ՔԱՂՑՐՈՒԹԻՒՆ

ՔԱՂՑՐՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 2-0976 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c գ. γλύκασμα, γλυκασμός dulcedo ἠδονή suavitas χρηστότης bonitas, benignitas. Քաղցր գոլն. անուշութիւն. համ ախորժ. համեղութիւն. համեղ իրք, զուարճութիւն. անուշութիւն. ... *Խորիսխ մեղու բանք բարիք, եւ քաղցրութիւն նորա բժշկութիւն հոգւոց: Կոկորդ նորա՝ լի քաղցրութեամբ: Բզխեսցեն լերինք զքաղցրութիւն: Երթա՛յք կերա՛յք զպարարտութիւն, եւ արբէ՛ք զքաղցրութիւն: Եւ էր քաղցրութիւն նորա իբրեւ զխորիսխ. եւ այլն: *Ռետին քաղցրութեան. Շար.: Տաղ.: *Մեղր վասն քաղցրութիւն առնելոյ քաղցր ասի. Արիստ. որակ.: *Քաղցրութեամբ աղբերացն բղխէր նոցա. Ագաթ.: *Բարեխառնութեան օդոց, անձրեւաց քազցրութեան. Ժմ.: *Օդոց քաղցրութեամբ շրջեցուցանէ ընդ ծով. Լմբ. իմ.: *Քաղցութեան երգոցն արուեստականաց: Ի ձայն քաղցրութեան գոհանային զԱստուածոյ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1: ՟Գ. Մակ. ՟Է. 11: ՔԱՂՑՐՈՒԹԻՒՆ. Քաղցրաբարութիւն. հեզութիւն. բարութիւն. բարերարութիւն. մարդասիրութիւն. գթութիւն. բարիք. *Ի բարերար քաղցրութեանց աստի ստէպ ստէպ պատուեալք: Մերժեալ ʼի մերմէ քաղցրութենէ աստի: Քաղցրութիւն արարեր ընդ ծառայի քում: Խօսեցաւ ընդ նմա քաղցրութեամբ: Ոչ ոք է՝ որ առնէ զքաղցրութիւն. եւ այլն: *Եցոյց քաղցրութեան հօրն ʼի վերայ դարձի անառակին: Քաղցրութեամբ աղբիւրացեալ: Քաղցրութիւն եւ խոնարհութիւն. Իգն.: Նար. կուս.: Սարգ. ՟ա. պ. ՟Գ: մ. ՔԱՂՑՐՈՒԹԵԱՄԲ իբր մ. ἠδέως suaviter χρηστῶς, εὑμενῶς benigne, benevole. Քաղցրաբար. մարդասիրապէս. ախորժաբար. հաճութեամբ. *Այլ հոգւով քաջ քաղցրութեամբ վասն սասատիցն տեառն ընդունիմ: Դարմանէ զամենայն քաղցրութեամբ: Ի շաւիղս երեւի նոցա քաղցրութեամբ: Քաղցրութեամբ լսէր նմա: Բազում ժողովուրդ լսէր նմա քաղցրութեամբ. եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "ՔԱՂՑՐՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱԽՈՐԺԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0016 Chronological Sequence: 6c, 8c գ. ἠδονή, ἑπιτήδευμα, βουλία, προαίρεσις voluptas, jucunditas, electio, studium, accuratum Ախորժք. ախորժանք. զուարճութիւն. յօժարութիւն. սէր. հաճոյք. հեշտալիք. քաղցրութիւն. *Գերագոյապէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱԿՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0018 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c գ. πάθος passio, ut morbus animi; aegritudo Կիրք ախտից հոգւոյ եւ մարմնոյ. ախտաւորութիւն. տկարութիւն. ... *Քստմնելի ախտակրութիւն: Հոգւոյ եւ մարմնոյ, կամ աստեաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0043 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c գ. Կծուութիւն եւ համ աղի. դառնութիւն. աղիութիւն, շօռութիւն. ... ἁλμυρότης salsedo, ἅλμι salsugo *Աղ՝ եթէ աղութիւն ոչ ունիցի, ոչ իմիք է պիտանացու. Շ. մտթ.: *Ճաշակականքն կոչեցեալք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԵՆԱՊԱՏԻԿ — (տկի, կաց.) NBH 1 0065 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ա. πανποικήλος, παντοῖος, παντοδαπός omnigenus, omnis generis, multiplex Ամենազան. ազգի ազգի. բիւրազգի. բիւրապատիկ. բազմապատիկ. եւ մեծաշուք կամ բազմագունի. ամմէն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՐԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c, 14c գ. ԱՆԲԱՐԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ ԱՆԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ. ἁόργητον ira carere, moderatio Անբարկացօղն լինել. չբարկանալն. հեզութիւն. հանդարտութիւն. *Անհպարտութիւն եւ անբարկացողութիւն. Նիւս. սքանչ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0121 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c, 14c գ. ԱՆԲԱՐԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ ԱՆԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ. ἁόργητον ira carere, moderatio Անբարկացօղն լինել. չբարկանալն. հեզութիւն. հանդարտութիւն. *Անհպարտութիւն եւ անբարկացողութիւն. Նիւս. սքանչ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԱՒԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 1 0122 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c ա. Անչափ. անբովանդակելի. անպարագրելի. եւ անճառելի. ἅρρητος *Յաղագս անբաւելի՝ ինքեան եւ Հօր իւրոյ՝ մարդասիրութեանն. Աթ. ՟Ը: *Անբաւելի բնութիւն: Անբաւելին երկնի եւ երկրի. Շար.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0170 Chronological Sequence: 5c գ. Սէր եւ փոյթ անկուածոյ, հիւսելոյ, գործելոյ. ըստ յն. արուեստասիրութիւն. φιλοτεχνία *Իբրեւ զմեղուս հաւաքել զպիտանացուսն ʼի միոյ խորսխիս անկասիրութիւնն եւ քաղցրութիւն. Ածաբ. մակաբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒՇԱՀՈՏ — (ի, ից.) NBH 1 0222 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. εὑώδης, εὕοσμος odoris suavis, boni odoris, fragrans, bene olens Անոյշ հոտով. ունօղ կամ բուրօղ զհոտ անուշութեան. ... *Իւղ, կամ պտուղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒՇՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0222 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c գ. γλυκύτης dulcedo Անոյշ որակ. քաղցրութիւն. համեղութիւն, (իրօք, կամ նմանութեամբ). ... *Պտղոյն անուշութիւն. Ագաթ.: *Մածմամբ ջրոց համածին անուշութիւնս մատուցանեն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»