ԱՐՁԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵՄ

ԱՐՁԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵՄ
(ցուցի.) NBH 1-0367 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. στηλόω erigo ut cippum, statuo Կանգնել հաստատութեամբ իբրեւ զարձան. հաստատել. կառուցանել. զետեղել. դնել. ամրացուցանել. յանդիման կացուցանել. *Զոսկերսն սաւուղայ եւ Յովնաթանու ... արձանացուցին անդ այլազգիքն. ՟Բ. Թագ. ՟Ի՟Ա 12: *Աւազան քարեղէն արձանացուցանել. Յհ. իմ. ատ.: *Արձանացուցին զայնպիսի ատրուշան իւրեանց. Մագ. ՟Խ՟Է: *Փոխանակ նոցա զբարեվայելուչսն արձանազուզանել. Յհ. իմ. ատ.: *Արձանացո՛ անփոփոխ պատրաստական վստահութիւն: Զփափագ ըղձիցն արձանացուցեր: Արձանացուսցես զմեզ ընդ հովանեաւ թեւոց սուրբ խաչիդ: Մի՛ արձանացուցանեէ զմեղկութեանցն. Նար.: *Այլոյ մեղաց լինի հաղորդ (սուտ վկայն), եւ արձանացուցանէ զնոսա՝ հաստատելով ʼի չարիսն, զոր մեղան. Տօնակ.: (որ եւ ՔԱՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ). *Զի եթէ ստութիւն մեր, եւ ապիրատութիւն արձանացոյց զնորա իրաւունս. Ոսկ. հռ.: *Առաջի արթուն մտացն արձանացուցեալ. Լմբ. պտրգ.: ԱՐՁԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. στηλητεύω proscribo, facinora alicujus noto, triumpho Կասեցուցանել. յաղթահարել. արգելուլ. նահանջել. առկայացուցանել. դդարեցուցանել. նշանակել եւ նշաւակել. յաղթանակ կանգնել, ձաղել. ... *Արձանացոյց զմահ. Զքր. կթ.: *Արձանացո՛ զծարաւս մոլեգին շարժման սրտիս խռովութեան. Նար ՟Հ՟Ա: *Մարտնչիս ընդ եղբարս եօթն՝ անձամբ միով կապեալս, որք եօթն յաղթութեամբ զքեզ արձանացուցանեն. Ածաբ. ի մակաբ.: *Քրիստոս՝ որ վասն մեր ʼի քեզ բարձրացաւ, զբարձրացեալն օձն պղնձի արձանացոյց. Եպիփ. խչ.: ԱՐՁԱՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. στηλητεύω in cippo inscribo, memoriae prodo Արձանակել. արձանագրել. մատենագրել. * Երկայն բանւք արձանացուցանէ զառաջին իւր զչարութիւն ... խոստովանութեամբ. աստուածաբ. ʼի կիպր: *Զքաջութիւն իւրաքանչիւր արձանացուցին ʼի վէպս եւ ʼի վէպս եւ ʼի պատմութիւնս. Խոր. ՟Ա 2: *Ի՞բր երգեցից ինձ վտանգս եւ արձանացուցից նախատինս: Կարգեցի կուտեցի արձանացուցի. Նար. կ. եւ Նար. յիշ.: *Ի ճառիս արձանացուցանէ բանիւք. Շ. բարձր.: *Արձանացուցանեմ զկիրս իմ, եւ ոչինչ օգտիմ. Սարգ. յկ. ՟Է: Արձանացուցանել. Յարձան դարձուցանել. քարացնել. *Սէր ընտանեցան զկինն ղովտայ արձանացոյց. Կլիմաք.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»