ԱՌԱՋԱԴԻՐ

ԱՌԱՋԱԴԻՐ
(դրի, րաց.) NBH 1-0287 Chronological Sequence: 6c, 12c ա. Առաջի եդեալ. առաջիկայ. Տե՛ս եւ ՅԱՌԱՋԱԴԻՐ: *Բաւականապէս ուսաք զառաջադիր (կամ զառաջադրեալ) խորհուրդս. Լմբ. պտրգ.: ԱՌԱՋԱԴԻՐ. προτακτικός praepositivus Յառաջոյ եդեալ. նախադաս. *Առաջադիր ձայնաւոր. Թր. քեր. որ են ըստ յատկութեան լեզուի յունաց ... եդեալք յառաջ քան զայլ ձայնաւոր առ ʼի կատարել զմի վանկ երկբարբառ. որոց փոխան ոչ ʼի դէպ դնի հյ. ա, ե է, ի, ը, ո. այլ դնելի են, ա, ե, ի, ո, եւեթ. յորոց կազմին երկբարբառքդ, այ, աւ, եա, եւ, իւ, ոյ, ու: գ. ԱՌԱՋԱԴԻՐ. գ. πρόθεσις proposition Առաջադրութիւն, այսինքն առաջադրեալ նուէր. *Յիրաւի յաստուածային պատարագաց արենէն նուիրի ʼի վերայ առաջադրացն իւրաքանչիւր ուրուք արժանի առնէ զնոսա. Փիլ. ել. ՟Ա. 12:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԱՌԱՋԱԴԻՐ" в других словарях:

  • ՆԱԽԱԴԻՐ — (դրի, րաց.) NBH 2 0387 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. πρόθετης primus institutor, auctor. Նախ դնօղ. նախկին յօրինիչ. *Տէր յոհան մանդակունի. սա նախադիր գտաւ հայաստանեայցս ժամակարգութեանց (զկնի վարդապետաց իւրոց). Յհ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՅԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0569 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c, 14c ա. Գոյաւոր. էական. հաստատուն. եւ Գոյակ. *Գոյական յաւէժութեան երկարաձիգ ամնակաւ. Պիտ.: *Զգոյական զօրութիւնն՝ որ տուաւ նոցա (զուարթնոց) շնորհօք. Շ. յուդ. ՟Բ: *Քեզ փառք ... ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԱԽԱԴԱՍԵՄ — (եցի.) NBH 2 0386 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 11c ն. προτάσσω, ττω ante pono, praepono, ante colloco եւ praefero. Յառաջ դասել. նախակարգել՝ ըստ տեղւոյ, կամ ըստ պատուոյ. *Հոգւոյն բանից զիւրեանց կամաց նախադասեն շարժումն. Կիւրղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՂԱՇԱՐ — (ի, աց կամ ից.) NBH 2 0460 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 13c, 17c ա. Շարակից. յարակից. զօդեալ. միացեալ. *Պետրոս շաղաշար ընդ խաչափայտիդʼʼ. այսինքն խաչակից տեառնդ. Ճ. ՟Ա.: *Այլ ես ածից ըզքեզ առ հայր, եւ զնիւթականըդ շաղաշարʼʼ. այսինքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏՈՐԱԴԱՍ — (ի, ից.) NBH 2 0748 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 13c, 14c ՍՏՈՐԱԴԱՍ ՍՏՈՐԱԴԱՍԱԿԱՆ. ὐποτεταγμένος subjectus ὐποτακτικός subjunctivus. Ստորինն դասիւ. ներքոյ դասեալ. յետադաս. ստորագիր. *Ստորադասք են երկու, այսինքն ներքնադիրք. Երզն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՏՈՐԱԴԱՍԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 0748 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c, 13c, 14c ՍՏՈՐԱԴԱՍ ՍՏՈՐԱԴԱՍԱԿԱՆ. ὐποτεταγμένος subjectus ὐποτακτικός subjunctivus. Ստորինն դասիւ. ներքոյ դասեալ. յետադաս. ստորագիր. *Ստորադասք են երկու, այսինքն ներքնադիրք. Երզն. քեր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏՐԳԱԼ — (ի, աց կամ ից.) NBH 2 0897 Chronological Sequence: 11c, 13c գ. որ եւ ԴՐԳԱԼ, ՏԱՐԳԱԼ. (ռմկ. դգալ, տգալ.) Գործի գոգաւոր եւ մեղեխաւոր ʼի պէտս սեղանոյ. ... *ասացաք յաղագս կրակի, թէ կերակ է, եւ տըրգալն՝ տարգալ, եւ սըղոցն՝ սողոց, Առաջադիր կարէ լինել տ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ւ — ( ) NBH 2 0922 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c Ւ, կամ ւ. Տառ՝ անուանեալ Հիւն, սիւն. ըստ տեղւոյն ձայնաւոր երկբարբառ, իբր Եու, իյո՛ւ, եւ ըստ տեղւոյն բաղաձայն՝ որպէս մեղմ վ. յար եւ նման մի նոյն նշանագրի լատինացւոց, որ կրկին ձեւով գրի,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»