ԱՀԵԱԿ

ԱՀԵԱԿ
(եկի, կաց կամ կից.) NBH 1-0030 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. եւ գ. ἁριστερός, ἁριστερόν, εὑώνυμος sinister, tra, rum Ձախ. ձախոյ՝ ձեռն կամ կողմն. ... *Յուսոյ տանն յաջմէ մինչեւ յուս ահեկի կողմանն: Յահեկէ կողմանէ: Աղեղամբ յաջուց եւ յահեկաց. ՟Բ. Մնաց. ՟Ի՟Գ. 10: Յես. ՟Ժ՟Թ. 27: ՟Ա. Մնաց. ՟Ժ՟Բ. 2: *Ահեակ անկիւնն. Ագաթ.: *Յահեակ կողմն. Եղիշ.: *Նիզակն արի ʼի ձեռին իւրում աջոյ, եւ յահեկումն վահան: Ահեակ ձեռամբն: Որ յաջ եւ յահեակ թեւսն էին. Խոր.: *Ցուպ յահեկում բերելով ձեռին: Ի ձեռն առնուին յահեակն զջահս. Պիտ.: *Աջովս մատակարարեմ, եւ ահեակ կողմամբս աւերեմ. Նար.: *Սերմանեա՛ զողորմութիւն երկոքին ձեռօք, եւ հնձես աջովդ եւ ահեկաւդ. Եփր.: *Ի հակառակ զինուցն աջեկաց եւ յահեկաց. Տօնակ.: ՅԱՀԵԱԿ. Ընդ ահեակ կողմն. դէպ ʼի ձախը. ... *Յաջ եւ յահեակ թռուսջիր: Խուսել կամ խոտորիլ յաջ կամ յահեակ: Մի՛ յաջ եւ մի՛ յահեակ: Ո՛չ յաջ եւ ո՛չ յահեակ: Կամ թէ յաջ՝ կամ թէ յահեակ. եւ այլն: ՅԱՀԵԿԷ. ԸՆԴ ԱՀԵԿԷ. Յահեակ կողմանէ կամ կողման. ձախ դին. ... *Մերձ կային յաջմէ եւ յահեկէ: Եւ յահեկէ իւրմէ փառք եւ մեծութիւն: Յածեա՛ց սրեա՛ց յաջմէ եւ յահեկէ: Ընդ աջմէ եւ ընդ ահեկէ արքայի: Մի ընդ աջմէ գնդին լուցելոյ, եւ մի ընդ ահեկէ: Ընդ աջմէ եւ ընդ ահեկէ աշտանակին: Նստցին՝ մի ընդ աջմէ քումմէ, եւ մի ընդ ահեկէ: Որ ընդ աջմէն եւ ընդ ահեկէն է. եւ այլն: ԱՀԵԱԿ. Նմանութեամբ, որպէս թիւր, յոռի, չար, անարգ. վատթար. վնասակար, կամ վնաս. *Որ (տղայք) ոչ ծանեան զաջ եւ զահեակ իւրեանց. Յովն. ՟Դ. 11: *Խոտորումն է որովայնամոլութիւն յահեակ: Կարծելով ընդ ահեակն մրցիլ՝ յաջն գթեցի: Զահեակն հեթանոսաց՝ աջ ձեռնադրեցին. Խոսր.: Նար. ՟Ծ՟Ե. եւ Նար. առաք.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "ԱՀԵԱԿ" в других словарях:

  • ԱՆԿԻՒՆ — (կեան կամ կիւնի, կեանց.) NBH 1 0174 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c գ. ԱՆԿԻՒՆ գրի եւ ԱՆԳԻՒՆ.(լծ. լտ. անկուլուս. յն. ղօնի՛ա, ղօ՛նիօս. պ. խիւնկ, փիւնճ. ռմկ. գունջ) ... γωνία angulus Տեղի՝ յոր յանգին անձկութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՋԵԱԿ — (եկի, կաց.) NBH 1 0280 Chronological Sequence: Unknown date, 13c Տ. ԱՋ, գ. ա. որոյ հակառակն է ԱՀԵԱԿ. *Աջեկաւն ջանան գայթագղեցուցանել. Վրդն. սղ.: *Խոտորել ʼի հակառակ զինուցն աջեկաց եւ ահեկաց. Վրդն. քրզ.: *Մի՛ խոցոտիլ ʼի հակառակ զինուցն աջեկաց եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0396 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c ն. ἑξερημόω, καθαιρέω, καταστρέφω desolo, devasto, diruo, destruo, subverto, averto, ἁνασκάπτω effodio Յաւեր դարձւցանել. անապատ անշէն եւ ամայի կացուցանել. քակել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴՐՈՒԱԳԵՄ — (եցի.) NBH 1 0644 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c ն. περιέχω, κοιλοσταθμέω, ξυλόω cingo, circumdo, circumcamero, contingo Պատել. շուրջ դնել. յօրինել՝ տախտակամած կամ կամարաձեւ. ... *Դրուագել զտունն ոսկւով, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԱԽ — (ու կամ ոյ, ու կամ ով. ʼի ձախմէ.) NBH 2 0144 Chronological Sequence: Early classical ա.գ. ἁριστερός, εὑώνυμος sinister, laevus Ահեակ՝ ձեռն, կամ կողմն. ... *Զձեռն իւր զձախ: Ի ձախու ձեռին իւրում: Ի ձախմէ ձեռանէ քումմէ. եւ այլն: Կամ *Ի ձախմէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԱԽՈՅ — (ոյու,) NBH 2 0145 Chronological Sequence: Early classical, 8c ա. ՁԱԽՈՅ կամ ՁԱԽՈՒ. ἁριστερός, εὑώνυμος sinister, laevus. Նոյն ընդ Ձախ՝ ʼի սեռականէ նորա. որ եւ Ձախային. ձախական. ահեակ. ... *Յաջոյ ուսոյ տանն մինչեւ զձախոյ ու տանն: Ի ձախու, կամ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԱԽՈՒ — (ուի.) NBH 2 0145 Chronological Sequence: Early classical, 8c ա. ՁԱԽՈՅ կամ ՁԱԽՈՒ. Նոյն ընդ Ձախ՝ ʼի սեռականէ նորա. որ եւ Ձախային. ձախական. ահեակ. *Յաջոյ ուսոյ տանն մինչեւ զձախոյ ու տանն: Ի ձախու, կամ ʼի ձախոյ ուս տանն: Ի ձախու, կամ ʼի ձախոյ ձեռին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐԴԵԱՅ — ( ) NBH 2 0417 Chronological Sequence: 8c ա. Այն՝ որոյ նիւթն է նեարդ, կամ ջիղ. որպէս արջառաջիլ, փոկ. յորոյ վերայ պատեալ զքեմուխտ՝ վարէին որպէս ճոպան, այսինքն չուան՝ պարան կարկամ եւ անբեկանելի. ... *Հանեալ յասպազինէն զներդեայ եւ քեմըխտապատ պարանն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՇՄԱՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 2 0438 Chronological Sequence: Early classical ն. Հայեցուցանել. յուշ առնել. *Ի լինելոցն նշմարեցուցանէ: Ըստ առանձնային կերպարանաց զանունն նշմարեցուցանէ: Ահեակ անկիւնն (խաչի) զտանջանսն նշմարեցուցանէ զմեղաւորացն. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»