ԱՌՈՂՋՈՒԹԻՒՆ

ԱՌՈՂՋՈՒԹԻՒՆ
(-) NBH 1-0311 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ὐγίεια sanitas, ὀλοκληρία integritas Առողջն գոլ, եւ առողջանալն. ունելն կամ ընդունելն զբարեխառն վիճակ անախտութեան եւ ամբողջութեան մարմնոյ. ... *Քան զառողջութիւն եւ զգեղեցկութիւն սիրեցի զնա: Վասն առողջութեան զապիկարն կարդայ: Յոտից մինչեւ զգլուխ չի՛ք ʼի նմա առողջութիւն: Հաւատքն՝ որ նովաւ՝ ետուն դմա զառողջութիւնս զայս՞ Իմ ՟Է 10: ՟Ժ՟Գ 18: Ես. ՟Ա 6: Գծ. ՟Գ. 16: Իսկ Իմ. ՟Ը 1. *Ձգտի (կամ ձգի) ʼի ծագաց մինչեւ ʼի ծագս օգտակար առողջութեամբʼʼ. յն. մի բառ, քաջառողջաբար, կամ հզօրեղապէս: *Հաւասարութիւն խառնուածոյ մարմնոյն՝ առողջութիւն ասի. Լմբ. սղ.: *Հիկանդութեան զաձողջութեանն ունիմք կարօտութիւն. Յհ. իմ. ատ.: *Առողջութիւն ընձեռել, կամ բաշխել. Փարպ.: Ագաթ.: *Դեղ առողջութեան. Նար. ՟Լ՟Դ: Շ. ընդհանր.: *Ոչ ունիմ ինչ առողջութիւն ստամոքսի. Վրք. հց. ՟Ժ՟Գ: *Որ կամաւոր կուրութիւն յինքն բերէ, ոչ երբէք եկեսցէ յառողջութիւն. Յհ. կթ.: Լայնաբար՝ Լաւութիւն. ուղղութիւն. անարատութիւն. *Զի՞նչ է յոռութիւն, եւ զի՞նչ առողջութիւն սահմանի. Սահմ. ՟Բ: *Առողջութեամբ գնալ ʼի ճանապարհս նորա: Առողջութեամբ արդարութեան. Ագաթ.: *Խոնարհութիւն սրտի, եւ առողջութիւն սրտի, եւ առողջութիւն հաւատոց. Բրս. առ գր.: Իբր թանձրացեալ՝ Առողջացուցիչ. *Առողջութիւն եղեւ նա աշխարհիս հայոց, եւ բազում վիրաւորք ʼի ծածուկ նովաւ գտին զառողջութիւն. Եղիշ. ՟Ը: *(Աստուած) կրկնաձիր առողջութիւն. Նար. ՟Գ: *Կերակուր է առողջութիւն. Նար. ՟Գ: *Կերակուր է առողջութիւն մարմնոյն. Նեղոս.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԱՌՈՂՋՈՒԹԻՒՆ" в других словарях:

  • ԱՆՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0186 Chronological Sequence: 6c գ. Չունելն զհիւանդութիւն. ոչ հիւանդանալն. առողջութիւն. *Պահապանքն յոյժ էին զարմացեալ ընդ անհիւանդութիւն առողջութեան (կամ ընդ առողջութիւն անհիւանդութեան) նոցա: Նախախնամութեամբ Հոգւոյ՝ անհիւանդութեամբ (առ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՑԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0045 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 12c ա. Ունօղ աղցից՝ պիտոյից՝ կարեաց. ընդ հարկաւ կարօտութեան անկեալ. իբր ἑνδεής indigens պէտք ունեցօղ, կարօտ. ... *Միակի մերովս աղցաւոր, յոքնապատիկ պատուով բիւրաւոր. Նար. ՟Մ՟Ծ՟Բ: *Աղցաւոր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅԼԱԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0083 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c ա.գ. Օտար բանիւ խօսօղ, եւ ասացեալ, եւ ասացուած. մոլար. խառնակ. *Զմիոյ այլանդակի եւ այլաբանի զհետ երթաս. Ճ. ՟Ը.: *Զմիաբարբառ լեզու մարդկութեան շփոթեաց յայլաբան խլուըրտիւնս. Արծր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԲԺՇԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0123 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 12c, 13c գ. Անբժշկելին գոլ. անբժշկական ցաւ կամ ախտ. անյուսութիւն առողջութեան. *Եհար նա զերկիր Եգիպտացւոց հարուածովք անբժշկութեան. Յուդթ. ՟Ե. 11: *Մի՛ գուցէ եռացեալ խաղաւարտիւք՝ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԴԱՄԱԼՈՅԾ — (լուծի, աց կամ ից.) NBH 1 0130 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c ա.գ. παραλυτικός, παραλυόμενος paralyticus Լուծեալ անդամօք. որոյ ջիլք եւ անդամք լուծեալ են. ... *Անկեալ դնէր, կամ դնի անդամալոյծ: Բերէին անդամալոյծ մի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԸՄԲՌՆԻՄ — ( ) NBH 1 0147 Chronological Sequence: 10c ձ. ԱՆԸՄԲՌՆԻԼ Չըմբռնիլ. չանկանիլ ընդ իւիք. *Կատարել առողջութիւն ասէ զամենեւին մաքրիլն յախտից, եւ զանըմբռնիլն դարձեալ ʼի նոյն տեսակս վշտաց. Խոսր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԹԱԽԱՆՁԵԼԻ — ( ) NBH 1 0150 Chronological Sequence: 5c ա. Իբր Անթախծելի. անտրտում. *Անթախանձելի առողջութիւն. Մանդ. ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿՈՒՍՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0176 Chronological Sequence: Unknown date, 5c ն. ԱՆԿՈՒՍՆԵՄ ἁθετέω, διαπτύω sperno, respuo որ եւ ԱՆԿՈՒՇՆԵԼ, ԱՆԳՈՍՆԵԼ. Արհամարհել. անարգել. *Որ անկուսնելոցն է, անկուսնէ՛. եւ որ անօրինելոցն է, անօրինի՛: Մի՛ ընդ ամենայն առողջութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՈՒՇԱՀԱՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0222 Chronological Sequence: 11c, 12c գ. ἠδονή suavitas, voluptas Անուշութիւն համոց. համ անոյշ. քաղրութիւն. համեղութիւն. ունելն եւ առնուլ զանոյշ համ. *Պտուղք զգալիք ունին զգեղեցկութիւն եւ զանուշահամութիւն. Շ. բարձր.: *Կարօտութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՑԱՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0250 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c գ. ἁναλγησία indolentia Չառնելն զցաւ. անախտութիւն. առողջութիւն մարմնոյ եւ հոգւոյ. եւ Անցաւակցութիւն. *Եղիցի նոցա (անասնոց) յանցաւութիւն եւ ʼի ծննդականութիւն. Մաշտ.: *Ի նշանակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»