ԱՆՇՈՒՇՏ

ԱՆՇՈՒՇՏ
(-) NBH 1-0215 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c ա. Իբր Անսուտ. որպէս եւ յն. ἁψευδής, ἅψευστος, ἁψεύστερος, -ον infallibilis, certus, certte, sine mendacio Հաւաստի. աներկբայ. ստոյգ. ճշմարիտ. անհրաժեշտ. անվրէպ. եւ Անքոյթ. հաստատուն. եւ Անստգիւտ. ... *Անշուշտ եւ անսուտ (յն. մի բառ) զնա ասասցուք գոլ: Ստոյգ եւ անշուշտ կամօք. Փիլ. նխ. ՟բ. եւ ՟Ա: *Անսուտն եւ անշուշտն աստուած երդուաւ. Կիւրղ. թագ.: *Զի անշուշտ լիցի արդարութիւն հաւատոցն: Զի անշուշտ լիցի կենաց աւետիք. Ագաթ.: *Հրաման անշուշտ ʼի վերայ եդեալ: Անշուշտ սիրոյ միակամութիւն: Ըստ անշուշտ պատմագրին: Անշուշտ նամակ, կամ ուխտ, հրովարտակ. Յհ. կթ.: *Միացոյց ինքեան անշուշտ խառնութեամբ. Նար.: *Մահք իւրեանց անշուշտ կեանք համարեալ էին: Հաստատո՛ւն կացէք յանշուշտ զօրագլուխն մեր. Եղիշ. ՟Գ. ՟Է: *Զմտաւ ածիցէ զանշուշտ ատեանն. Ոսկ. յհ. 44: մ. ԱՆՇՈՒՇՏ. մ. Առանց ստութեան. ստուգապէս. հաւաստեաւ. արդաեւ. եւ այլն. *Այդ այդպէս է անշուշտ. Գծ. ՟Ժ՟Թ. 36. (յն. անդիմախօսելի): Անշուշտ (յն. անալէկոծ) յամենայն ժամ հաստատել զկեանս նոցա: Հաստատեալ անշուշտ յն. անարատաբար) մերոյ իշխանութեամբ. Եսթ. ՟Ժ՟Գ. 2. եւ 4: *Եւ զի այս այսպէս է անշուշտ, ջանասցո՛ւք եւ այլն. Խոսր.: *Անշուշտ յօրինեալ զկարգ հայկականս տումարի: Անշուշտ նուաճեալ. Յհ. կթ.: *Անշուշտ զհաւատարիմ սէրն ʼի մէջ թագաւորութեանցն պահեսցեն. Ագաթ.: *Գոյ իսկ անշուշտ՝ յարութիւն եւ դատաստան. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 20:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "ԱՆՇՈՒՇՏ" в других словарях:

  • ԱՆՍԽԱԼԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0235 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ἁπλανῶς, ἁσφαλῶς, ἁραρότως sine errore, tuto, certo, firmiter, infallibiliter Անվրէպ. հաւաստեաւ. հաստատութեամբ. անշուշտ. *Ի վերուստ քեզ իջուցանեմ անսխալ: Զրուցեցից քեզ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՊԱՔԷՆ — ( ) NBH 1 0275 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 11c, 12c մ.շ. πάντως omnino, prorsus, ἅν, οὗν, μεν utique, equidem, igitur, enim Արդարեւ. ամենայնիւ, անշուշտ. արդեօք. արդ. իսկ. ապա ուրեմն. ստո՛յգ, ʼի հարկէ, հապա .... թող… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃՇՄԱՐԻՏ — (րտի, տից, եւ տաց.) NBH 2 0183 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 13c ա. ἁληθινός, ἁληθός verus, verax, certus. Անսուտ. անշուշտ. իրաւ. ստոյգ. ճշգրիտ. ճիշդ. հաւաստի. աներկբայ. ... զաթի (որ եւ Բուն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՅՆ — (ի, իւ. ամենայնք, այնց կամ այնից, նիւք.) NBH 1 0064 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Ամէն. համայն. համօրէն. համակ. հանուր. բնաւ. ամէն. ... (որպէս եւ լտ. օ՛մնիս, օ՛մնէ.) πᾶς omnis, σύμπας… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՈ — ( ) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c մ. ԱՅՈ՛. Այդ այդպէս է. եւ կարի իսկ քաջ. արդարեւ. յիրաւի. անշուշտ. ամէն ասեմ. հա՛ հրամերես. ... (լծ. հյ. յաւէտ.) ναί, νή, ἧ μήν nae, etiam, certe, ita *Մակբայ բաղստորագրութեանն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՂԱՅԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0118 Chronological Sequence: 8c, 10c մ. Առանց կարելոյ պատճառել ինչ. աներկբայ. անշուշտ. ... *Տրտմականացն անբաղայապէս հանդիպեսցի. Յհ. իմ. ատ: Կամ առանց ստգտանելոյ. անպարսաւ. *Զաչս արձակեալ յարտադրութիւն բանիս մաքրական մտօք անբաղայապէս. Յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՐԿԲԱՅԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0140 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ԱՆԵՐԿԲԱՅ մ. ԱՆԵՐԿԲԱՅԱԲԱՐ. Առանց երկբայելոյ կամ երկբայութեան. անշուշտ. հաւաստեաւ. եւ անվեհեր. անտարակոյս, անվախ. ... *Այսպէս աներկբայ ունի առ պարսաւելիսն յանկութիւն բանի. Պիտ.: *Ի սոյն հաւատամք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԽԱԲԵԼԻ — (լւոյ լեաց.) NBH 1 0158 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c ա.մ. Անխաբ. անպատրելի. եւ աննենգ. հաւաստի. անշուշտ. *Անքուն եւ անխաբելի հոգւովն կաց մնաց. Նիւս. երգ.: *Արդար դատաւորն եւ անխաբելին. Ոսկ. մրգր.: *Անկաշառ եւ անխաբելի դատաւորն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍՈՒՏ — (սըտի, ից.) NBH 1 0237 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. ἁψευδής mentiri nescius, verax, certus, ἅψευστος non mentiens, minime fallax Որ ոչ ստէ. հաւատարիմ. ճշմարիտ. ճշմարտախօս. ողջամիտ. ... *Զոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍՏԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0237 Chronological Sequence: 5c, 8c ա. ἁψευδῶς, ἁψευδέως citra mendacium, vere Առանց ստութեան. անշուշտ. *Անստաբար է պատշաճ. Դիոն. երկն.: *Անստաբար ասել. Բրս. հց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»