԱՐԿ — (ի, աց.) NBH 2 0814 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c գ. ὐπερῶον, ῶα superior pars domus, coenaculum. Վերին մասն յարկաց տան. վերին յարկ. երկրորդ դստիկոն. վերնատուն. վերնաձեղուն. եւ վերին կամարք երկնից. վերի խաթ, երդիք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑԱՐՁԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 473 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 13c, 14c ա. ἁπόλυτος absolutus, ἁναπεπτάμενος patens, expansus, ἁχανής valde hians, non tectus, vastus Բաց եւ արձակ. անփակ. անամփոփ. ընդարձակ. եւ Համարձակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՍՏԻԿՈՆ — (ի.) NBH 1 0641 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. Բառ յն. սդէ՛ղօս, սդէ՛ղի. στέγος, στέγη tectum Յարկ. տան ծածքը, եւ խաթը. որպէս եւ դռի՛սդէղօն. τρίστεγον Եռայարկ. Երրորդ յարկ. վերնատուն. վերնայարկ. որ եւ ὐπερῷον վերի խաթ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՓԱՆ — (ի, աւ.) NBH 1 0801 Chronological Sequence: 13c գ. Նոյն եւ ռմկ. իբր թ. թափա, որ է Խցան. Ծագ աղեաց՝ ընդ որ թափի աւելորդն. ստորին կողմն քաղըրդի. *Իսկ ʼի մեզ ներքնատուն՝ թափանն. միջնատուն քաղիրդն թեթեւ քան զնա. վերնատուն առ ստամոքօքն. եւ դուռն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՎԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 2 0122 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 14c գ.ա. σκιάδιον umbella, umbraculum σκέπη tegmen συσκιάζων umbrans. Գործի եւ շինուած՝ որ հովանի լինի ընդ իւրեւ եղելոցն. ծածկոյթ եւ զարդ հովանաւոր կամ ստուերարկու. ... *Զհովանոցս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՈՐԱԿԵՐՏ — (ի, աց.) NBH 2 0443 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 14c ա. Նորոգ կերտեալ՝ կազմեալ. նորաշէն. նորագործ. նոր. նորահրաշ. հրաշափառ. (յն. պէսպէս). *Բան նորա արարիչ է բնութեանց, եւ ճարտարապետ իրաց նորակերտաց: Լինիցի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՕԹ 2 — (ի, ից.) NBH 2 0456 Chronological Sequence: Early classical գ. μίλτος, ον minium, rubrica. (գրի ՆԱՒԹ, այլ չէ՛ պարտ շփոթել ընդ Նաւթի, որ է նէֆթի եաղը ). կարմրադեղ. սուսր. սիղիկոն. նիւթ՝ որ ներկէ ʼի գոյն գեղեցիկ, որպէս ազնիւ տեսակ կարմիր ներկոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏՇԳԱՄ — (ի, աց.) NBH 2 0617 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c ՊԱՏՇԳԱՄ կամ ՊԱՏՇԿԱՄ ՊԱՏՇԳԱՄԲ կամ ՊԱՏՇԿԱՄԲ. ἑξέδρα cella porticibus addita, laterale cubiculum παραστάς vestibulum, porticus προπύλαιον area ante domum. (գրի եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏՇԳԱՄԲ — (ի, աց.) NBH 2 0617 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c ՊԱՏՇԳԱՄ կամ ՊԱՏՇԿԱՄ ՊԱՏՇԳԱՄԲ կամ ՊԱՏՇԿԱՄԲ. ἑξέδρα cella porticibus addita, laterale cubiculum παραστάς vestibulum, porticus προπύλαιον area ante domum. (գրի եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ — (եանք, եանց.) NBH 2 0646 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c ա. Որ ինչ անկ է պերոսի վիմին հաւատոյ. *Պետրոսեան օրինակութեամբն (այսինքն ըստ օրինակին պետրոսի). Նար. ՟Լ՟Է: *Զամպն՝ արեգական ծածկոյթ՝ պետրոսեան հօտէն հալածեաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»