ԲԱՆԱՄ

ԲԱՆԱՄ
(բացի, բա՛ց, բացեալ.) NBH 1-434 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ն. ἁνοίγω, διανοίγω, ἁνακαλύπτω aperio, revelo, relego Պարզել եւ արձակել զփակեալն, զծածկեալն, զմածեալն եւ այլն. բառնալ զարգելս. անցս տալ. ակներեւ եւ յայտնի առնել. հերձուլ. մեկնել. եւ այլն. ... եբր. ֆաթախ, ֆաձախ (ուստի եփփաթա՝ եւ բացիր, ըստ արմատոյն են մի եւ նոյն) *Եբաց նոյ զպատուհան տապանին: զդրունս երկնից եբաց: Բա՛ց մեզ (զդուռն): Եբաց Յովսէփ զամենայն շտեմարանս ցորենոյ: Բացաք զամանս մեր: Բանալ զաչս, զշրթունս, զհանդերձ: Եբաց զգիրսն: Որպէս բանայր մեզ զգիրս: Եբաց զմիտս նոցա՝ իմանալ զգիրս: Նախծին, որ բանայ զամենայն արգանդ: Բա՛ց դու զփոր ձկանդ: Եփաց զարգանդ նորա, եւ այլն: *Զկոյրս բանալ. Ագաթ.: կր. կր. լինի ԲԱՆԱԼ, ԲԱՆԻԼ, եւ ԲԱՑԵԱԼ ԼԻՆԵԼ. *Փակեալն բանալ բնաւորեցաւ յարժանաւոր ժամանակի. Փիլ. լին.: *Բանջարքն այլ եւ այլ զօրութիւն ունին. զի մին կակղացուցանէ՝ եւ միւսն խստացուցանէ, մին բանայ եւ միւսն կնքէ. մին միս ածէ եւ միւսն հալէ. Կիւրղ. ղեւտ.: *Գիտեմք ես, զի բանան աչք հօրն քո: Բանայցեն աչք ձեր: Բանայցե՞ն քեզ դրունք մահու: Սահանք երկնից բացան: Բանալ երկնից: Բացաւ երկիր, եւ եկուլ զդադտն: Գերեզմանք բացան: Եփփաթա, որ է բացի՛ր: Ռա՛բունի, զի բացայց. բացաւ, եւ երթայր զհետ նորա. եւ այլն: *Կոյրք բանային. Ճ. ՟Ա.: *Բանին դրունք երկնից: Բանին գերեզմանք: Դպրութիւնք հրաշիցն բանին. Շար.: *Բանի աստուածընկալ աւետարանն. Մաշկ.: *Բացեալ լինին դրունք. Յհ. իմ. երեւ.: *Որովք փակեալն բանանի. Նիւս. երգ. (կամ է սխալ գրչի, փոխանակ գրելոյ՝ բանի. կամ որպէս լինի եւ դնիլ, դնանիլ:) Նմանութեամբ եւ ոճով ասի. *Եբաց Աստուած զաչս նորա. Ծն. ՟Ի՟Ա. 9: *Եւ բացան աչք նորա (յն. վերահայեցաւ). ՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Դ. 27: *Բացաւ սիրտ նորա, եւ սփոփեցաւ. Մեկն. ղեւտ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Смотреть что такое "ԲԱՆԱՄ" в других словарях:

  • ԲԱՐԲԱՌԻՄ — (եցայ.) NBH 1 442 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c հ. ԲԱՐԲԱՌԻՄ որ եւ ԲԱՐԲԱՌԵՄ. φθέγγομαι, ἁποφθέγγομαι, λαλέω vocem edo, loquor Մարդկային ձայնիւ խօսել. հանել բան ընդ բերան. արտաբերել. գոչել. խօսիլ. ... *Նենգութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՐԱՄ — (ացի.) NBH 2 0131 Chronological Sequence: 6c ն. Բայ անյայտ, որպէս Վիրալ, կամ խրամատել՝ նմանութեամբ. դնի որպէս Անյոյս առնել, կամ հեռացուցանել ʼի տեսութենէ յուսոյ. փոխանակ յն. ἁπόγνωσις negatio, desperatio. *Զոգւոց աչսս, զորս հրացին ոմանք ʼի բարի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՏՐՈՒԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 2 0625 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 11c, 12c, 14c ն. καλύπτω, κατακαλύπτω, σκεπάζω velo, operio, tego եւն. Պատրուակաւ իւիք ծածկել. քօղարկել. պատել. պարածածկել. առագաստել. վարագուրել. ստուերածս ածել. գոցել. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԹԹԵՄ — (եցի.) NBH 2 0941 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 9c, 10c, 12c, 13c ն. կր. իբր ձ. ἁνοίγω aperio βλαστάνω produco, germino, pullulo. (որպէս Բանամ, բացի. եբր. ֆէ՛թ 6 որ է բացի՛ր) Բանալ զծաղիկս. ծաղկեցուցանել. արձակել տերեւս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»