ԲԱԶՄԱԳՈՅՆ

ԲԱԶՄԱԳՈՅՆ
(գունի, ից, կամ աց.) NBH 1-403 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c ա. Որպէս բաղդատականն Բազում բառիդ. πλεῖον, -νες plus, plures, -ra Շատագոյն. կարի բազում. բազմապատիկ. աւելի շատ, շատւոր. ... *Մեծարեաց զբազումս ʼի մոգուց, եւ զբազմագոյնս ʼի մոգպետաց: Հարկք աշխարհին բազմագոյն քան առ հարբն նորա երթայր յարքունիս. Եղիշ. ՟Ա.՟Բ: *Որ բազմագոյն օրինակօք գուշակեցեր. Շար.: *Բազմագոյն եւս իցէ այն՝ որ մնացեալն կայցեն. Կոչ. ՟Ժ՟Ե: *Թէպէտեւ վկայք բազումք էին ասացելոցն, սակայն եւ թշնամիքն ե՛ւս բազմագոյն. Ոսկ. մ. ՟Ա. 1: *Լինելով ընդ ձեզ Աստուած՝ բազմագոյնս զձեզ ցուցանէ նոցա. Փարպ.: ա. ԲԱԶՄԱԳՈՅՆ, գունի, ից կամ աց. ա. Որպէս բարդութիւն Գոյն բառիս. πολυχρώματος multicolor Բազում գոյնս ունօղ. գունագոյն. բազմերանգ. գունզգուն. ... *Բազմագոյն՝ որ ʼի ժամս անձրեւաց յերկինս աղեղն է՝ իրիս կոչի. *Յասպիսի բազմագոյն. Տօնակ.: *Ականց բազմագունից տեսակ. Դիոն. երկն.: *Զբազմագոյն երանգսն: Պտղոց բազմագունացեւ համանդամից. Միսայէլ խչ.: մ. ԲԱԶՄԱԳՈՅՆ. մ. πολυειδῶς multifariam Բազմատեսակաբար. բազմօրինակ. շատ կերպ. ... *Ջուրք անձրեւաց միանգամայն (յն. միատեսակ) իջանեն, եւ բազմագոյն զօրանան (այսինքն ներգործեն). Կոչ. ՟Ժ՟Դ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԲԱԶՄԱԳՈՅՆ" в других словарях:

  • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՌԱՒԵԼ — (ա.) NBH 1 0296 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c ԱՌԱՒԵԼ ԱՌԱՒԵԼ ԵՒՍ. περισσός, περισσώτερος abundans, amplior, major, κρείσσων կամ κρείσσον melior, ius Աւելի. յաւելեալ. աճեցուն. մեծ. շատ. սաստիկ. էւել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԳԻՆ — (գնի) NBH 1 402 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c ա. ԲԱԶՄԱԳԻՆ ԲԱԶՄԱԳՆԻ. πολύτιμος, πολλοῦ ἅξιος magni pretii Որ ինչ ունի զգին եւ զյարդ բազում. մեծագին, ծանրագին. պատուական. սուղ, գնոջ ... Զի մի՛ զրկեսցի նա ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԳԻՒՏ — ( ) NBH 1 402 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ ʼի բազում տեղիս եւ յաճախ, կամ բազմօրինակ գտանի. դիւրադիւտ. *Յասպիս ... բազմագոյն, եւ բազմադիւտ. Տօնակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱԳՈՒՆԱԿ — ( ) NBH 1 403 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c, 14c ա. որ եւ ԲԱԶՄԱԳՈՅՆ ասի. Իբր Գոյնզգոյն. գունագոյն. եւ մանաւանդ՝ որպէս Բազմազան, բազմապիսի. բազմայեղանակ. πολύτροπος multiformis գունզգուն, եւ շատ կերպ. ... *Ի սնգոյրս եւ ʼի ծարոյրս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՁԵՒ — ( ) NBH 1 410 Chronological Sequence: 6c, 8c ա.մ. πολύσχημος multarum figurarum, πολυειδής, ποικίλος multiformis, varius Բազում ձեւով յօրինեալ. յոքնատեսիլ. պէսպէս. բազմագոյն. *Անունն Աստուծոյ՝ բազմաձեւ եւ բազմատեսակ յասացելոցն (այսինքն՝ ʼի սուրբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՄԱՍՆԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 410 Chronological Sequence: 6c ա. πολυμερέστατος Որոյ բազմագոյն են մասունք. *Բազմամասնագոյն ջրոցս յարակայեալ գոլով՝ Պոնտոս. Արիստ. աշխ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄԱՒՈՐԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 417 Chronological Sequence: 12c Տ. ԲԱԶՄԱԳՈՅՆ. *Բանից յանցաւորութիւնք ... կարի բազմաւորագոյնք են . Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՄՈՍՏԵԱՅ — ( ) NBH 1 419 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 11c, 12c, 13c ա. ԲԱԶՄՈՍՏ ԲԱԶՄՈՍՏԵԱՅ ԲԱԶՄՈՍՏԵԱՆ. Տ. ԲԱԶՄԱՃԻՒՂ. *Կէսքն ʼի ծառոց բազմոստք. Վեցօր. ՟Է: *Ոչ են բազմոստք, եւ ոչ ընդդիմանալ հողմոց կարեն. Մխ. առակ.: *Նա է հատ բազմոստ (յետ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԻՆԵԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0552 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. Ունօղ զգոյն գինւոյ. գինետեսիլ. գինիի գունով. ... *Գինէգոյն է սուտակն. Վրդն. ծն.: *Յասպիս բազմագոյն եւ գինէգոյն. Տօնակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»