ԱՆՊԱՏՐԱՍՏ

ԱՆՊԱՏՐԱՍՏ
(ի, ից.) NBH 1-0228 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ἁκατασκεύαστος, ἁπαρασκεύαστος, ἁπαράσκευος incompositus, incomparatus, imparatus Որ չէ պատրաստ կամ պատրաստեալ. ուր չկայցէ պատրաստութիւն. անյարդար, անկազմ. անյարմար. ... *Երկիր էր աներեւոյթ եւ անպատրաստ. Ծն. ՟Ա. 2. այսինքն ըստ Լմբ. սղ. *Անպատրաստ առ ʼի բուսուցանել. կամ անպատրաստ (ʼի պէտս) բնակութեանʼʼ: *Զանդունդս անպատրաստս. Ագաթ.: *Զի մի՛ բնակարանք անպատրաստք լինիցին. Նիւս. սքանչ.: *Գտանիցեն զձեզ անպատրաստս. ՟Բ. Կոր. ՟Թ: 4: *Անպատրաստ գտան գալստեան փեսային շիջեալ լապտերօք. Շար.: *Անպատրաստք էին: Անպատրաստ տեսանէր զիւր գունդն. Փարպ.: *Ձայնն ահագնալուր ʼի լսելիս անպատրաստիս հասեալ. Բենիկ.: *Որ դոյզն պատկերն է անպատրաստից: Մնացի անպատրաստ: Անպատրաստ գտեալ զիս ինքեան. Նար.: *Անպատրաստ, այսինքն անպատշաճ եւ անգործ ʼի բնական կրիցն, զոր այժմ ունի պտղատու լինել. Շ. ՟բ. պետ. խ: *Ցաւն անպատրաստ առնէ զնա առ ամուսնութիւն. Մխ. դտ.: ԱՆՊԱՏՐԱՍՏ. ἁφύλακτος incautus Անզգոյշ. անհոգ. թոյլ. ... *Յայլ յանցանաց զգուշանայ, այլ անպատրաստ լինի ʼի բամբասել, ʼի բարկանալ. Նար. խրատ.: *Վնասեն օդոյ փոփոխմունք, կամ աշխատութիւնք անպատրաստք. Խոսր.: *Մի՛ տապ տօթոյն յանպատրաստս պահուն զարմատս հատեալ ցամաքեցուսցէ. Նար. ՟Ձ՟Բ: մ. մ. Անպատրաստաբար. անզգուշութեամբ, թուլութեամբ. *Յանպատրաստ ուտելոյ եւ ʼի քնոյ (շաժին պոռնկական խորհուրդք). Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա: ՅԱՆՊԱՏՐԱՍՏԻ ԼԻՆԵԼ. Անպատրաստ գտանիլ. չեւ պատրաստեալ ունել զկարեւորս. ... *Նոքա յանպատրաստի էին ʼի մարդոյ եւ յանասնոյ. Լաստ. ՟Ժ՟Զ: մ. ՅԱՆՊԱՏՐԱՍՏԻՑ. մ. ἁφυλάκτως, ἁιφνίδιον incaute, improvise Յանակնկալ պահու. յանկարծակի. ... *Ոչ իբրեւ զգող ʼի վերայ հասանէ մեզ, եւ ոչ յանպատրաստից տանի: Յանպատրաստից ʼի ձեռս անկանիցիք. Ոսկ. ՟ա. թես. ՟Ա: եւ Ոսկ. մ. ՟Ա. 23: *Պարտիմք զգուշութեամբ գնալ, զի մի՛ երբէք յանպատրաստից անկեալ ʼի նոսա՝ վնասիցիմք. Սարգ. յկ. ՟Է. եւ այլն: *Յանպատրաստից ʼի վերայ հասեալ. Լաստ. ՟Դ: *Եկն եհաս յանպատրաստիցն ʼի վերայ քաղաքին: *Յանպատրաստիցս, որպէս ասացաք. Ճ. ՟Ա.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԱՆՊԱՏՐԱՍՏ" в других словарях:

  • ԲՈՀ — ( ) NBH 1 503 Chronological Sequence: 8c, 10c, 13c Բար եբր. պօհու. ասոր. պօհ. Իբր Անպատրաստ. ամայի. անկոխ. գրի եւ ԲՈԽ. եւ մեկնի յոմանց Խաւար. (իբր լծորդ ընդ բաւիղ.) *Երկիր էր, ասէ, թոհ եւ բոհ. յայտ արար՝ թէ անպատրաստ էր ցայնժամ, եւ ամայի ... Թոհ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՀԱՆԴԵՐՁԵԼԻ — ( ) NBH 1 0180 Chronological Sequence: 10c ա. Անկազմ. անպատրաստ. անյարմար. տկար. անճարակ. *Զանհանդերձելի երկիր որովայնին (ամլոյ) բարգաւաճեցոյց: Գալստեանն Տեառն՝ մնացի անպատրաստ եւ անհանդերձելի: Անհանդերձելի կործանեալս. Նար. ՟Լ՟Ա. ՟Լ՟Թ. ՟Հ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹՈՀ — ( ) NBH 1 0817 Chronological Sequence: 8c, 10c, 13c գ. ԹՈՀ ԵՒ ԲՈՀ, կամ ԹՈԽ ԵՒ ԲՈԽ. Բառ եբր. թէհօմ. այսինքն Անդունդք. վիհք. խորք. յն. լտ. խա՛օս, քա՛օս. χάος chaos. հէրճ մէրճ. ... *Երկիր ասէ էր, թոհ եւ բոհ. յայտ արար՝ թէ անպատրաստ էր յայնժամ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՐԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 0113 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 9c, 12c ա. ἅκτιστος increatus Ոչ արարեալ. անստեղծ. անեղ. ինքնագոյ. չստեղծուած, չեղած. ... *Անարար բնութիւնն Աստուծոյ: Անարար բնութիւն էականին Աստուծոյ. Սեբեր. ՟Է:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱԶՄ — ( ) NBH 1 0167 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c ա. ἁπαράσκευος, ἁκατέργαστος imparatus, incompositus, rudis պատրաստ չեղած. Ո՛չ կազմ. անպատրաստ. անկահ. եւ ո՛չ կազմեալ օրինօք. չյարդարեալ. անզարդ. անհարթ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՍԿԱԾ — (ի, ից.) NBH 1 0170 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c ա. ἁνυπότος, ἁνυπονόητος non suspicans, incurious Որ չունի զկասկած. որ ոչն խիթայ. աներկիւղ. յապահովացեալ, եւ անպատրաստ. կասկած չունեցօղ. ... *Յաշտ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿԱՐԾ — ( ) NBH 1 0172 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ἁδόκητος inopinatus Ոչ կարծեցեալ. անկարծելի. անակնկալ. յեղակարծ. չի կարծած. ... *Արհաւիրք անկարծք ʼի վերայ հասանէին. Իմ. ՟Ժ՟Ը. 17: *Յանկարծ վտանգէն երկնչէին. Ոսկ. յհ. ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՀ — (հք.) NBH 1 0225 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 14c ա. Իբր Անպախ. անվնասելի.: անփուտ. *Սարդենասեր անպահ պահանգաց. Նար. խչ.: ԱՆՊԱՀ. Ոչ պահօղ, հեղգ ʼի պահս. *Անաղօթս եւ անպահս առնէ. Կանոն.: *Անպատրաստ է, անպահս եւ անաղօթք. Ոսկիփոր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՏՐԱՍՏԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0228 Chronological Sequence: 5c ա. Կարի անպատրաստ. *Գտեալ անպատրաստագոյն զզօրսն պարսից. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0228 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 11c, 12c գ. Ոչ գոլն յօրինեալ՝ կազմեալ պատրաստութեամբ. անզարդութիւն, անշքութիւն. անպաճոյճ գոլն. *Զհասարակական բառս եւ զձայնի անպատրաստութիւն ամենայն ուրեք նախապատուէ. Բրս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»