ԱՒԱՆԴԵՄ

ԱՒԱՆԴԵՄ
I. (եցի.) NBH 1-0390 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ն. παρατίθημι, παραδίδωμι depono, commendo, repono, trado եւն. Տալ ինչ ումեք իբրեւ աւանդ. դնել յաւանդ. եւ Փոխանցել յայլս զբան ինչ պահելի հաւատարմութեամբ. յանձն առնել. յանձնել. ... *Զաւանդն՝ զոր աւանդեցաւ նմա: Որպէս աւանդեցին մեզ: Ես ընկալայ ʼի տեառնէ, զոր եւ ձեզն աւանդեցի: Աւանդեսցես զնա որդւոյ քում ʼի խրատ: Աւանդեաց իւրոց հնազանդելոցն խորհուրդս եւնուէրս. եւ այլն: *Աւանդեցին իւրեանց ազգին զխորհուրդն յառաջագոյն. Ագաթ.: *Աւանդեն զուսումնն միմեանց ʼի բերանոյ. Եզնիկ.: *Աւանդելի է նորագունիցն զուսումնականն. Սահմ. ՟Ժ՟Զ: *Որ ինչ իմաստութեան են ջան, փոյթ յանին կալան աւանդել յունաց. Խոր. ՟Ա. 1: *Զսուրբ աւետարան ուխտին աւանդեցին կնքով. Փարպ.: *Հռչակեցին եւ աւանդեցին պաշտօն օրհնութեան կատարել. Նար. խչ.: կր. ԱՒԱՆԴԵԼ. Տալ եւ ընծայել ումեք զորի ի՛նչ եւ է, կամ դնել եւ պահել ինչ ուրեք: կր. Տուեալ, դնել. *Աւանդել զիշխանութիւն եւ զգանձս որդւոց իւրոց. Խոր. ՟Ա. 16: *Նմա աւանդեցաք զսրբութիւնս մեր. Ագաթ.: *Որում աւանդեցայք յառակ վարդապետութեան. Հռ. ՟Զ. 17: *Առ որս աւանդեցաւ. Կամրջ.: *Պահանջէ զուսումնն՝ յոր աւանդեցաւ. Եզնիկ.: *Զոր ʼի ներքս ʼի գերեզմանիդ աւանդեցէք: Այնչափ մեծարեաց զդանակսն գայլախազեայ, մինչեւ ընդ իւր աւանդեաց ʼի թամնաքարի. (այսինքն յանձնեաց գնել). Եղիշ. թղմ. եւյես: *Որ ապականացու աւանդեալ (զմարմինս՝) անեղածս ստանաս. Նար. ՟Կ՟Գ: *Այսօր խնդրի պատուական փայտ խաչին աւանդեալն ʼի գողգոթայ. Շար.: ԱՒԱՆԴԵԼ ԶՈԳԻ. Յանձն առնել ʼի ձեռս Աստուծոյ զհոգի իւր. հանել զհոգին. վախճանիլ. փոխիլ ʼի կենաց. հոգին տալ. ... *Ի ձեռս քո աւանդեմ զհոգի իմ. Ղկ. ՟Ի՟Գ. 46: *Հաւատարիմ հաստչին աւանդեսցեն զիւրեանց ոգիսն. ՟Ա. Պետ. ՟Դ. 19: *Մինչ չեւ զչունչն աւանդեալ էր, ʼի դուրս զլեարդն կորզէին. Յհ. կթ.: II. ԱՒԱՆԴԵՄ 2 (-) NBH 1-0390 Chronological Sequence: Early classical չ. ԱՒԱՆԴԵՄ կամ ԱՒԱՆԴԻՄ. որ եւ ԱՒԵՄ, կամ ԱՒԻՄ. Յաւիւն հարկանիլ. իբր ցնորեալ աստանդիլ. մոլեդնիլ. παροιστρέω oestro captus insanio (որ ի սուրբ գիրս թարգմանի, զայրանալով զայրանալ լծընկէց լինել). *Չարախօսէս զեփրեմայ իբրեւ զաւանդող երնջի ստահակութիւն մոլորէ. այս է, զի զօրինացն լուծն անարգեաց. Սեբեր. ՟Ժ: III. ԱՒԱՆԴԻՄ 2 (-) NBH 1-0390 Chronological Sequence: Unknown date չ. Տ. ԱՒԱՆԴԵՄ 2

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "ԱՒԱՆԴԵՄ" в других словарях:

  • ԱՒԵԱԼ — ( ) NBH 1 0392 Chronological Sequence: Unknown date Ըմբնեալ յաւիւն. ցնորեալ. (ʼի Աւեմ, կամ իմ.) *Բամբասի եփրեմ իբրեւ զաւեալ երինջ. Բրս մկրտ: Տե՛ս եւ ԱՒԱՆԴԵՄ, դեմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»