ՏԵՍԱԿԱՆ

ՏԵՍԱԿԱՆ
(ի, աց.) NBH 2-0866 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. θεωρικός, θεωριτικός contemplativus, speculativus. Սեպհական տեսութեան՝ մանաւանդ մտաց. մատաւորական. հտայեցողական. իմանալի. *Իմաստասիրութիւն բաժանի ʼի տեսականն եւ ʼի գործնականն. եւ դարձեալ տեսականն բաժանի ʼի բնաբանականն, եւ յուսումնականն, եւ յաստուածաբանականնն: Յաղագս գործնականին, որ ընդ դիմաբաժանի գործնականումն. Սահմ. ՟Ա: *Զմրջիւնն առ գործնականն, եւ զմեղուն առ տեսականն տկայ օրինակ. Նախ. առակ.: *Տեսական իմաստութիւն: Տեսական ուսումնասիրութիւն. Եղիշ. միանձն.: Փիլ.: *Ոչ միայն ընդ տեսականն, այլեւ ընդ գործնականն մեր հաճեսցի աստուած: Յարդիւնարար գործնականին, եւ ʼի յիմաստ տեսականին ... Յիմաստութիւն տեսականին, եւ ʼի խորհուրդ գործնականին: Ի գործնական եւ ʼի տեսական ընթացիցն կասեալ. Շ. ՟գ. յհ.: Յիսուս որդի.: յռջբ: *Գործնական եւ տեսական քննութիւն. Կլիմաք.: ՏԵՍԱԿԱՆ. ὀρατικός videndi facultate praeditus, perspicax եւ θεραπευτικός obsequiosus, officiosus. Տեսողական. նրբատես. հոգետես. տեսանողական. աստուածամերձ. իսրայէլ աստուածատես. պարապեալ ʼի պաշտօն աստուծոյ եւ ʼի հոգեւոր կեանս. *Երեւեցուցանելով տեսականացն եւ այլ գեղեցկութիւնս: Յաղագս կենաց վարուց տեսականի: Տեսական ազգն տեսանել միշտ ուսումն ընկալեալ՝ էին տեսման բաղձասցի. Փիլ.: *Ի բաժանել զերկիրն պարգեւաց տեսական ազին: Ի տեսական ազգի: Յերջանիկ տեսական տոհմէ. Պիտ.: *Ծնաւ յայրին մարգարէական՝ ըստ միքիայ ձայնին տեսական. Գանձ.: *Ի տեսականացս աչաց իմաստից: Տեսական աչօք մտացն տեսանել ... Զտեսականիս հայեցողութիւն. Նար. ՟Լ՟Գ: Լմբ. պտրգ.: ա.գ. ՏԵՍԱԿԱՆ. ա.գ. ὀρατός visibilis. Տեսանելի եւ զուարճալի մարմնաւոր աչաց. երեւելի. զգալի. *Տեսականն՝ որ ընդ զգայութեամբն անկանի: Ի տեսականէ իմեքէ եղեալ: Յոչ ումեքէ տեսական եղեալ. Նիւս. բն.: *Աստուած ամենեցուն իմանալեաց եւ տեսականաց: Ստեղծօղ տեսականաց, հաստիչ իմանալեաց: Յօրինիչ տեսականաց, եւ աներեւութից: Յերեւելիս տեսականաց: Զանկցորդն տեսականաց. Նար.: *Ի նկարս տեսականս: Ի տեսականի անդ զանտեսն տեսանէր. Յհ. կթ.: *Յորժամ տեսանիցես գեղեցիկ եւ տեսական զմարմինն երկնից, մի՛ շնչական կարծիցես. Ոսկ. ես.: ՏԵՍԱԿԱՆ. εἱδικός specialis եւ formalis. Տեսակական՝ դիմաբաժանեալ սեռականի, եւ նիւթականի. *Ոչ ըստ սեռականի եւ տեսականի զանազանութեանց: Տեսակ՝ որ ոչ է սեռ, ասի տեսականից տեսակ. մարդն տեսականի տեսակ. Անյաղթ պորփ.: Դամասկ.: *Բազմադիմի լսի անուն սկզբանդ. արարչական, պատճառական, տեսական եւ հիւթական. Վրդն. ծն.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ՏԵՍԱԿԱՆ" в других словарях:

  • ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0577 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c, 13c πρακτικός Տ. ԳՈՐԾԱԿԱՆ, որ եւ ԳՈՐԾԻԱԿԱՆ՝ իբրու հակադրեալ Տեսականի. (որպէս թէ գործունէական). *Գործնական եւ տեսական քննութիւն. Կլիմաք.: *Յերկուս բաժանի իմաստասիրութիւն, ʼի տեսականն ասեմ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՌՈՒՑԱՆԵՄ — (ուցի, ռո՛.) NBH 1 1058 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 13c ն. (լծ. թ. գուռմագ ). ἑφίστημι, ἑνιδρύω constituo, colloco, fundo, firmo ἁνορθόω surrigo, erigo, instauro. Կանգնել, տնկել. ամբառնալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0631 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա.գ. χορεύων, εὑουσα, χορευτής choream agens, saltans et canens, saltator, trix. Մտեալն ʼի պարանոցիկս կաքաւչաց. պարօղ. երգիչ եւ կաքաւիչ. *Ետես զորթն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՆԱԿԻՏ — ( ) NBH 1 0022 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 14c ա. Վճիտ եւ մաքուր՝ փայլուն իբրեւ զականս. կամ պայծառ իբր յաղբերականց կիտեալ. յստակ. անխառն. զուտ, փայլուն .... ըստ յն. լուսանշոյլ կամ յստակափայլ. διαυγής, διαυγέστατος pellucidus …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. νεύμα nutus Ակնարկելն ըստ ՟Ա. նշ: Նշան կամաց. ազդումն. հրաման անձայն. ... *Զգովութիւնն՝ ակնարկութեան աչօք, քան գլխոյ՝ ազդելով. Փիլ. տեսական.: *Ակնարկութեամբ զամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԽՆԹՈՐԱԿԱՆԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0041 Chronological Sequence: 6c ա. ԱՂԽՆԹՈՐԱԿԱՆԱԳՈՅՆ որ եւ ՅԱԽՆԹՈՐԱԳՈՅՆ. Կարի ծառայական կամ աղախնական. անարգ. ἁνδραποδωδέστατος maxime servilis *Իբրեւ մի միայն ունելով զգայութիւն զաղխնթորականագոյն ճաշակաւորութիւն. Փիլ. տեսական. (ա՛յլ ձ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՍՈՒՐԲ — (սրբոյ.) NBH 1 0066 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. Ամենեւին սուրբ. որպէս աղբիւր ամենայն սրբութեան, սուրբն սրբոց. (Աստուծոյ եւ աստուածայնոց սեպհական.) πανάγιος, παναγιώτατος, παναγέστατος sanctissimus,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՏՕՆ — (ի.) NBH 1 0067 Chronological Sequence: 6c գ.ա. πανεόρτος omnis festivitatis, festus maximus Ամենայնիւ արժանի տօնելոյ, եւ Մեծն ʼի տօնս. *Զեօթներորդն (օր) ամենասուրբ իմն, եւ ամենատօն գոլ կարծեցեալք, առանձինն իմն պատուոյ արժանի առնեն. Փիլ. տեսական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՔԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0073 Chronological Sequence: 6c գ. παράρτυσις, ἤδυσμα conditura, condimentum Համեմումն. յօրինուած համեմիւք. հանդերձանք համեղութեան. ... *Կազմութեամբ պատրաստութեան, եւ համեմոցն ամոքանօք (յն. մի բառ): Հացք եւ աղ առանց ամոքանաց. անխմոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄՈՔԱՐԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0073 Chronological Sequence: 6c ա.գ. ὁψαρτυτής cupedarius Կազմիչ համադամաց. համեմիչ կերակրոց. *Հացից եւ խահից եւ զանազան կազմութեանց պայծառութիւնք, յորս հացարարք եւ ամոքարարք աշխատին հոդ տանելով. Փիլ. տեսական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»