ԱՒԵՐ

ԱՒԵՐ
(-) NBH 1-0396 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 14c ա. ἕρημος desolatus Աւերեալ. եղծեալ. քանդեալ. անապատ. վերան, վիյրան, ավար, ավարէ, խարապ. *Տունդ իմ աւեր կայ, կամ աւեր է. Անգ. ՟Ա. 4. 9: *Աւեր երկիր խոպանացեալ: Աւեր, անջուր, խոպանացեալ. Երեմ. ՟Բ. 3: ՟Ծ. 19: *Ամենայն տեղի՝ աւեր եւ անապատ լիցի. ՟Գ. Մակ. ՟Գ. 19: գ. ԱՒԵՐ. գ. ἑρήμωσις, ἑρημία desolatio Աւերումն. քանդումն. կործանումն. *Մերձ է աւեր նորա. Ղկ. ՟Ի՟Ա. 20: *Մի՛ տեսանել նոցա զաւեր Սուրբ եկեղեցեացն: Աւեր աշխարհին ձերոյ ձեօք շինի. Եղիշ. ՟Է. ՟Ը: *Հուսկ յետին աւեր տաճարին երուսաղէմի: Յորում եղեւ հուսկ յետին աւերն. Եւս. քր. ՟Բ: *Աւերն եւ կործանումն նորա քեզ ոչ երեւի. Եփր. համաբ.: *Որ եւ նոքին իսկ (բանքն) աւերի նշանակքն. Ոսկ. ես.: *Յենովսայ մինչեւ յաւեր աշտարակին. Ոսկիփոր.: Եւ Աւերակ. վիրանէ. *Իբրեւ էր բանակն յաւերս քաղաքին զարեհաւանի. Բուզ. ՟Դ. 58: ՅԱՒԵՐ ԴԱՐՁՈՒՑԱՆԵԼ. այսինքն Աւերել, կամ աւերակ անպատ կացուցանել. եբր. խարէպպա թ. արապ էթմէք *Զքաղաքս քո յաւեր դարձուցից. Եզեկ. ՟Լ՟Ե. 4: *Զյոլով մասն աշխարհիս յաւեր դարձուցանէր. Խոր ՟Բ. 73: ՅԱՒԵՐ ԴԱՌՆԱԼ, ԼԻՆԵԼ, ՄԱՏՆԻԼ. այսինքն Աւերիլ. *Եթէ եղիցին տունք բազումք, սակայն յաւեր դարձցին. Ես. ՟Ե. 9: *Զիա՛րդ եղեր յաւեր յանկարծակի. Սղ. ՟Հ՟Բ. 19: *Եղեն յաւեր եւ յանապատ. Երեմ. ՟Խ՟Դ. 6: *Եկեղեցիք մատնին յաւեր. Փարպ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ԱՒԵՐ" в других словарях:

  • ԱՒԵՐԱԾ — (ոյ կամ ի, ոց.) NBH 1 0396 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 13c գ. Տ. ԱՒԵՐ. *Զամենայն աւուրս աւերածոյն իւրոյ: Պղծութիւն աւերածոյն: Կատարած տացի ʼի վերայ աւերածոյն: Կատարած տացի ʼի վերայ աւերածոյն. Ղեւտ. ՟Ի՟Զ. 34: եւ ՟Բ. Մնաց. ՟Լ՟Զ. 21 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0396 Chronological Sequence: Early classical ա. ἕρημος, ἑξερημώμενος desertus, desolatus, ἁοίκητος inhabitabilis Աւեր. աւերերալ. անշէն. անբնակ. անապատացեալ. եղծեալ. աւրած, քանդած. ... *Աւերակ երկիր, տեղի, լերինք, քաղաքք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵՐՈՒԱԾ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0396 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c գ. ԱՒԵՐՈՒԱԾ ԱՒԵՐՈՒՄՆ. Աւերելն, իլն. աւեր. աւերած. *Յայնչափ աւերուած հասցէ, զի փուշ փոխանակ որթոյն բերիցէ. Ոսկ. ես.: *Աւերումն աւանաց. Խոր. ՟Գ. 68: *Վասն աւերմանն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՒԵՐՈՒՄՆ — (րման) NBH 1 0396 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c ԱՒԵՐՈՒԱԾ ԱՒԵՐՈՒՄՆ. Աւերելն, իլն. աւեր. աւերած. *Յայնչափ աւերուած հասցէ, զի փուշ փոխանակ որթոյն բերիցէ. Ոսկ. ես.: *Աւերումն աւանաց. Խոր. ՟Գ. 68: *Վասն աւերմանն սկիտոյ. Վրք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՂԾՈՒՄՆ — (ծման, մունք, մանց.) NBH 1 0655 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c գ. Եղծանիլն, եւ եղծանելն. ապականութիւն. խանգարումն. աւեր. աւրելը, աւրըւիլը. ... *Նորոգօղն զմեզ ի մեղացն եղծմանէ. Յհ. իմ. ատ.: *Եղծումն եւ ապականութիւն: Յեղծումն աւերանաց բերիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՆԳԱՐ — ( ) NBH 1 0919 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c գ. ԽԱՆԳԱՐ. σύγχυσις perturbatio. Գրի եւ ԽԱՆԿԱՐ. Խանգարումն. աւեր. եղծումն. վնաս. շփոթութիւն. յոյզք խռովութեան. ... *Ամենայն խանգարք, անկարգութիւնք. Ոսկ. մ. ՟Գ. 6: *Կամեցաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՈՒՐԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 1125 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c ն. τυφλόομαι, πωρόομαι եւն. excaecor, obcaecor եւն. Կոյր լինել (աչօք կամ մտօք). կրել զկուրութիւն. պակասիլ ʼի լուսոյ. նմանութեամբ Խափանիլ ճանապարհաց. կուրնալ. ... *Ակն իւր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՐԱԿԱՇԱՏ — ( ) NBH 2 0174 Chronological Sequence: Early classical ա. Ուր իցէ ճարակ անասնոց բազում. արօտ յուռթի. *Որ ցորեան եւ գարի բերէր երկիրն, յորժամ աւեր մնայցէ ʼի մարդկանէ, խոտալից ճարակաշատ լինի անասնոց. Ոսկ. ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍԱՏԱԿՈՒՄՆ — (կման.) NBH 2 0698 Chronological Sequence: Unknown date, 10c գ. θραῦσις, ὁλέθρος, ἁφανισμός եւն. perditio, exterminatio եւն. Սատակելն, իլն. կոտորած. մահ. աւեր. *Կանանց եւ մանկանց առ հասարակ սատակումն: Հօտս եւ անգեայս զընտիրս սատակման: Եւ զկանայս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԹԱՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0820 Chronological Sequence: 8c, 12c գ. ՎԹԱՐՈՒԹԻՒՆ ՎԹԱՐՈՒՄՆ. διάπτωσις lapsus, ruina. Եղծումն. խախտումն. աւեր. քայքայումն. վտանգ. կործանումն. վնաս. *Զհիմամբ հաստատեալս առանց վթարութեան եւ հերքելոյ քամահեն. Սարկ. հանգ.: *Հանապազորդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»