ԱՆՇԱՐԺ

ԱՆՇԱՐԺ
(ի, ից.) NBH 1-0213 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 12c, 13c ա. ἁκίνητος, ἁνήλατος, ἁσάλευτος immobilis, immotus, immutabilis Որ ոչ շարժի ʼի տեղւոջէն կամ ʼի վիճակէն. անսասան. անդրդուելի. կայուն. հաստատուն. անփոփոխ. անվրդով. ... Տ. Ել. ՟Ժ՟Գ. 16: ՟Ի՟Է. 15: Օր. ՟Զ. 8: ՟Ժ՟Ա. 18: Յով. ՟Խ՟Ա. 15: Գծ. ՟Ի՟Է. 41: Եբր. ՟Ժ՟Բ. 48: ՟Ա. Կոր. ՟Ժ՟Ե. 58: *Անշարժք ʼի յուսոյ աւետարանին. Կող. ՟Ա. 23: *Որ նախ շարժէն, անշարժ է. Նիւս. բն. ՟Ժ՟Է: *Զանշարժ կենացն ʼի վերայ ելանել. Բրս. ընչեղ.: *Անշարժն յառաջագոյն է քան զշարժունն. զի անշարժն սկիզբն է շարժման. Սահմ. ՟Ժ՟Է: *Յառնէ ʼի գերեզմանէ անշարժ կնքովք. Սարկ. մարդեղ.: *Հայ ամիսքդ չեն անշարժ. Տօնակ.: *Անշարժ խորհուրդ, կամ օրէնք, գիտութիւն, բարութիւնք, խաղաղութիւն, յոյս, հաւատ. եւ այլն. ՟Գ. Մակ. ՟Է. 6: Պիտ.: Փիլ.: Ագաթ.: Ոսկ. հռ.: Վեցօր. եւ այլն: *Անշարժ լինել կամ պահիլ արդարութեան, թագաւորութեան, եկեղեցւոյ. եւ այլն. Ագաթ.: Խոր. ՟Ա. 7: Շար.: *Աշխարհն հաստատուն լիցի, եւ անշարժ ʼի նմանէնʼʼ. այսինքն մի՛ օտարասցի յիւրմէ. Բուզ. ՟Բ. 34: ԱՆՇԱՐԺ. Անյօժար. որ ոչ բերի. անընդոստ. Քարացեալ կռապաշտութեանց սառնամանիքն անշարժ առ քաջ պտուղսն մնայր. Խոր. հռիփս.: *Անշարժ են այնքան մեծի տեսութեան. Իգն.: *Անշարժ գոլ սիրոյ անցաւորիս. Սկեւռ. աղ.: մ. ԱՆՇԱՐԺ. մ. անշարժաբար. ἁκινήτως, ἁκατασείστως immobiliter, immoto animo Առանց շարժելոյ. հաստատութեամբ. անխռովաբար. առանց այլայլութեան. *Ի նմա բնակեալք անշարժ: Անշարժ հաստատեալք ʼի հաւատս. Փարպ.: *Հեզաբար եւ անշարժաբար հարկանողին համբերէ. Բրս. բարկ.: *Գեղեցկաբար առաջնորդէ եւ անշարժաբար. Առ որս. ՟Է: *Առ արդարեւ բարձրեալն բոլորիւք զօրութեամբք անշարժաբար բարւոք կայիւք հաստատեալ. Դիոն. երկն. ՟Է: *Անշարժաբար հիմնացուցանել, կամ արձանացուցանել. Յհ. իմ. ատ. ՟Գ: *Լեռանց նըման անշարժաբար զեկեղեցւոյ կանգնեալ կամար. Շ. յիշ. առակ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԱՆՇԱՐԺ" в других словарях:

  • ԱՆՇԱՐԺԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0213 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 12c ԱՆՇԱՐԺ ԱՆՇԱՐԺԱԲԱՐ. ἁκινήτως, ἁκατασείστως immobiliter, immoto animo Առանց շարժելոյ. հաստատութեամբ. անխռովաբար. առանց այլայլութեան. *Ի նմա բնակեալք անշարժ: Անշարժ հաստատեալք ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՆԴՈՍՏ — ( ) NBH 1 0148 Chronological Sequence: 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ա.մ. ԱՆԸՆԴՈՍՏ որ եւ ԱՆՈՍՏ. Որ ոչ ընդոստնու. անշարժ. հանդարտ. անխռոջ. եւ պղերգ. խստասիրտ. ... *Մնաց իբրեւ զսել դարբնաց անընդոստ. Լմբ. ժղ.: *Ծանրագոյն զգայութիւնք անընդոստ կան, մինչեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԹԱՒԱԼ — ( ) NBH 1 0151 Chronological Sequence: 6c ա. ἅτρεπτος, ἁκλινής immotus, non vacillans Որ ոչ թաւալի. անփոփոխ. անյեղլի. անշարժ. անմիտելի. անդրդուելի. *Անյեղլի եւ անթաւալ լինել: Անմիտելի եւ անթաւալ եկաց մնաց: Վասն մտացն անշարժ եւ անթաւալ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԹՈՒՆԴ — ( ) NBH 1 0152 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. Որ ոչ թնդայ. անդրդուելի, եւ անշարժ. *Անթունդ եւ անշարժ մնայ ʼի յանձրեւաց եւ ʼի շնչմանց հողմոց. Մաշկ.: *Որպէս թէ անթունդ մեռեալս էի հառաչեալ առ քեզ. Լծ. նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԱՂԱՑ — ( ) NBH 1 0158 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 15c ա. ἁκίνητος immobiis Որ ոչ խաղայ ʼի տեղւոջէն, կամ յառաջ. անշարժ. անփոփոխ. ... *Անշունչք են, անխաղացք, անշարժք. Ագաթ.: *Անխաղացք ʼի տեղւոջէն. Բուզ. ՟Գ. 3: *Կապումն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅԵՂՅԵՂՈՒԿ — ( ) NBH 1 0208 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c Նոյն ընդ վ. (=անյեղյեղ) գրի եւ ԱՆՅԵՂԵՂՈՒԿ. *Անյեղյեղուկ եւ անփոփոխ եւ անայլայլուկ: Անխոտոր եւ անյեղյեղուկ առողջութեամբ: Ինքն անշարժ եւ անյեղյեղուկ եկաց մնաց միշտ: Անապական եւ անյեղյեղուկ. Փիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅՈՂԴՈՂԴ — ( ) NBH 1 0209 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա.մ. ԱՆՅՈՂԴՈՂԴ ԱՆՅՈՂԴՈՂԴԵԼԻ. Որ ոչն յողդողդի. անսասան. հաստատուն. անշարժ. ... *Որպէս թէ զանյողդողդ իրողութիւն կարծրագոյն գործարանաւ տնօրինել. Յհ. իմ. ատ.: *Կանգնեաց անյողդողդ ʼի յեօթանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՅՈՂԴՈՂԴԵԼԻ — ( ) NBH 1 0209 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ԱՆՅՈՂԴՈՂԴ ԱՆՅՈՂԴՈՂԴԵԼԻ. Որ ոչն յողդողդի. անսասան. հաստատուն. անշարժ. ... *Որպէս թէ զանյողդողդ իրողութիւն կարծրագոյն գործարանաւ տնօրինել. Յհ. իմ. ատ.: *Կանգնեաց անյողդողդ ʼի յեօթանց սեանց. Ճ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՇԱՐԺՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0214 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. ἁκινησία immobilitas Անշարժ գոլ. հաստատութիւն անդրդուելի. անփոփոխութիւն. *Ո՛չ ամենայն ներգործութիւն՝ շարժութիւն է. այլ է ինչ, որ ʼի ձեռն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՏՂԵԼԻ — ( ) NBH 1 0247 Chronological Sequence: 7c, 13c ա. Անբաժանելի. կամ թերեւս՝ Անքննելի, կամ Անփոփոխ. անշարժ. *Անտղելի ինքնակայութիւն: Շարակցեալ անտղելի եւ անճառելի միաւորութեամբն. Թէոդոր. խչ.: Իսկ Հին բռ. *Անտղելի. անշարժ, կամ անբաժինʼʼ. (որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»