ԱՌԱԿԵՄ

ԱՌԱԿԵՄ
(եցի.) NBH 1-0284 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c ն. παραβάλλω, ὐπαινίσσομαι parabolis expono, etc. Առակս ʼի մէջ առնուլ. առակաւորել. առակախօսիլ. առակաւ նշանակել. նմանութեամբ յայտնել. նմանեցուցանել. յարմարել. այլաբանել. *Առակեսցես տանն դառնացողաց զառակս զայս: Ո՞չ ապաքէն զայս ամենայն առակ զնմանէ առակեսցեն: Որո՞վ առակաւ առակեսցուք զնա. Եզեկ. ՟Ի՟Դ. 3: Ամբ. ՟Բ. 6: Մրկ. ՟Դ. 30: *Զայս եղբարք առակեցի յանձն իմ եւ յապողոս. ՟Ա. Կոր. ՟Դ. 6: Ուստի եւ Առակ. ՟Բ. 2. *Առակեսցես զսիրտ քո ʼի հանճարʼʼ. իմա՛, յարմարեսցես՝ որպէս յարմարի առակ ինչ ըստ խորհրդածեալ իմաստից. կամ ըստ Լմբ. *Առակս ասէ առցես ʼի սրտի քում, եւ այնու ածցես զնա ʼի հաւանութիւն արդար լինելոյʼʼ: *Սկսայց առակ (առեղծանելի), ոչ առասպելական, այլ որ է ճշմարիտ առակեալ. Փիլ. սամփս.: *Տէրն մեր առակեաց առակ. Եփր. համաբ.: *Բանտ զկեանս աշխարհիս առակեաց: Գիշեր զհրէական անհաւատութիւնն առակէ. Յհ. իմ. ատ.: *Կաթն զվարդապետութիւն աստուածային պատգամացն առակէ. Սարգ. ՟ա. պ. ՟Դ: *Վասն նոցա իսկ առակեաց ամենագէտն զլինելոցն իրս. Ագաթ.: *Ի սատանայ առակեցին զվիշապն. Եզնիկ.: *Առակեաց նա զաշակերտսն իւր ʼի ղազար, եւ զնոսա ʼի մեծատունն. Իգն.: *Ի գարեղէն նկանակ առակեցան նոքա: Որոց ծ Կամ որպէս Նշանակել. յայտ առնել. *Յառն կողէ ասաց զկինն լինել, առակելով՝ կէս մասին արուին գոլ զէգն: Փիղք զպատիճսն շարժէին, առակելով՝ եթէ ժողովրդեանն ողջոյն տան. Փիլ. լին. եւ Փիլ. լիւս.: ԱՌԱԿԵԼ. παραδειγματίζω, ἁποκαλύπτω ignominiae expono, gtarduco Խայտառակել. մերկանալ զամօթալիս. նշաւակել յանդիման առնել ʼի նշաւակ. *Յայտնեաց զպոռնկութիւն իւր, եւ առակեաց զամօթ իւր. Եզեկ. ՟Ի՟Գ. 18: *Առակեա՛ զդոսա առաջի տեառն յանդիման արեգական. Թուոց. ՟Ի՟Ե. 4: *Տանջանօք առակելով սատակէին. ՟Գ. Մակ. ՟Է. 10: *Ոչ կամէր առակել զնա. Մտթ. ՟Ա. 19: Իսկ Սղ. ՟Լ՟Զ. 7. *Որոց առակեալ իցեն ճանապարհք իւրեանցʼʼ. իմա՛ ըստ յն. բացեալ եւ յաջողեալ, կամ ընդարձակեալ. բայց Լմբ. իմանայ՝ նշաւակեալ, նախատեալ ʼի բերան ամենեցուն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»