ԱՆՍԿԻԶԲՆ

ԱՆՍԿԻԶԲՆ
(կզբան, բունք, բանց.) NBH 1-0236 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. ἅναρχος principii expers, principio carens Որոյ չիք սկիզբն ժամանակի եւ եղանութեան. անժամանակ, անեղ. որ էն յաւիտենից: Որպէս ստորոգելի աստուծոյ կամ երից անձանց առ հասարակ. *Զիա՞րդ քննել կարիցեմք սզկբնաւորք զանսկզբանէն. Ագաթ.: *Ոչ ոք էր անսկզբանն, որ կոչէր զանուն նորա. Յճխ. ՟Բ: *Մի երրորդութիւն, անսկիզբն եւ անժամանակ. Նար. ՟Խ՟Դ: *Հայր սկիզբն անսկզբանցն. յորմէ որդի ցուցանէ, եւ հոգի սուրբ ʼի նոցունց յէութենէ. Վրք. սեղբ.: *Զանսկիզբն բանդ անձնաւոր: Տեառն անսկզբան. Նար. ՟Ի՟Ը. եւ Նար. խչ.: *Ես թէ երկոքեան անսկզբունք, եւ քան զլինելութիւնն են վերագոյնք. Բրս.: չար: *Զի մի՛ երկու իշխանութիւնս անսկզբունս կարծիցի. Տօնակ.: *Սկսանիքն ասի յանսկզբնէ ումեմնէ: Ամենայն մարդ ժամանակօք արարեալ է, եւ անսկիզբն ինչ ոչ գոյ ʼի նոսա. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2: *Յանսկզբանց յաւիտենից. Փիլ. նխ. ՟ա.: ԱՆՍԿԻԶԲՆ. որ եւ ասի ԱՆՍԿԶԲՆԱՒՈՐ. Որպէս յատկութիւն հօր, անծին, անեղագոյն. ոչ ծագեալ յայլմէ անձնէ. անպատճառ. ἅναρχος, ἁγέννητος principii carens, ingenitus *Խոստովանիմք զհօր յատկութիւն առանձնաւորութեանն՝ անծին եւ անսկիզբն. Շ. թղթ.: *Քեզ միայնոյ սկզբանդ եւ անսկզբանդ. Նար. ՟Խ՟Ը: *Ի հրէական փոքրաբանութիւնն անկանել, միայն անսկզբանն (հօր) զաստուածութիւնն գրել: (Կամ ըստ արիոսի) Երիս անսկզբունս եւ անկարգս, եւ որպէս թէ իցէ ասել՝ հակառակ աստուածս: Արդ՝ անսկիզբն է հայր, զի ո՛չ յայլմէ ումեքէ, եւ ոչ յինքենէ նմա գոլն է. եւ այլն: Զմի եւ զնոյն գիտել զբնութիւն աստուածութեան՝ անսկզբանն, եւ ծնեցելոյ, եւ յառաջ եկելոյ. Առ որս. ՟Ե. ՟Ժ՟Դ: *Որդին որդի, եւ ոչ անսկիզբն, քանզի ʼի հօրէ. ապա եթէ ʼի ժամանակէ առցես զսկիզբն, ե՛ւ անսկիզբն. վասն զի արարիչ ժամանակաց. Ածաբ. մկրտ.: *Զհօրէ ասեմք, թէ ոչ միայն անսկիզբն, այլ եւ եղեալ իսկ (այսինքն ծնեալ իսկ) յումեքէ չէ. բայց զորդի ասեմք, թէ անսկիզբն է, եւ ծնեալ ʼի հօրէ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 5: *Ոչ երեք անսկզբունք, քանզի հայր միայն է անսկիզբն՝ ոչ յումեքէ ծնեալ ... բայց ըստ ժամանակի անսկզբունք իբրեւ զհայր. Սարկ. հանգ.: *Անսկզբան հօր անկզբնակից է եւ որդին. Լմբ. հանգ.: ա. մ. ԱՆՍԿԻԶԲՆ. ա. մ. Առանց բանաւոր պատճառի. անհիմն. վայրապար. *Յանհիմն յանսկիզբն ʼի դողդոջուն խորհրդոց խօսելոյ. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 1: *Եւ ո՛չ անսկիզբն ʼի ներսք ածեմք զլծակացն (օրինակ), որ արեամբ ողջակիզին պատարագեցաւ. Միսայ. խչ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆՍԿԻԶԲՆ" в других словарях:

  • ԱՆԾԻՆ — (ծնի.) NBH 1 0166 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. ἅγονος sine facto Անծնունդ. անծննդական. անզաւակ. ամուլ. ստերջ. անբեր. զաւակ կամ բերք չունեցօղ. ... *Ամենայն անպտուղ՝ բնաւ անծին. Ոսկ. ՟ա. թես.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԿԶԲՆԱԳՈՅՆ — (գունի.) NBH 1 0236 Chronological Sequence: Unknown date, 5c գ. Անսկիզբն յամենայն կարգի. ստորոգելի սեպհական հօր աստուծոյ, որ եւ ԱՆԵՂԱԳՈՅՆ ասի. այսինքն ոչ միայն անսկիզբն ժամանակաւ եւ անստեղծ, որպէս որդի եւ հոգի, այլ եւ անպատճառ կամ ոչ ծագեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԿԶԲՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0236 Chronological Sequence: Unknown date ա. Անսկիզբն. անսկզբնական. *Ոչինչ մնայ անսկիզբն ասել զմարդկութիւն, իբր զի սորա մասունքն ʼի լինելութեան են, յաստուծոյ յանսկզբնաւորէ սկիզբն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԿՍԱՆԵԼԻ — ( ) NBH 1 0236 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. ԱՆՍԿՍԱՆԵԼԻ ԱՆՍԿՍԵԱԼ Անսկիզբն. անժամանակ: կամ ոչ առեալ սկիզբն. ոչ սկսեալ: *Որդի անսկսանելի. ՃՃ.: *Անսկիզբն եւ անսկսեալ. Վահր. երրորդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՍԿՍԵԱԼ — ( ) NBH 1 0236 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. ԱՆՍԿՍԱՆԵԼԻ ԱՆՍԿՍԵԱԼ Անսկիզբն. անժամանակ: կամ ոչ առեալ սկիզբն. ոչ սկսեալ: *Որդի անսկսանելի. ՃՃ.: *Անսկիզբն եւ անսկսեալ. Վահր. երրորդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԷՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0760 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. οὑσία essentia, substantia Զի՛նչ էն. իսկութիւն. բնութիւն. գոյացութիւն. զաթ. *Անեղութիւն ո՛չ է էութեան, այլ էութեանն է նշանակ. Կիւրղ. գանձ.: *Ի հօր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԷՆԻՄԱՑ — ( ) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Early classical, 7c ա. Ամենայնի իմացօղ եւ գիտակ. ամէնիմաստ. իբր παννοητικός omnia vel omnino intelligens *Ամէնիմացն Աստուած գործ տեսչութեան կատարէր. Սեբեր. ՟Ը: *Որ անսկիզբն է, եւ ամէնիմաց. Յճխ. ՟Ժ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՍՊԻՍՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0095 Chronological Sequence: 13c գ. Այսպիսի գոլն. դրական բան. *Ոչ ասին այսպիսութեամբ, այլ միայն բացբարձականաւ, անմահ, անսկիզբն. Վահր. երրորդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՆՑԱՆԵԼԻ — (լւոյ.) NBH 1 0107 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 10c, 11c, 12c Տ. ԱՆԱՆՑ ըստ ա. նշ. *Հրեղէն են գետքն, անանցանելի են վտակքն. Նար. ՟Ը: Եւ ըստ բ. նշ. *Փառք, կամ գիտութիւն. կամ պատուհաս անանցանելի. Յճխ. ՟Ժ: Լմբ. տնտես.: Ոսկ. յհ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՍԱՑ — ( ) NBH 1 0111 Chronological Sequence: 7c Տ. ԱՆԱՍԵԼԻ. *Անսկիզբն՝ անասաց եւ անճառելի մնաց. Շիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»