ԱՊՍՏԱՄԲԵՄ


ԱՊՍՏԱՄԲԵՄ
(եցի.) NBH 1-0278 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 12c չ. որ եւ ԱՊՍՏԱՄԲԻԼ. ἁφίσταμαι, ἁποστατέω , ἁθετέω deficio, desro, descisco, rebellis fio, praevaricor, rebello Յետս կալ. ընդվզիլ. վտարանջել. հեստել. անսաստել. նշկահել. լծընկէց լինել. ʼի բաց կալ ʼի ծառայութենէ. յետս կալ ʼի հնազանդութենէ գլխոյն կամ իշխանի. գլուխ քաշել. ... *Յերեքտասաներորդում ամին ապստամբեցին: Ապստամբեաց յաստուծոյ փրկչէ իւրմէ: Թէ ապստամբիցէք այսօր ʼի տեառնէ: Մի՛ լինիք ապստամբք ʼի տեառնէ, եւ մի՛ ʼի մէնջ ապստամբէք. եւ այլն: *Մի՛ ասեր՝ թէ վասն տեառն ապստամբեցի. Սիր. ՟Ժ՟Ե. 11: *Ապստամբեցին ʼի խոսրովայ. Խոր. ՟Գ. 44: *Ապստամբեաց ʼի միաբանութենէ ճշմարտութեանն ... նոյնպէս եւ մնացեալքն ապստամբեցին. Փարպ.: *Որպէս յիմ արդարութեանցն ոչ ապստամբեցի (այսինքն ոչ ʼի բաց կացի). Լմբ. սղ.: *Չիք բրաի ինչ որ ապստամբեալ գտանիցի ʼի նոցանէ. (այսինքն յոր չիցեն ձեռնհաս). Վեցօր. ՟Է: ն. ԱՊՍՏԱՄԲԵՄ. ն. Որպէս Ապստամբեցուցանել. *Ապստամբել ջանաս յինէն զժողովուրդսդ. Ճ. ՟Ա.: այլ ըստ հին օրինակի Ճ. ՟Բ. գրի, ամբարտաւանեցուցանել:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Look at other dictionaries:

  • ԱՊՍՏԱՄԲԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0278 Chronological Sequence: 10c ձ. Տ. ԱՊՍՏԱՄԲԵՄ. չ. *Ապստամբին պարթեւք ʼի մակեդոնացւոց. Յհ. կթ.: *Յանցեայ, ապստամբեցայ. Նար. ՟Ի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.