ԲԱՐԲԱՌԻՄ

ԲԱՐԲԱՌԻՄ
(եցայ.) NBH 1-442 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c հ. ԲԱՐԲԱՌԻՄ որ եւ ԲԱՐԲԱՌԵՄ. φθέγγομαι, ἁποφθέγγομαι, λαλέω vocem edo, loquor Մարդկային ձայնիւ խօսել. հանել բան ընդ բերան. արտաբերել. գոչել. խօսիլ. ... *Նենգութիւն բարբառիք: Զպարկեշտս բարբառիմ: Մեծաբանս սնոտեաց բարբառեալ: Հարցուկք բարբառեցան աշխատութիւնս եւ այլն: *Զպիթագորեանն կարել բարբառել. Փիլ. լին. ՟Ա. 10: *Զպղատոնականն համարձակագոյն այժմ բարբառիմ. Խոր. ՟Ա. 32: *Ո՞վ զհայրականն բարբառեսցի զուարճութիւն. Խոր. ՟Գ. 68: *Արշաւելով (յորսս) զխիզախականն եւ զաղեղնայինն եւեթ բարբառեսցին. Փարպ.: *Ծածկաբար զԱստուծոյսն առ իս բարբառելով: Բարբառելով զէլի էլին. Յհ. իմ. ատ.: Շար.: չ.ձ. ԲԱՐԲԱՌԻՄ. չ.ձ. Յայն արձակել. կարդալ. գոչել. տալ ձայն բարբառոյ. բերան բանալ. խիզախել. ազդել. ... *Բարբառեցաւ Դաւիթ ʼի զօրն: Բարբառէր առ նա աբեսաղոմ: Բարբառեալ մեծաձայն՝ լացին: Բարբառեսցին ʼի վերայ քո (զօրք) որ իջանեն ʼի քեզ: Տէր ʼի սիովնէ բարբառեցաւ: Բարբառեցաւ յիս տէր, եւ կորացոյց զիս: Բարբառեցաւ, եւ ասէ, արի՛ կա՛ց մանո՛ւկ դու: Բարբառեսջիք ʼի վերայ վիմին (յն. առ վէմն) յանդիման նոցա, եւ տացէ զջուրս իւր. եւ այլն: *Զի՞նչ արդեօք աստուածամարտդ բարբառիս յաստուածային ձայնիւ բարբառէր առ սուրբ կանայսն. Շար.: *Բանամ զշրթունս, բարբառիմ լեզուաւս, բողոքեմ զանձնէս. Ժմ.: *Յորժամ ցնծղայքն բարբառեսցին. Վեցօր. ՟Դ:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Смотреть что такое "ԲԱՐԲԱՌԻՄ" в других словарях:

  • ԲԱՇԽԵՄ — (եցի.) NBH 1 438 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c ն. διανέμω, ἁπονέμω, μερίζω, μεταδίδωμι distribuo, impertior, νέμω tribuo, χορηγέω suppedito, subministro, largior Բաշխ կամ բաժին տալ իւրաքանչիւր ումեք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԲԱՌԵՄ — (եցի.) NBH 1 442 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 9c, 10c ն. Տ. ԲԱՐԲԱՌԻՄ. *Զայս աւետիս հնչեալ բարբառեմ ʼի լսելիս նոցա. Զքր. կթ.: *Բարբառեսցէ զբարուրսն. Նար. ՟Ձ՟Ը: *Բարբառեցին առաջի նորա զօրհնութիւնս: Բարբառեաց, ուղիղ արարէք զճանապարհս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՇՆՈՐՀ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 454 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 12c, 14c ա. εὕχαρις, εὑχάριστος gratiosus Շնորհալի, շնորհազարդ եւ վայելուչ. հաճոյական. շէնք շնորհք ունեցօղ, սիրուն. ... *Թէ զամաչեցեալս յառաջ մատուսցես՝ բարեշնորհ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՄԱՐՁԱԿԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 2 0023 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 11c, 12c, 13c ա.մ. ՀԱՄԱՐՁԱԿԱԳՈՅՆ ՀԱՄԱՐՁԱԿԱԳՈՅՆՍ. παρρησιέτερος, ον confidentior, tius. Առաւել համարձակ. եւ Կարի համարձակաբար. *Համարձակագոյն բանիւ զմեղուցեալսն յանդիմանէր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐԿԵՇՏ — (ի, ից կամ աց.) NBH 2 0636 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c ա. σόφρων, εὑσχήμων, κόσμος honestus, modestus, moribus compositus, moderatus, temperatus. մանաւանդ σεμνός venerandus, venerabilis, gravis. (լծ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑԱԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0905 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c, 13c գ. σωφροσύνη moderatio, temperantia, modestia φιλοσοφία sapientia ἠσυχία quies, silentium πραυστής, ἠμερότης mansuetudo ταπεινότης humilitas, demissio.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»