ԱՌՈՒ

ԱՌՈՒ
I. (ի, իւ, օք. եւ ոյ, ով, ոց, ովք.) NBH 1-0311 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c գ. (լծ. յն. րի՛աքս. լտ. ռի՛վուս տ. ըռմագ) ῤύαξ rivus Վտակ հոսեալ. ուղխ. գետ փոքր, (ջրոյ, արտասուաց, արեան, եւ այլն. վազուկ ջուր, պղտի գետ.) ... *Մեծութիւն թէ առուիւ (կամ առուով) գայցէ (յն. լոկ՝ հոսեսցի), մի՛ յօժարեսցին սիրտք ձեր. Սղ. 11. ՟Կ՟Ա. այսինքն՝ *Թէ արտաքուստ հոսին մեծութիւնքն իբր զառու. Վրդն. սղ.: *Առուոցն ʼի վերայ հոսման. Նիւս. կազմ.: *Որպէս որք զառուսն տանին, նախ նշանահարս տեղեացն առնիցեն. Արշ.: *Յորժամ ʼի ջերմութենէ օդոյն ջուրն ծորեալ ելանէ ʼի ձեանն առուս առուս վիժելով, զհող երկրին ըզկնի իւր հեղեղատելով. լաստ. ՟Ժ՟Զ: *Մըտացդ աչաց օգնական եւ վկայ զգալւոյդ առուսն շնորհել: Արտասուացն առուօքըզնոյն լուանալ. Լմբ. սղ.: *Այսպէս եւ յայնժամ լինէծ առուք արեան. Լաստ. ՟Ժ՟Զ: *Արեանն առուք իբր յաղբիւրէ իմն ʼի լեր դէն ʼի բաց արձակեալք. Նիւս. կազմ.: *Իբրեւ յեռանդնուտ յիմանալի քրայէ արտաշիկագոյն առու. Այնաղթ. բարձր: ԱՌՈՒ. αὕλαξ, ἁγωγός, ὁχετός sulcus, rivus, canalis Առուամէջք. այսինքն ագուգայ ակօսաձեւ, խողովակ, ջրանցք, ուրդի, երակ, խրամ, եւայլն. ընդ որ հոսի ջուր կամ այլ ինչ հեղուկ, կամ հոսելովն գործէ զայն առուակս. ռմկ եւս. առու: ... *Ջուր բերել առուով ʼի գործ ինչ, կամ յաղագս ոռոչանելոյ. Մխ. դտ.: *Յանդաստանն առուօքն տանիցի մշակն զջուրն. Նիւս. կուս.: *(Փափկասէրն) զամենայն անդամսն առհասարակ առուս աղբանոցաց գործէ: Զառուս տըղմոյն ձգել. Ոսկ. մ. ՟Գ 4: եւ Ոսկ. յհ. ՟Բ 30: *Ծայրապատար զերակացն գործելով առուս. Պիտ.: *Զմանրն ʼի ձեռն ոմանց առուոց ʼի լերդին ածէ ʼի ձեռն ոմանց առուոց ʼի լերդին ածէ ʼի դուրս: Անդուստ ʼի դուրս դիմեալք երկորեակ իմն առուք՝ ունին յինքեանս շունչ եւ արիւն. Նիւս. կազմ.: *Առ առուսն ռընդանն հաղողդաբար թողացոյց: Սննդական առուս հատին ʼի մարմնի մերում, հատանելով իբրու ʼի պարտէզս առուս .. եւ նախ իսկ առուք՝ երկու երակք հատան առ թիկունս կոյս. Պղատ. տիմ.: *Արտօսրն հանդիպի, յորժամ խորագոյն խելապատկին որ ʼի տըրտմութենէ գոլորշիքն են՝ լնուցուն իբրեւ ʼի ձեռն առուացն ոմանց որ յաչսն դնացք են խոնարհագոյնք՝ զծանրուին պատրաստէ. Բրս. գոհ.: II. ԱՌՈՒ 2 (-) NBH 1-0312 Chronological Sequence: Unknown date ա. իբր Առօղ. հաղորդ. տե՛ս ʼի բառն ԱՐԵԱՆԱՌՈՒ, այս ինքն արենակից:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ԱՌՈՒ" в других словарях:

  • ԱՌՈՒԱՐԵԱՆ — ( ) NBH 2 1045 Chronological Sequence: Unknown date ԱՌՈՒԱՐԵԱՆ կամ ԱՌՈՒ ԱՐԵԱՆ. Տ. ԱՐԵԱՆԱՌՈՒ. *Ազգականք, եւ առու արեան կուսին մարիամու. Եպիփ. թաղմ.: *Եկին ʼի խառան, եւ գտին անդ յառուարեան ազգէ իւրեանց. Եպիփ. ծն.: *որպէս նախնի լուսաւորիչն, ուստի եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐԵԱՆԱՌՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0351 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 11c, 12c ա. ԱՐԵԱՆԱՌՈՒ կամ ԱՐԵԱՆ ԱՌՈՒ որ եւ յոքնակի ասի Առուք արեան կամ տարեանց. Առօղ զմասն նոյն արեան, կամ ունօղ զնոյն առու արեան այլոյ. այսինքն ազգական համարիւն. *Արեանառու լոյս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՕՍ — (ի, իւ, ից կամ աց.) NBH 1 0027 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 12c գ. αὕλαξ sulcus Առու եւ ածու հերկոյ. հետք արօրոյ բացեալ խոփով. *Զակօս նորա արբեցուցեր: Ակօսք նորա լացի՞ն առհասարակ: Ձգիցէ՞ ակօս ʼի դաշտի քում.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԲԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 1 0035 Chronological Sequence: Early classical գ. Տեղի աղբոյ եւ աղտեղութեանց. կերիզ: Իսկ անցք նոցա՝ ԱՌՈՒ ԱՂԲԱՆՈՑԱՑ. ἁμαρὰ կամ ὁχετὸς ἁμάρας cloaca *Զբերանն եւ զաչս եւ զամենայն անդամսն առհասարակ առուս աղբանոցաց գործէ. Ոսկ. մ. ՟Գ. 4 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՈՒԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0312 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱՌՈՒ. *Առւակքն Ատուածոյ այսինք լի եղեւ ջուրբ. Վրդն. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՈՒԱՀԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0312 Chronological Sequence: Early classical գ. Առու ըստ ՟Բ նշ. այս ինքն ագուգայ. ջրանցք. καταγωγή ὐδάτων aquaeductus *Զգանձս տաճարին ʼի ծախս առուահանաց ծախէր. Եւս. պտմ. ՟Բ 6 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌՈՒԱՄԷՋՔ — ( ) NBH 1 0312 Chronological Sequence: Early classical Տե՛ս ԱՌՈՒ ըստ ՟Բ նշ. αὕλαξ որ եւ Ակօս. Թուոց. ՟Ի՟Բ 24: *Գալ մտանել ʼի նեղտգոյն. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՏԱՇԻԿԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0378 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c ա. Կարի արտաշէկ. ամենայնիւ հրագոյն, կամ շանթացեալ. կաս կարմիր՝ կրակ դարձած. *Իբրեւ արտաշիկագոյն լինէին (երկաթի) մահիճքն. Ճ. ՟Ա.: *Արտաշիկագոյն առու հրախառն սուրբ արեանն. Անյաղթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՋՈՒՐ — (ջրի.) NBH 1 415 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ա. πολύυδρος aquosus Որոյ ջուրն է բազում. ջրարբի. ջուրը շատ. *Զերաշտացեալ տեղիսն՝ բազմաջուրս գործիցեն. Պղատ. օրին. ՟Զ: *Որպէս փոքր առու մի առ բազմաջուր գետս. Վրք. ոսկ.: *Զուարճասցին իբրեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԵՏ — (ոյ, ոց. եւս եւ՝ ի, աւ.) NBH 1 0540 Chronological Sequence: 5c, 6c, 10c, 11c գ. ποταμός flumen, fluvius, amnis Ջրանցք երեւելի. առու մեծ անոյշ ջրոյ ժողովելոյ ʼի վտակաց, որ ոռոգանելով զերկիր՝ թափի ʼի ծով. ... *Գետ ելանէր յեդեմայ: Որպէս թէ ʼի գետոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»