ՏԱՊԱՆԱԿ

ՏԱՊԱՆԱԿ
(ի, աց.) NBH 2-0846 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. κιβωτός, θίβη (որ է բառ եբր. թիպա ). arca, arcula, fiscella. Տապան փոքր. արկղ. սնտուկ. սանտըգ. վր. կիտօպանա՛կի. *Արասցե՛ս տապանակ վկայութեան յանփուտ փայտից: Զտապանակն ուխտին տեառն աստուծոյ: Ի տաճարի տեառն՝ ուր էր տապանակ աստուծոյ. եւ այլն: Որ եւ Արկղ կտակի կամ կտակարանաց կոչի. եւ յայն անուն կոչի մին ʼի տօնից եկեղեցւոյ առ մեզ՝ Տօն տապանակի. Տօնաց. Շար.: Ասի եւ նմանութեամբ զսրբոյ կուսէն, եւ զխաչէն. *Սափոր ոսկի, եւ տապանակ կտակարանաց: Տապանակաւ խաչին հրաշագործեալ նոր իսրայէլի. Շար.: ՏԱՊԱՆԱԿ. որպէս Տապան նոյի. *Կարօղ էր եւ առանց տապանակի ապրեցուցանել զնոյեանսն: Տապանակ ապրեցուցիչ. Շ. թղթ. Շար.: *Ունէին արկեղբ զնշխարս նախաստեղծիցն ʼի տապանակին (նոյեանք). Շ. բարձր.: Նմանութեամբ՝ Մարմինս մեր (որպէս ընդարձակ ունի Փիլոն). *Իցէ՞ թէ յաւելից հայել զբազմախորտակելի տապանակ մարմնոյս իմոյ նորոգեալ: Տապանակաւ մարմնոյս թանձրութեան. եւ այլն: Նար. ՟Ի՟Ե. ՟Ձ՟Բ: ՏԱՊԱՆԱԿ. Արկղիկ պահեստի եւ թաքստի. սապատակ. սընտկիկ. ... *Ա՛ռ մայրն նորա տապանակ պրտուեայ, եւ ծփեաց զնա: Տեսեալ զտապանակն ʼի խաղի անդ. Ել. ՟Գ. 2. 5: Եւ Գանձանակ. *Եւ առ յովիդայէ քահանայ տապանակ մի, եւ ծակեաց ծակ ʼի բերան նորա: Ետես՝ թէ բազում է (արծաթ) ʼի տապանակի անդ. ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Բ. 9. 10:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Смотреть что такое "ՏԱՊԱՆԱԿ" в других словарях:

  • ԿԵՍՏ — (ի.) NBH 1 1089 Chronological Sequence: Unknown date, 6c գ. ԿԵՍՏ կամ ԿԵՍՏՈՍ. Բառ յն. եւ լտ. κεστός, κίστη cestus, cista. իտ. cesta. Կողով. սապատակ. տապանակ. արկըղ. եւ ըստ քերթողաց՝ Աման զարդուց աստղկան այսինքն ափրոդիտեայ մօրն անառակութեանց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԿՂԱԳՈՐԾ — ( ) NBH 1 0363 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. ԱՐԿՂԱԳՈՐԾ ԱՐԿՂԱԿԵՐՏ. Իբրեւ արկղ գործեալ. իբրեւ տապան կերտեալ. *Արարին տապանակ ածկղագործ, եւ եդին ʼի տեղի պատուականի. Ճ. ՟Ժ.: *Առնել տապան արկղագործ՝ փայտից. Ագաթ.: *Վանս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԿՂԱԿԵՐՏ — ( ) NBH 1 0363 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. ԱՐԿՂԱԳՈՐԾ ԱՐԿՂԱԿԵՐՏ. Իբրեւ արկղ գործեալ. իբրեւ տապան կերտեալ. *Արարին տապանակ ածկղագործ, եւ եդին ʼի տեղի պատուականի. Ճ. ՟Ժ.: *Առնել տապան արկղագործ՝ փայտից. Ագաթ.: *Վանս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՏԱԿԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1130 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. διαθήκη testamentum (vetus, et novum). Ընդունարան կտակի կամ ուխտին աստուծոյ. եւ նոյն իսկ կտակն կամ ուխտի աստուածեղէն. օրէնք. գրաւոր պատգամք տեառն. աստուածագիծ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՐՏՈՒԵՂԷՆ — (ղինի, նաց.) NBH 2 0667 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c, 13c ա. ՊՐՏՈՒԵԱՅ, տուէի, էք, էից կամ տուեայք, եայց. եւ ՊՐՏՈՒԵՂԷՆ. πάπυρος, παπυρώδης papyraceus. Գրի եւ ՊՐՏՈՒԵԱՆ. Որ ինչ է ʼի պրտուոյ հիւսեալ կամ շինեալ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱԿԵՐՏ — ( ) NBH 1 0062 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical ա. Կերտօղ եւ յօրինիչ բոլորից. կամ ամենագործ, որ զամենայն հնարս հնարի. *Գերէ զմիտս նորա յամենակերտ զգայութիւնս իւր. Մծբ. ՟Ժ՟Թ: Եւ ամենայն ճարտարութեամբ կերտեալ՝ յօրինեալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱԿԻՐ — ( ) NBH 1 0325 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c ա. θεόφορος deifer Կրօղ յինքեան զԱստուած. որպէս աստուածազգեաց: *Աստուածակիր անձն. Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Գ: Որպէս բնակարան Աստուծոյ, բարձօղ զԱստուած. *Աստուածակիր արգանդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԿՂ — (կեղ, ղաց.) NBH 1 0362 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c գ. (լծ. լտ. ա՛րգա, ա՛րգուլա) κυβωτός, γλωσσόκομον arca, arcula, theca Փայտակերտ տապան. տապան, տապանակ, յոր դնի ինչ ʼի պահեստ. սնտուկ, եւ գանձանակ. ... *Արկղ կտակարանաց. Եբր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԽՈՐՏԱԿԵԼԻ — ( ) NBH 1 406 Chronological Sequence: 10c ա. Մեծապէս խորտակեալ, ջախջախեալ. կամ Որում առաջի՛ կայ փշրիլ մահուամբ. կոտրտած, ջարդուբուրդ. *Իցէ թէ յաւելից հայել զբազմախորտակելի տապանակ մարմնոյս իմոյ նորոգեալ. Նար. ՟Ի՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԶՐՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0550 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 10c գ. γλωσσόκομον loculus, theca Սապատակ հիւսեալ գզրաւ. արկղ փոքրիկ. տուփ. տապանակ. պահարան ազնիւ իրաց. ... *Գզրոց մի լի ոսկւով. Սոկր.: *Գզրոցս եւ տուփս փղոսկրեայս. Պտմ. աղեքս.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»