ԱՆՍԱՄ

ԱՆՍԱՄ
(ացի, ա՛.) NBH 1-0234 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c չ. ἁκούω, ὐπακούω, πείθομαι , πειθαρχέω audio, obedio, pareo, obtempero Հանդարտ ոգւովն ունկն դնել, կամ Յանձն առնուլ զլուեալ բանն հեզութեամբ եւ հլութեամբ. հնազանդիլ. հպատակիլ. լսել բանի. ունկնդիր լինել. մտել, մտիկ ընել .... տե՛ս Ծն. ՟Լ՟Թ. 10: Օր. ՟Ժ՟Ը. 14: Դատ. ՟Ժ՟Ա. 17: ՟Գ. Թագ. ՟Ի. 25: ՟Դ. Թագ. ՟Ժ՟Դ. 11: Իմ. ՟Ը. 12: Երեմ. ՟Ի՟Թ. 8: ՟Լ՟Բ. 33: ՟Լ՟Զ. 25: ՟Լ՟Բ. 15: Գծ. ՟Զ. 7: Յայտ. ՟Ժ՟Թ. 10: Կամ որպէս προσέχω (յորմէ Պռօսխօմէն). Ուշ ունել. ունկն դնել զգուշութեամբ. attendo, obtempero Օր. ՟Ա. 45: Առակ. ՟Ա. 25: Յով. ՟Ի՟Է. 6: Ես. ՟Լ՟Բ. 4: Երեմ. ՟Է. 24: ՟Ի՟Ե. 4: Գծ. ՟Ա. 19: ՟Բ. 7: ՟Ժ՟Զ. 14. եւ այլն: Կամ որպէս πείθομαι . Հաւանիլ. ընդունել. յանձն առնուլ. Գծ. ՟Ի՟Ա. 14: ՟Ի՟Գ. 21: ՟Ի՟Է. 11: Յկ. ՟Գ. 3: Սոցին հանգոյն եւ յայլ գիրս պէսպէս ոճով ասի. *Որով կարողն է անսալ եւ չանսալ հրամանացն: Արժանաւոր մեծաց վարձուց լինիցի, եթէ անսայցէ աստուծոյ. այլ զի եւ չանսալոյն իշխանութիւն ունիցի. Եզնիկ. *Մի՛ անսայք անմիտ բանից. Փարպ.: Եպէ ասնայցես, աղերսեմ: Քահանայապետին բարբառոյ անսաց. Նար. ՟Ի՟Է. ՟Լ՟Ա: *Անսայ (այսինքն յանձն առնու) եւ զվարելն եւս ʼի հոգւոյն, եւ մարտ ապտերազմի տալ ընդ թշնամւոյն: Բարութեանց պատճառք հաւանելեացն, զոր օրինակ չարեաց պատճառաք նոյն է չանսալեացնʼʼ. այսինքն չանսացողաց. Ոսկ. մ. ՟Ա. 13. 23: ԱՆՍԱԼ. ἁνίημι dimitto, remitto, indulgeo Ներել. զիջանիլ. թոյլ առնել. թողացուցանել. տեղի տալ. թող տալ, աչք խփել. ... *Անսա՛, եւ պատմեցից քեզ. ՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Ե. 16: *Եւ անսացից, ես ընկալայց. Ես. ՟Խ՟Զ. 4: *Ոչ եւս անսացից նոցա. Երեմ. ՟Ժ՟Ե. 6: *Եթէ իցէ՞ լուիցեն, եւ անսայցեն. Եզեկ. ՟Գ. 11: *Որոց եւ ոչ ա ժամանակ մի անսացաք հնազանդութեանն. Գաղ. ՟Բ. 5: *Երկայնմտութեամբ ներէ, թողու, անսայ. Ագաթ.: *Ընդ միշտ անսալոյն՝ ներող. Նար. ՟Խ՟Թ: *Սքանչացի՛ր ընդ քրիստոսի անսալ եւ ներելն. Նանայ.: ԱՆՍԱԼ. Հանդարտել. տանել. ժոյժ ունել. համբերել. ... *Միթէ մի՞շտ լռիցեմ, եւ անսայցեմ: Ի վերայ ամենայնի այսորիկ անսաս տէր, ե՛ լռեցեր. Ես. ՟Խ՟Բ. 14: ՟Կ՟Դ. 12: *Եւ ոչ բարբառոյ բանից ձեռոց անսացից. Յոբ. ՟Զ. 26: *Գութ մարդասիրին աստուծոյ ոչ անսաց միշտ յայսպիսի մնալ մեզ վտանգս. Խոսր.: *Ո՞րպէս լռեսցես, զիա՞րդ իսկ անսայցես. Նար. ՟Ծ՟Զ: *Թշնամանեմք զնա. իսկ նա անսայ, ոչ զայրանայ. Սարգ. յկ. ՟Դ: *Որ ընկերին անսասցէ՝ առնե զմեղս, եթէ պարտակա՞ն իցէ մեղացն ... Պիղատոս անսացեալ մատնչացն՝ մեղս ընդունէր. Բրս. հց.: *Մորենի դիւրայրեաց է, եւ վաղ անսայ հրոյ. Կիւրղ. ել.: ԱՆՍԱԼ. Երկայնամտել. յարատեւել. երկայնմտութեամբ սպասել. կալ մնալ. տիտիկ ընել, համբերել, սպասել, կենալ. *Ոչ անսացին խորհրդոց նորա. Սղ. ՟Ճ՟Ե. 13: *Ի լռել իմում անսասցեն ինձ. Իմ. ՟Ը. 12: *Անսացէ՛ք աստ այլ սակաւ աւուրս եւս. Վրք. հց. ձ: *Ոչ անսալ՝ ուր ժողովեալն են: Բժշկութեան անսալ. Բրս.: հց: *Անսային դիպող ժամանակի. Հ=Յ. սեպտ. ՟Ժ՟Գ.: *Պսակն քո պատրաստեալ է. հրեշտակք անսան քեզ Հ=Յ. մայ. ՟Ի՟Թ.: *Անսային գտանել ժամանակ դիպող. Հ. կիլիկ.: *Անսալ ունիմ, մինչեւ լցցի բեռամբ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Զ: *Աճման մարմնոյն անսայ: Անսայ եւ իսրայէլական ազգին, զի ինքնակամ դիմեսցեն. Ագաթ.: *Ի սեբաստացւոց քաղաքին անսայր՝ հաւաքել զնիւթ վարդապետութեան. Խոր. ՟Բ. 77: *Համբերելով անսացեալ, մինչեւ ʼի մտանել հակառակորդացն. Պիտ.: *Ներէ, եւ անսայ ապաշխարութեան. Խոսր.: Նոյնպէս իմա՛ եւ հյց. խնդրով. *Զայն անսայր: Մնալով պետրոսի, նմա զայսոսիկ անսացʼʼ. այսինքն ընծայեաց կամ եթող նմա զպատիւ. Նանայ.: Իսկ ՟Ա. Մակ. ՟Է. 5. *Ինքն իսկ անսայր քահանայութեանʼʼ. իմա՛, ակնկալեալ մնայր. յն. խորհէր կամ կամէր:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆՍԱՄ" в других словарях:

  • ԵՍ — (իմ, ինձ, զիս, յինէն, ինեւ, յիս. մեք, մեր. զմեզ, ի մէնջ, մեօք.) NBH 1 0663 Chronological Sequence: 6c Դերանուն առաջին դիմին ἑγώ (սեռ.) ἑμοῦ կամ μοῦ, ἠμείς, ἠμῶν ego (սեռ.) mei, nos, nostri Դերանուն առաջին դիմին , յորմէ է բանն. ես. ... *Ուխտեցի ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»